Y
(sorted per English alphabet)

id# surname (in Polish)   given name occupation (in Polish)   address 1937 Tax Paid (zł.) comments
1064 Jabłoński Yablonskiy Hersko handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 85 5.-
1065 Jabłoński Yablonskiy Jankiel handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 96b 10.-
1066 Jabłoński Yablonskiy Symcha-Uszer krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Małoryto Mościckiego 7 15.-
1067 Jaczkowski Yachkovskiy Ela piekarz baker Brześć n.B. Jagiellońska 106 50.-
1068 Jaczkowski Yachkovskiy Hersz-Leib piekarz baker Brześć n.B. Jagiellońska 106 200.-
1069 Jaczkowski Yachkovskiy Josef piekarz baker Brześć n.B. Jagiellońska 106 50.-
1070 Jagłom Yaglom Mozes kupiec merchant Brześć n.B. Zygmuntowska 70 250.-
1071 Jakubowski Yakubovskiy Abram rolnik peasant Brześć n.B. Sobieskiego 79 20.-
1072 Jakubowski Yakubovskiy Chaim szewc shoemaker Brześć n.B. Listowskiego 55 5.-
1073 Jakubowski Yakubovskiy Ela handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 117 50.-
1074 Jakubowski Yakubovskiy Icko szewc shoemaker Brześć n.B. Gródek 35b 5.-
1075 Jakubowski Yakubovskiy Mordko handl. drzewa wood trader Brześć n.B. Sobieskiego 79 50.-
1076 Jakubowski-Frydenberg Yakubovskiy-Fridenberg Sara skł.drzewa wood warehouse Brześć n.B. Sobieskiego 79 40.-
1077 Janowicz Yanovich Mnasze slusarz locksmith Brześć n.B. Batorego 161 10.-
1078 Jarmoła Yarmola Icko robotnica (robotnik) worker gm.Kosicze m-k Bujaci. 5.-
1079 Jarmuk Yarmuk Abram drukarz printer Brześć n.B. Pereca 5 20.-
1080 Jaszczołd Yashchold Josel handl. trader Brześć n.B. Bazarna 23 300.-
1081 Jaworski Yavorskiy Aron slusarz locksmith Brześć n.B. Gródek 37 10.-
1082 Jegier Yeger Szloma rzeżnik butcher Brześć n.B. Sienkiewicza 61 20.-
1083 Jelin Yelin Lejzor handl. trader Brześć n.B. Mieszczańska 14 10.-
1084 Jelin Yelin Pinchos fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Batorego 82b 10.-
1105 Jerosolimski Yerosolimskiy Szymszel rzeżnik butcher Czernawczyce Kamieniecka 5a 10.-
1085 Jerozalimski Yerozalimskiy Bejnysz kupiec merchant Czernawczyce Brzeska 48 10.-
1087 Jerozalimski Yerozalimskiy Chaim rolnik peasant Czernawczyce Brzeska 44 10.-
1097 Jerozolimska Yerozolimskiy Mnicha handl. trader Czernawczyce Brzeska 48 10.-
1086 Jerozolimski Yerozolimskiy Benjamin właśc. nieruch. owner of property Czernawczyce Rynek 13 15.-
1088 Jerozolimski Yerozolimskiy Chaim-Gecel rolnik peasant Brześć n.B. Zbożowa 2 10.-
1089 Jerozolimski Yerozolimskiy Hersz rzeżnik butcher Czernawczyce Brzeska 23 15.-
1091 Jerozolimski Yerozolimskiy Josef handl. trader Brześć n.B. Sienkiewicza 21 5.-
1092 Jerozolimski Yerozolimskiy Josel handl. trader Czernawczyce Cmentarna 4 10.-
1093 Jerozolimski Yerozolimskiy Josel-Hersz rzeżnik butcher Czernawczyce Cmentarna 2 30.-
1094 Jerozolimski Yerozolimskiy Juda kupiec merchant Czernawczyce Rynek 13 15.-
1095 Jerozolimski Yerozolimskiy Kalmen handl. trader Czernawczyce Brzeska 46 10.-
1096 Jerozolimski Yerozolimskiy Leib rolnik peasant Czernawczyce Brzeska 50 10.-
1099 Jerozolimski Yerozolimskiy Mordko handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 144 50.-
1098 Jerozolimski Yerozolimskiy Mordko rzeżnik butcher Czernawczyce Rynek 16 10.-
1100 Jerozolimski Yerozolimskiy Naftula handl. trader Czernawczyce Kobryńska 1 15.-
1101 Jerozolimski Yerozolimskiy Szaja-Aron rolnik peasant Czernawczyce Brzeska 46 20.-
1102 Jerozolimski Yerozolimskiy Szloma handl. trader Czernawczyce Brzeska 10 10.-
1104 Jerozolimski Yerozolimskiy Szmul handl. trader Czernawczyce Rynek 14 40.-
1103 Jerozolimski Yerozolimskiy Szmul krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Czernawczyce Rynek 12 20.-
1090 Jeruzalimski Yeruzalimskiy Izaak buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Pierackiego 19 20.-
1114 Judkiewicz Yudkevich Mejer fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Dąbrowskiego 32 10.-
1110 Jukiel Yukel Jankiel rolnik peasant Brześć n.B. Szpitalna 76 10.-
1109 Jucht Yukht Menasze piekarz baker Brześć n.B. Listowskiego 30 100.-
1111 Jungierman Yungerman Chaim-Jefim kupiec merchant Brześć n.B. Dąbrowskiego 48 50.-
1112 Jungierman Yungerman Sara handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 46 150.-
1113 Junowicz Yunovich Dawid handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 132a 10.-Page Last Updated: 31-Jan-2010