O
(sorted per English alphabet)

id# surname (in Polish)   given name occupation (in Polish)   address 1937 Tax Paid (zł.) comments
surname transliterated to English occupation (in English) locality street house number
1825 Oberlender Oberlender Fryderyk kierownik f-my"Karpaty"   Brześć n.B. Zygmuntowska 57 200.-
1826 Ofenheim Ofengeym Sara-Bejła mydlarz soap worker Brześć n.B. Jagiellońska 41 10.-
1827 Oguszewicz Ogushevich Szmul-Lejb rolnik peasant Brześć n.B. 3-go Maja 11 25.-
1828 Okroplański Okroplyanskiy Szymon stolarz joiner Brześć n.B. Szpitalna 58a 5.-
1829 Oksenbejn Oksenbeyn Szmul robotnica (robotnik) worker Brześć n.B. Jagiellońska 12 10.-
1830 Oksengorn Oksengorn Ber-Leiba stolarz joiner Brześć n.B. Batorego 140 20.-
1833 Olczyk Olchik Zahar kowal   Małoryta Piłsudskiego 76 10.-
1834 Olejnik Oleynik Abram-Icchak szklarz glazier Brześć n.B. Kościuszki 5.-
1835 Olejnik Oleynik Nachman piekarz baker Brześć n.B. Batorego 133 10.-
1836 Olicki Olitskiy Chaim handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 77 30.-
1837 Olicki Olitskiy Pinchus kowal   Brześć n.B. Szpitalna 75 15.-
1831 Olcha Olkha Chaia właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Zygmuntowska 65 5.-
1832 Olchowski Olkhovskiy Chaim kowal   Czernawczyce Brzeska 7 15.-
1844 Ołtuska Oltuskiy Pesza handl. trader Małoryta Kopernika 1 20.-
1838 Ołtuski Oltuskiy Beniamin robotnica (robotnik) worker Małoryta Mościckiego 50 5.-
1839 Ołtuski Oltuskiy Icko-Hersz robotnica (robotnik) worker Małoryta Kopernika 1 5.-
1841 Ołtuski Oltuskiy Joel czapnik capmaker Małoryta Piłsudskiego 84 20.-
1840 Ołtuski Oltuskiy Joel handl. trader Małoryta Kopernika 40.-
1842 Ołtuski Oltuskiy Pejsach robotnica (robotnik) worker Małoryta Piłsudskiego 84 5.-
1843 Ołtuski Oltuskiy Pejsach robotnica (robotnik) worker gm.Wielkoryto wieś Pożeczyn 5.-
1845 Ołtuski Oltuskiy Szmul właśc. olejarni owner of creamery Małoryta Piłsudskiego 84 20.-
1846 Omeliński Omelinskiy Josel kupiec merchant Brześć n.B. Batorego 153 10.-
1847 Orchow Orkhov Tanchel-Michel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Długa 84 10.-
1852 Orliński Orlinskiy Gerszen-Ejnach handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 12 300.-
1853 Orliński Orlinskiy Jankiel kotlarz   Brześć n.B. Szpitalna 111 5.-
1854 Orłowska Orlovskiy Hinda handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 168 5.-
1848 Orlań Orlyan Abram rolnik peasant Małoryta Poniatowskiego 8 15.-
1850 Orlański Orlyanskiy Genach handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 105 100.-
1851 Orlański Orlyanskiy Jankiel handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 71 10.-
1849 Orlański Orlyanskiy Pejsach kupiec merchant Brześć n.B. Listowskiego 71 20.-
1855 Osowski Osovskiy Zelman handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 38 20.-
1856 Osterman Osterman Adolf urzędnik monopolu spiryt. employee of spirits monopoly Brześć n.B. Dąbrowskiego 1 40.-
1857 Ostromicz Ostromich Beniamin właśc. domu owner of house Brześć n.B. Kobryńska 51 20.-
1858 Owies Oves Abram robotnica (robotnik) worker Brześć n.B. Dąbrowskiego 58 5.-
1859 Owsiej Ovsey Jona kupiec merchant Brześć n.B. Dąbrowskiego 85 10.-
1860 Ozerson Ozerson Jona-Hersz właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pereca 59b 20.-Page Last Updated: 31-Jan-2010