S
(sorted per English alphabet)

id# surname (in Polish)   given name occupation (in Polish)   address 1937 Tax Paid (zł.) comments
surname transliterated to English occupation (in English) locality street house number
2200 Sagan Sagan Jankiel-Szymon kowal   Brześć n.B. Pereca 89 5.-
2201 Sagan Sagan Mojsze-Hersz handl. trader Brześć n.B. Muchawiecka 43 10.-
2202 Sagan Sagan Mordko kowal   Brześć n.B. Muchawiecka 43 30.-
2203 Sak Sak Mendel handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 38 30.-
2204 Saler Saler Necha właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Szpitalna 62 5.-
2205 Saler Saler Szmul stolarz joiner Brześć n.B. Mieszczańska 30 5.-
2206 Saliman Saliman Szloma rzeżnik butcher Brześć n.B. Szpitalna 101 20.-
2207. Sandler Sandler Aron robotnica (robotnik) worker Brześć n.B. Listowskiego 117 10.-
2208 Sandler Sandler Icko handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 117 30.-
2209 Sandler Sandler Lejb handl. trader Brześć n.B. Kobryńska 82 10.-
2210 Sanksztejn Sankshteyn Dina fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Dąbrowskiego 17 15.-
2211 Sanksztejn Sankshteyn Ela kamasznik bricklayer Brześć n.B. Pierackiego 66 5.-
2212 Sanksztejn Sankshteyn Jakub fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Jagiellońska 35 10.-
2213 Sapir Sapir Fajwel handl. trader Brześć n.B. Sienkiewicza 7 5.-
2214 Sapir Sapir Hersz handl. trader Brześć n.B. Długa 49 10.-
2215 Sapir Sapir Jankiel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Sienkiewicza 7 5.-
2216 Sapir Sapir Josel handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 51 10.-
2217 Sapir Sapir Lejba rolnik peasant Gm.Wielkoryto wieś Masiewicza 20.-
2218 Sapir Sapir Mordko handl. trader Czernawczyce Kobryńska 9 20.-
2219 Sapir Sapir Szloma handl. trader Brześć n.B. Sienkiewicza 43 5.-
2220 Sapirsztejn Sapirshteyn Nochum-Hersz buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Pierackiego 60 5.-
2222 Sara Sara Mowsza handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 34 100.-
2221 Sare Sare Dawid krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. 3-go Maja 31 5.-
2223 Sarnakier Sarnaker Dawid-Mejer lekarz medical doctor Brześć n.B. Piłsudskiego 8 150.-
2224 Sarne Sarne Paja handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 50 5.-
2225 Sarny Sarny Mowsza-Nochum handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 52 10.-
2226 Sarwer Sarver Abram właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Teatralna 4 50.-
2227 Sarwer Sarver Mojżesz właśc. nieruch. i kina owner of property Brześć n.B. Białostocka 30 100.-
2228 Sawaniuk Savanyuk Josef hafciarz   Brześć n.B. Sobieskiego 136a 5.-
2229 Sawczycki Savchitskiy Chana handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 29 50.-
2230 Sawron Savron Noach agent agent Brześć n.B. Jagiellońska 38 30.-
2246 Siedlecki Sedletskiy Dawid handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 46 20.-
2231 Segał Segal Jankiel handl. trader Brześć n.B. Zygmuntowska 87 20.-
2232 Segał Segal Jojna handl. trader Brześć n.B. Pereca 67 10.-
2233 Segał Segal Nusyn-Fiszel blacharz zinc worker, tinman, tinsmith Brześć n.B. Listowskiego 1 5.-
2234 Segał Segal Sender krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Zygmuntowska 87 40.-
2235 Segał Segal Uszer handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 25 400.-
2247 Sielecki Seletskiy Szloma handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 83 10.-
2236 Semachowicz Semakhovich Nechemia pośrednik mediator Brześć n.B. Dąbrowskiego 36 50.-
2237 Siemiatycki Semyatitskiy Icko handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 49 20.-
2238 Septitor Septitor Abram rolnik peasant Brześć n.B. Jagiellońska 32 10.-
2239 Septitor Septitor Rachmil właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Kościuszki 72 5.-
2240 Serlin Serlin Berko handl. trader Brześć n.B. Długa 43 100.-
2241 Serlin Serlin Judel handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 34 50.-
2242 Sernik Sernik Mojsze kuśnierz furrier Brześć n.B. Pereca 7 20.-
2326 Szafran Shafran Becalel handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 133 5.-
2327 Szafran Shafran Bejnysz rymarz   Brześć n.B. Szpitalna 59 10.-
2328 Szafran Shafran Meier-Lejzor rymarz   Brześć n.B. Muchawiecka 44 20.-
2329 Szafran Shafran Mojsze piekarz baker Brześć n.B. Sobieskiego 155 100.-
2330 Szafran Shafran Szmul rzeżnik butcher Brześć n.B. Sobieskiego 133 15.-
2331 Szagał Shagal Dawid stolarz joiner Brześć n.B. Pierackiego 69 10.-
2336 Szalita Shalita Gdal buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Szpitalna 33 15.-
2333 Szalicki Shalitskiy Jankiel handl. trader Brześć n.B. Mięsny-Zaułek 5 5.-
2334 Szalicki Shalitskiy Joel rolnik peasant Brześć n.B. 3-go Maja 80 50.-
2335 Szalicki Shalitskiy Szymon rolnik peasant Brześć n.B. 3-go Maja 58 10.-
2337 Szamszonowicz Shamshonovich Boruch-Mejer kupiec merchant Brześć n.B. Zygmuntowska 72 10.-
2338 Szamszonowicz Shamshonovich Ela handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 66 10.-
2339 Szamszonowicz Shamshonovich Monisz kupiec merchant Brześć n.B. Batorego 17 125.-
2340 Szamszonowicz Shamshonovich Moszko handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 66 30.-
2341 Szamszonowicz Shamshonovich Wolf handl. trader Brześć n.B. Długa 44 50.-
2342 Szapiro Shapiro Aron handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 91 25.-
2343 Szapiro Shapiro Bencjon handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 157 40.-
2344 Szapiro Shapiro Chaja właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Sadowa 21 15.-
2345 Szapiro Shapiro Icko handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 3 10.-
2346 Szapiro Shapiro Izrael handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 33 5.-
2347 Szapiro Shapiro Jenta handl. trader Brześć n.B. Un.Lubelska 78 10.-
2348 Szapiro Shapiro Kalman rolnik peasant gm.Kam.Zyr. maj.Radwanicze 20.-
2349 Szapiro Shapiro Mejer-Arko handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 124 5.-
2350 Szapiro Shapiro Nachman handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 57 15.-
2351 Szapiro Shapiro Nosen właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pierackiego 6 30.-
2352 Szapiro Shapiro Rafael stolarz joiner Brześć n.B. Pereca 14 5.-
2353 Szapiro Shapiro Szaja handl. trader Brześć n.B. Długa 108 20.-
2354 Szapiro Shapiro Szeps właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Steckiewicza 60 20.-
2325 Szac Shats Ber buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Krótka 3 30.-
2355 Szawiński Shavinskiy Mordko rzeżnik butcher Brześć n.B. Zielna 5 20.-
2332 Szajnberg Shaynberg Beniamin-Wolf kupiec merchant Brześć n.B. Batorego 150 30.-
2356 Szczedrowicki Shchedrovitskiy Jankiel ekspeditor forwarder Brześć n.B. Steckiewicza 53 10.-
2357 Szczedrowicki Shchedrovitskiy Srul-Ber ekspeditor forwarder Brześć n.B. Steckiewicza 53 40.-
2358 Szczerbowski Shcherbovskiy Hersz rzeżnik butcher Brześć n.B. Batorego 177 20.-
2359 Szechtman Shekhtman Icko-Mordko handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 66 5.-
2378 Szenkier Shenker Rela modystka milliner Brześć n.B. Dąbrowskiego 18 50.-
2379 Szeper Sheper Pinchos-Leib szewc shoemaker Brześć n.B. Muchawiecka 4 5.-
2380 Szer Sher Samuel fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Listowskiego 31 10.-
2381 Szerajzen Sherayzen Rubin-Hersz krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Długa 161 10.-
2382 Szerman Sherman Chaim krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Białostocka 38 5.-
2383 Szeskin Sheskin Jakub nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Dąbrowskiego 65 10.-
2460 Szejn Sheyn Aron subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Steckiewicza 54 200.-
2361 Szejnberg Sheynberg Moszko właśc. młynu owner of mill Brześć n.B. Sienkiewicza 33 100.-
2362 Szejnblum Sheynblyum Dawid handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 145 10.-
2363 Szejnerman Sheynerman Abram mechanik mechanic Brześć n.B. Piłsudskiego 1 20.-
2364 Szejnerman Sheynerman Szmul buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Jagiellońska [7]0 10.-
2365 Szejnfogiel Sheynfogel Icek mechanik mechanic Brześć n.B. Batorego 64 10.-
2367 Szejnman Sheynman Jankiel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Kobryńska 151 5.-
2366 Szejnman Sheynman Jankiel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pierackiego 72 300.-
2368 Szejnman Sheynman Leib rymarz   Brześć n.B. Pereca 45 10.-
2369 Szejnman Sheynman Mojsze rymarz   Brześć n.B. Pereca 81 10.-
2370 Szejnman Sheynman Nuta handl. trader Brześć n.B. Pereca 75 20.-
2371 Szejnman Sheynman Szloma rymarz   Brześć n.B. Pereca 57a 50.-
2372 Szejnman Sheynman Wigdor rzeżnik butcher Brześć n.B. Kobryńska 149 20.-
2373 Szejnmel Sheynmel Szaja handl. trader Brześć n.B. Szeptyckiego 34 15.-
2374 Szejnrubin Sheynrubin Mowsza krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Pierackiego 66 10.-
2375 Szejnsznajder Sheynshnayder Gdal fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Szpitalna 76 10.-
2376 Szejnwald Sheynvald Josel fryzjer (fryzjerka) hair dresser Małoryta Mościckiego 7 10.-
2377 Szejnwald Sheynvald Salomon felczer medical assistant Małoryta Piłsudskiego 69 10.-
2457 Szydełko Shidelko Moszko-Chaim slusarz locksmith Brześć n.B. Szpitalna 36 20.-
2458 Szydełko Shidelko Szaja slusarz locksmith Brześć n.B. Pereca 61 20.-
2459 Szyling Shiling Azriel rymarz   Brześć n.B. Listowskiego 79 10.-
2460 Szyling Shiling Zalman stolarz joiner Brześć n.B. Długa 77 10.-
2384 Szilmowicz Shilmovich Aron piekarz baker Brześć n.B. Pierackiego 66a 5.-
2461 Szymonowicz Shimonovich Hersz bednarz cooper Brześć n.B. Długa 100a 5.-
2462 Szymonowicz Shimonovich Leiba bednarz cooper Brześć n.B. Długa 100a 5.-
2463 Szynder Shinder Chaim handl. trader Brześć n.B. Długa 85a 30.-
2385 Szlimowicz Shlimovich Calel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Muchawiecka 22 50.-
2386 Szlimowicz Shlimovich Josel piekarz baker Brześć n.B. Zygmuntowska 82 30.-
2387 Szmerłowicz Shmerlovich Judel blacharz zinc worker, tinman, tinsmith Brześć n.B. Sadowa 37 5.-
2388 Szmuszkies Shmushkes Chil-Zelig kupiec merchant Brześć n.B. Pereca 73 20.-
2389 Sznajder Shnayder Abram właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Krótka 1 10.-
2390 Sznajder Shnayder Aron-Josel szewc shoemaker Wielkoryta wieś Mokrany 10.-
2391 Sznajder Shnayder Dawid nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Dąbrowskiego 31 5.-
3292 Sznajder Shnayder Josif kupiec merchant Brześć n.B. Steckiewicza 31 100.-
2393 Sznejman Shneyman Hersz handl. trader Małoryta Piłsudskiego 105 10.-
2394 Sznur Shnur Boruch czapnik capmaker Małoryta Mościckiego 30 10.-
2395 Szostakowski Shostakovskiy Beniamin furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Długa 77 10.-
2396 Szpetner Shpetner Abram handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 61 5.-
2397 Szpetner Shpetner Nute właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Jagiellońska 32 20.-
2398 Szpigielmacher Shpigelmakher Chaim kowal   Brześć n.B. Dąbrowskiego 32 20.-
2399 Szpilka Shpilka Dawid kowal   Małoryta Piłsudskiego 104a 5.-
2400 Szpizel Shpizel Wolf slusarz locksmith Brześć n.B. Dąbrowskiego 168 5.-
2401 Szrajer Shraer Menachem handl. trader Brześć n.B. Długa 142 10.-
2402 Sztadlen Shtadlen Aron handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 120 100.-
2403 Sztajnberg Shtaynberg Szama handl. trader Brześć n.B. Sienkiewicza 40 10.-
2418 Sztern Shtern Chaia gospod. domowe house economy Czernawczyce Rynek 4 20.-
2419 Sztern Shtern Mowsza furman cabman, cab-driver Czernawczyce Rynek 4 25.-
2420 Sztern Shtern Nisen właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Kościuszki 32 40.-
2421 Szternfeld Shternfeld Hersz buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Jagiellońska 12 5.-
2404 Sztejnberg Shteynberg Aleksander inzynier engineer Brześć n.B. Dąbrowskiego 46 5.-
2405 Sztejnberg Shteynberg Beniamin tokarz turner Brześć n.B. Batorego 92 5.-
2406 Sztejnberg Shteynberg Boruch szewc shoemaker Brześć n.B. 3-go Maja 28 20.-
2407 Sztejnberg Shteynberg Chaia właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Długa 26 150.-
2408 Sztejnberg Shteynberg Chiel ekspeditor forwarder Brześć n.B. Kościuszki 23 5.-
2409. Sztejnberg Shteynberg Ela handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 115 15.-
2410 Sztejnberg Shteynberg Helena właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 46 150.-
2411 Sztejnberg Shteynberg Josel kamasznik bricklayer Brześć n.B. Długa 112 10.-
2412 Sztejnberg Shteynberg Mordko kupiec merchant Brześć n.B. Un.Lubelska 16 15.-
2413 Sztejnberg Shteynberg Szulem kupiec merchant Brześć n.B. Listowskiego 79 5.-
2414 Sztejngart Shteyngart Lejbusz handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 81 30.-
2415 Sztejnman Shteynman Hersz właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Listowskiego 46 5.-
2416 Sztejnman Shteynman Szejna-Rywka handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 79 10.-
2417 Sztejnman Shteynman Szmul-Mojsze mechanik mechanic Brześć n.B. Jagiellońska 5 25.-
2422 Sztrykman Shtrikman Sara handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 39 10.-
2423 Szub Shub Łazar kuśnierz furrier Brześć n.B. Długa 29 50.-
2424 Szub Shub Leib handl. trader Brześć n.B. Długa 117 75.-
2425 Szub Shub Szmul rolnik peasant gm.Wielkoryta wieś Mokrany 10.-
2426 Szuchmacher Shukhmakher Chaim woziwoda water carrier Brześć n.B. Listowskiego 93d 5.-
2428 Szulman Shulman Hersz handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 34 10.-
2429 Szulman Shulman Herszko krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Dąbrowskiego 63 30.-
2430 Szulman Shulman Jojne handl. trader Brześć n.B. Długa 89 25.-
2431 Szulman Shulman Srul krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Listowskiego 65 10.-
2432 Szulman Shulman Symcha handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 17 5.-
2433 Szulman Shulman Szejna-Bejła handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 123 50.-
2434 Szulman Shulman Szmul handl. trader Brześć n.B. Białostocka 36 5.-
2427 Szulc Shults Chaim fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Kościuszki 6 10.-
2435 Szumacher Shumakher Pełta handl. trader Brześć n.B. Mała 10 5.-
2436 Szunder Shunder Icko handl. trader Brześć n.B. Batorego 170 30.-
2437 Szur Shur Achsa handl. trader Brześć n.B. Krótka 16 10.-
2442 Szuszycki Shushitskiy Herszko handl. trader Brześć n.B. Muchawiecka 43 10.-
2440 Szuszkin Shushkin Leiba handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 97a 10.-
2441 Szuszkin Shushkin Zalman fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Batorego 156 5.-
2438 Szuster Shuster Lejzor fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Kościuszki 44 5.-
2439 Szuster Shuster Szloma-Nison krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Listowskiego 23 5.-
2443 Szuwaks Shuvaks Srul-Icek tokarz turner Brześć n.B. Batorego 85 10.-
2444 Szwarc Shvarts Abram subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Dąbrowskiego 39 5.-
2445 Szwarc Shvarts Beniamin handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 57 15.-
2446 Szwarc Shvarts Chaim właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Sadowa 39 50.-
2447 Szwarc Shvarts Fajwel piekarz baker Brześć n.B. Pereca 9 5.-
2448 Szwarc Shvarts Jankiel kupiec merchant Brześć n.B. Dąbrowskiego 31 5.-
2449 Szwarc Shvarts Szułem piekarz baker Brześć n.B. Listowskiego 79 5.-
2450 Szwarc Shvarts Wolf malarz painter Brześć n.B. Piłsudskiego 7 5.-
2451 Szwarcbaum Shvartsbaum Abram-Leib handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 48 25.-
2452 Szwarcbaum Shvartsbaum Ela właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 110 50.-
2453 Szwarcberg Shvartsberg Nachman młynarz miller Brześć n.B. Kowelska 33 50.-
2454 Szwarcman Shvartsman Abram handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 124 20.-
2455 Szwarcman Shvartsman Srul cieśla carpenter, wood-worker Brześć n.B. Długa 125 15.-
2456 Szwecki Shvetskiy Abram rzeżnik butcher Brześć n.B. Sobieskiego 192 15.-
2243 Sidel Sidel Jankiel piekarz baker Brześć n.B. Mickiewicza 36 20.-
2244 Sidelnik Sidelnik Aron właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Unii Lub. 54 5.-
2245 Sidelnik Sidelnik Jankiel szewc shoemaker Brześć n.B. Batorego 130 5.-
2315 Silkies Silkes Mejer handl. trader Brześć n.B. Pereca 14 10.-
2316 Silkies Silkes Nechoma gospod. domowe house economy Brześć n.B. Długa 29 5.-
2317 Silkies Silkes Szoel czapnik capmaker Brześć n.B. Pereca 6 150.-
2318 Synaj Sinay Lejb handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 144 20.-
2248 Sirak Sirak Jankiel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Kobryńska 83 10.-
2249 Sirak Sirak Joel-Josel handl. trader Brześć n.B. Batorego 170 5.-
2250 Sirak Sirak Josel furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Sobieskiego 85 10.-
2255 Sirota Sirota Icko handl. trader Brześć n.B. Pereca 73 5.-
2256 Sirota Sirota Natan urzędnik employee Brześć n.B. Jagiellońska 12 20.-
2257 Sirota Sirota Perec handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 12 10.-
2251 Sirocki Sirotskiy Izrael handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 24 10.-
2252 Sirocki Sirotskiy Jankiel-Icko właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 24 30.-
2253 Sirocki Sirotskiy Josef cukiernik confectioner, pastry-cook Brześć n.B. Kościuszki 37 25.-
2254 Sirocki Sirotskiy Wolf cukiernik confectioner, pastry-cook Brześć n.B. Dąbrowskiego 47 100.-
2321 Sywer Siver Całko handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 131 5.-
2322 Sywer Siver Jakub handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 60 20.-
2323 Sywer Siver Łazarz handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 122 20.-
2324 Sywer Siver Mordko handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 131 25.-
2258 Skorbnik Skorbnik Abram przemysłowiec industrialist Brześć n.B. Dąbrowskiego 23 200.-
2259 Skorbnik Skorbnik Chaim rolnik peasant Brześć n.B. Sadowa 1 20.-
2260 Skorbnik Skorbnik Chana właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Sadowa 12 50.-
2261 Skorbnik Skorbnik Chawa właśc. piwiarni owner of pub Brześć n.B. Zbożowa 2 30.-
2262 Skorbnik Skorbnik Johan rolnik peasant Brześć n.B. Zbożowa 2 10.-
2263 Skorbnik Skorbnik Lejzor rolnik peasant Brześć n.B. Zbożowa 2 20.-
2264 Skorbnik Skorbnik Mnicha handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 24 40.-
2265 Skubiacki Skubyatskiy Josel rzeżnik butcher Brześć n.B. Szpitalna 82 10.-
2266 Skórka Skurka Srul-Mejer szewc shoemaker Brześć n.B. Dąbrowskiego 101a 10.-
2267 Sliwka Slivka Ela stolarz joiner Brześć n.B. Sobieskiego 94 10.-
2268 Słonim Slonim Itka właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Szpitalna 103 5.-
2269 Słonimski Slonimskiy Chuna handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 123 150.-
2270 Słonimski Slonimskiy Jakub handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 96 15.-
2271 Słonimski Slonimskiy Mejer handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 123 75.-
2273 Słonimski Slonimskiy Mordko handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 46 100.-
2272 Słonimski Slonimskiy Mordko slusarz locksmith Brześć n.B. 3-go Maja 37 20.-
2274 Słonimski Slonimskiy Rywka cukiernik confectioner, pastry-cook Brześć n.B. Listowskiego 31 10.-
2275 Słonogóra Slonogura Mowsza kamasznik bricklayer Brześć n.B. Dąbrowskiego 140 5.-
2276 Snitowski Snitovskiy Abram stolarz joiner Brześć n.B. Białostocka 14 5.-
2277 Sokół Sokol Szmul urzędnik employee Małoryta Mościckiego 66 20.-
2278 Sokołowski Sokolovskiy Dawid robotnica (robotnik) worker Brześć n.B. Muchawiecka 27 5.-
2279 Sokołowski Sokolovskiy Lejb stolarz joiner Brześć n.B. Listowskiego 111 10.-
2280 Sokołowski Sokolovskiy Mordko handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 60 10.-
2281 Sokołowski Sokolovskiy Uszer furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Listowskiego 88 30.-
2282 Sokolski Sokolskiy Jankiel rzeżnik butcher Brześć n.B. Szpitalna 102 30.-
2283 Sokolski Sokolskiy Josel rzeżnik butcher Brześć n.B. Sienkiewicza 16 5.-
2284 Sokolski Sokolskiy Wigdor rzeżnik butcher Brześć n.B. Długa 146 100.-
2285 Sołowejczyk Soloveychik Calel handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 63 10.-
2287 Sołowejczyk Soloveychik Frejda gospod. domowe house economy Brześć n.B. Szpitalna 67 10.-
2288 Sołowejczyk Soloveychik Szmul-Mojsze subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Długa 63 10.-
2286 Sołowejczyk-Janowska Soloveychik-Yanovskiy Chana lekarz-dent. dentist Brześć n.B. Dąbrowskiego 119 50.-
2289 Sondak Sondak Josel handl. trader Brześć n.B. Grajewska 46 20.-
2290 Sondak Sondak Wolf subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Długa 131b 50.-
2291 Sroka Sroka Kalman handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 134 10.-
2292 Stawski Stavskiy Fajwel handl. trader Brześć n.B. Długa 96 10.-
2293 Stawski Stavskiy Hersz zecer typesetter Brześć n.B. Kościuszki 72 20.-
2294 Stawski Stavskiy Morduch cieśla carpenter, wood-worker Brześć n.B. Listowskiego 103 5.-
2295 Stawski Stavskiy Szaloma-Hersz handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 42 5.-
2296 Stelnik Stelnik Abram handl. trader Brześć n.B. Piłsudskiego 3 5.-
2297 Stolarz Stolyar Szmul urzędnik employee Brześć n.B. Pereca 29 10.-
2298 Strycher Strikher Ela-Josel handl. trader Brześć n.B. Długa 84 250.-
2304 Sukienik Sukenik Chaim handl. trader Brześć n.B. Mickiewicza 13 10.-
2305 Sukienik Sukenik Liba handl. trader Brześć n.B. Kobryńska 45 10.-
2306 Sukienik Sukenik Szoul handl. trader Brześć n.B. Mickiewicza 13 10.-
2299 Sucharewski Sukharevskiy Jankiel mechanik mechanic Brześć n.B. Dąbrowskiego 126 50.-
2300 Sucharewski Sukharevskiy Mejer stolarz joiner Brześć n.B. Jagiellońska 96 20.-
2301 Suchin Sukhin Josel handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 34 30.-
2302 Suchowolski Sukhovolskiy Berl przedsięb.budowlany building entrepreneur Warszawa Hoża 39 500.-
2303 Suchowolski Sukhovolskiy Mendel handl. trader Brześć n.B. Długa 152 10.-
2307 Suraski Suraskiy Michał handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 50 75.-
2308 Susel Susel Ejzer handl. trader Brześć n.B. Długa 30 5.-
2309 Susel Susel Josel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Kościuszki 16 10.-
2310 Susel Susel Ojzer krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Kościuszki 16 5.-
2311 Suszycki Sushitskiy Dawid cieśla carpenter, wood-worker Brześć n.B. Muchawiecka 37 10.-
2312 Swietycki Svetitskiy Nochum kamasznik bricklayer Brześć n.B. Długa 131 10.-
2313 Swiżer Svizher Mozes biuralista clerk  (male) Brześć n.B. Piłsudskiego 16 10.-
2314 Swiżer Svizher Pesza właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pierackiego 27 5.p
2319 Sywaniuk Syvanyuk Icko pracownica (pracownik) worker Brześć n.B. Kościuszki 29 5.-
2320 Sywaniuk Syvanyuk Nochem handl. trader Brześć n.B. Długa 102 10.-Page Last Updated: 31-Jan-2010