D
(sorted per English alphabet)

id# surname (in Polish)   given name occupation (in Polish)   address 1937 Tax Paid (zł.) comments
surname transliterated to English occupation (in English) locality street house number
443 Daksel-Dajksel Daksel-Dayksel Sender betoniarz worker with concrete Brześć n.B. Sienkiewicza 27 50.-
444 Danowski Danovskiy Josel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Dąbrowskiego 79 75.-
445 Danowski Danovskiy Mates krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Białostocka 33 5.-
446 Danowski Danovskiy Mendel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Białostocka 33 50.-
447 Dawid David Mojsze-Berl buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Batorego 112 10.-
448 Dawid David Sazaja-Hersz handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 12 5.-
449 Dawidzon Davidzon Michla właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Białostocka 52 10.-
426 Dajcz Daych Abram-Dawid handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 7 15.-
427 Dajcz Daych Beniamin malarz painter Brześć n.B. Kobryńska 61 15.-
428 Dajcz Daych Berko handl. trader Brześć n.B. Batorego 61 5.-
429 Dajcz Daych Chaim rolnik peasant Brześć n.B. Muchawiecka 10 10.-
430 Dajcz Daych Josel stelmach   Brześć n.B. Muchawiecka 18 10.-
431 Dajcz Daych Mejer handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 144 75.-
432 Dajcz Daych Mejer zegarmistrz watch maker Brześć n.B. Jagiellońska 33 10.-
433 Dajcz Daych Szloma handl. trader Brześć n.B. Lowelska 12 5.-
434 Dajcz Daych Szyja właśc. cegielni owner of brick firm Brześć n.B. Kościuszki 7 250.-
435 Dajczer Daycher Dawid-Lejb furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Szpitalna 104 10.-
437 Dajczman Daychman Abram handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 22 10.-
436 Dajczman Daychman Abram właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Batorego 108 15.-
438 Dajczman Daychman Aron handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 22 200.-
439 Dajczman Daychman Izak komiwojażer commerical traveler Brześć n.B. Długa 46 10.-
440 Dajczman Daychman Nison stolarz joiner Brześć n.B. Mickiewicza 49 5.-
441 Dajksel Dayksel Abram kamsznik-kamasznik   Brześć n.B. Batorego 41 5.-
442 Dajksel Dayksel Jankiel szmuklarz   Brześć n.B. Białostocka 41 5.-
450 Diamond Diamond Icko szewc shoemaker Brześć n.B. Jagiellońska 38 5.-
475 Dynsztejn Dinshteyn Józef-Herszko handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 18 5.-
476 Dyrektorowicz Direktorovich Hirsz subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Szpitalna 28 5.-
477 Dysenhaus Dizengauz Szymon wojażer voyageur Brześć n.B. Steckiewicza 55 100.-
451 Długi Dlugiy Hersz rzeżnik butcher Brześć n.B. Sobieskiego 96 10.-
452 Długi Dlugiy Jankiel rzeżnik butcher Brześć n.B. Długa 42 5.-
453 Długi Dlugiy Mowsza rzeżnik butcher Brześć n.B. Długa 124a 20.-
455 Dobrysz Dobrish Abram kamasznik bricklayer Brześć n.B. Dąbrowskiego 28 50.-
456 Dobrysz Dobrish Menachem zegarmistrz watch maker Brześć n.B. Dąbrowskiego 71 10.-
457 Dobrysz Dobrish Nachum handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 52a 15.-
454 Dobruszyn Dobrushin Szmul handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 34 30.-
458 Doliński Dolinskiy Hersz rolnik peasant Turna, gmina wieś Widomle 20.-
459 Doliński Dolinskiy Icko handl. trader Brześć n.B. Długa 26 50.-
461 Doliński Dolinskiy Józef aplikant sadowy judicial novice Brześć n.B. Batorego 10 5.-
460 Doliński Dolinskiy Józef handl. trader Brześć n.B. Zygmuntowka 51 50.-
462 Doliński Dolinskiy Szloma młynarz miller Gm. Turna wieś Widomle 20.-
463 Doliński Dolinskiy Wolf krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Batorego 52 10.-
464 Doliński Dolinskiy Zawel handl. trader Brześć n.B. Batorego 52 5.-
465 Domaniewicz Domanevich Izrael handl. trader Brześć n.B. Muchawiecka 27a 10.-
466 Drachle Drakhle Mejer nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Dąbrowskiego 34 5.-
467 Dreksler Dreksler Mates handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 76 15.-
468 Drukier Druker Kiwa handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 170 5.-
469 Drukier Druker Mejłach slusarz locksmith Brześć n.B. Mickiewicza 47 5.-
470 Drukier Druker Nachman-Icko właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Mickiewicza 49a 10.-
472 Dubenko Dubenko Chawa handl. trader Brześć n.B. Batorego 55 5.-
471 Dubecki Dubetskiy Abram handl. trader Małoryto Mościckiego 28 40.-
473 Dubowski Dubovskiy Kiwa stolarz joiner Brześć n.B. Pereca 47 20.-
474 Dyment Dyment Szulim-Rywen szwec   Brześć n.B. Dąbrowskiego 95 5.-
478 Dzięcioł Dzentsiol Aria-Lipe handl. trader Brześć n.B. Hala Targowe 46 10.-
479 Dzięcioł Dzentsiol Boruch-Mordko handl. trader Brześć n.B. Batorego 149 10.-
480 Dzięcioł Dzentsiol Mojsze buchalter bookkeeper, accountant Małoryto Mościckiego 66 200.-Page Last Updated: 31-Jan-2010