A
(sorted per English alphabet)
id# surname (in Polish)   given name occupation (in Polish)   address 1937 Tax Paid (zł.) comments
surname transliterated to English occupation (in English) locality street house number
1 Abramowicz Abramovich Gersz handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 20 20.-
2 Abramowicz Abramovich Maks właśc. nieruch. owner of property Warsżawa Nalewki 18 50.-
3 Abramowicz-Szpanowiecka Abramovich-Shpanovetskiy Liba handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 64 10.-
4 Abramski Abramskiy Hersz-Ajzyk handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 19 5.-
5 Abramzon Abramzon Izrael właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Sobieskiego 159 5.-
6 Adamkier Adamker Nachman piekarz baker Brześć n.B. Batorego 5 25.-
7 Adlersztejn Adlershteyn Bejła-Leja właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pierackiego 31 10.-
8 Adlersztejn Adlershteyn Bencjon konduktor autob. bus conductor Brześć n.B. Sobieskiego /Jag. 71 5.-
9 Adlersztejn Adlershteyn Szymon slusarz locksmith Brześć n.B. Długa 55 5.-
10 Aduński Adunskiy Ber adwokat barrister, lawyer, attorney Brześć n.B. Dąbrowskiego 59 300.-
11 Agulnik Agulnik Fajwel właśc. sklepu owner of shop Brześć n.B. Szpitalna 78 5.-
12 Aguszewicz Agushevich Mojsze stolarz joiner Brześć n.B. Długa 72 5.-
13 Ain Ain Perla właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Steckiewicza 46 20.-
34 Alergant Alergant Berko rzezak engraver Małoryto Policyjna 3 5.-
35 Alergant Alergant Chaim kupiec merchant Małoryto Poniatowskiego 80 50.-
36 Alergant Alergant Kalmen pachciarz   Wólka Gm.Kamien.-Żyr. 20.-
37 Alergant Alergant Nusyn pachciarz   Brześć n.B. Dąbrowskiego 122 30.-
38 Alergant Alergant Szloma handl. trader Małoryto Poniatowsk. 5.-
39 Alperin Alperin Pejsach właśc. apteki owner of chemist's shop Brześć n.B. Dąbrowskiego 69 200.-
40 Alpert Alpert Jankiel-Josel gęślarz   Brześć n.B. Długa 157 25.-
41 Alpert Alpert Moszko drukarz printer Brześć n.B. Długa 52 5.-
42 Alpert Alpert Oszer handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 37 50.-
43 Alpert Alpert Szaja slusarz locksmith Brześć n.B. Długa 152 5.-
44 Alt Alt Froim handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 83 5.-
45 Altbir Altbir Szloma-Zelig handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 20 200.-
46 Alter Alter Izrael handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 65 25.-
47 Altman Altman Mojsze handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 19 5.-
48 Altman Altman Mordko rolnik peasant wieś Leszno gm.Turma 30.-
49 Altman Altman Moszko rolnik peasant wieś Leszno gm.Turna 10.-
50 Altman Altman Szloma-Josel urzędnik employee Brześć n.B. Długa 29 5.-
51 Altschüler Altshiler Borys nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Dąbrowskiego 69 10.-
52 Altschüler Altshiler Rywka nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Dąbrowskiego 97 10.-
53 Ambasz Ambash Chaim handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 66 20.-
54 Amerklaper Amerklaper Abe woziwoda water carrier Brześć n.B. Pierackiego 109a 5.-
55 Amerklaper Amerklaper Berko szewc shoemaker Brześć n.B. Jagiellońska 24b 10.-
56 Amgot Amgot Genach szewc shoemaker Brześć n.B. Jagiellońska 125 10.-
57 Apel Apel Abram handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 99 200.-
58 Apel Apel Chana właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 99 10.-
59 Apel Apel Dawid-Lejb handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 59 5.-
60 Apel Apel Iser elektrotechnik electrician Brześć n.B. Dąbrowskiego 67 5.-
61 Apel Apel Mejer handl. trader Gm.Wielkoryto os.Wielkoryto 5.-
62 Apel Apel Mendel robotnica (robotnik) worker Gm.Wielkoryto wieś Slusak 5.-
63 Apel Apel Mordko handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 96 250.-
64 Apel Apel Mowsza handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 99 200.-
65 Aptik Aptik Jankiel urzędnik employee Brześć n.B. Listowskiego 46 15.-
66 Arbesmsn Arbesman Gdale krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Listowskiego 26 10.-
70 Arenzom Arenzon Menachem handl. trader Małoryto Poniatowskiego 11 50.-
71 Arenzon Arenzon Mindle handl. trader Brześć n.B. Długa 132a 10.-
72 Arenzon Arenzon Srul handl. trader Brześć n.B. Sadowa 37 25.-
73 Arenzon Arenzon Szolem gęślarz   Brześć n.B. Dąbrowskiego 20.-
74 Arłowski Arlovskiy Mojsze-Ela właśc. restauracji owner of restaurant Brześć n.B. Jagiellońska 23 20.-
67 Aronzon Aronzon Bejła handl. trader Brześć n.B. Długa 107a 25.-
68 Aronzon Aronzon Berko handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 55 20.-
69 Aronzon Aronzon Boruch rzreżnik butcher Małoryto Dąbrowskiego 6 25.-
75 Artman Artman Szmul-Wolf zegarmistrz watch maker Brześć n.B. 3-go Maja 27 5.-
76 Aszkienazy Ashkenazi Ajzyk krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. 3-go Maja 28 20.-
77 Aszkienazy Ashkenazi Ajzyk kupiec leśny forest merchant Brześć n.B. Pierackiego 52 25.-
78 Aszkienazy Ashkenazi Beńcze handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 49 5.-
79 Aszkienazy Ashkenazi Berel handl. trader Brześć n.B. Białostocka 56 50.-
80 Aszkienazy Ashkenazi Lipa właśc. domu owner of restaurant Brześć n.B. Dąbrowskiego 152 5.-
81 Aszkienazy Ashkenazi Mejer handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 25 15.-
82 Aszkienazy Ashkenazi Oszer handl. trader Brześć n.B. Zygmuntowska 57a 100.-
83 Aszkienazy Ashkenazi Pinchos subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Pierackiego 38 5.-
84 Aszkienazy Ashkenazi Szloma stolarz joiner Brześć n.B. Pierackiego 91 5.-
85 Awerbuch Averbukh Abram rolnik peasant Brześć n.B. Kowelska 61 5.-
86 Awerbuch Averbukh Hersz lakiernik varnisher Brześć n.B. Szpitalna 19 5.-
87 Awerbuch Averbukh Icko handl. trader Brześć n.B. Sadowa 17 20.-
88 Awerbuch Averbukh Josef kawal blacksmith Gm.Wielkoryto wieś Pożeżyn 10.-
89 Awerbuch Averbukh Mendel lekarz medical doctor Brześć n.B. Steckiewicza 28 75.-
90 Awerbuch Averbukh Mordko lakiernik varnisher Brześć n.B. Szpitalna 19 10.-
91 Awerbuch Averbukh Nechemia handl. trader Brześć n.B. Pereca 17 30.-
92 Awerbuch Averbukh Szama kowal   Brześć n.B. Kowelska 10 5.-
93 Awiron Aviron Michla właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Kościuszki 57 5.-
94 Awoł Avol Szaja-Ber handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 42 25.-
14 Ajchenblat Aykhenblat Icek-Lipa wojażer voyageur Brześć n.B. Unii-Lub. 58 10.-
15 Ajnbinder Aynbinder Mordko cieśla carpenter, wood-worker Małoryto Dąbrowskiego 15 10.-
16 Ajzen Ayzen Cywia handl. trader Brześć n.B. Mieszczańska 30 20.-
17 Ajzenberg Ayzenberg Abram-Joel subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Batorego 158 5.-
18 Ajzenberg Ayzenberg Aria handl. trader Brześć n.B. Sadowa 29 10.-
19 Ajzenberg Ayzenberg Aron-Szyja kupiec merchant Brześć n.B. Dąbrowskiego 107 75.-
20 Ajzenberg Ayzenberg Brucha właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Sienkiewicza 40 10.-
21 Ajzenberg Ayzenberg Chaim urzędnik employee Brześć n.B. Białostocka 60 5.-
22 Ajzenberg Ayzenberg Fruma handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 124 50.-
23 Ajzenberg Ayzenberg Gersz handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 100 5.-
24 Ajzenberg Ayzenberg Izrael handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 124 10.-
25 Ajzenberg Ayzenberg Izrael handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 164 5.-
26 Ajzenberg Ayzenberg Josif handl. trader Brześć n.B. Bazarna 23a 5.-
27 Ajzenberg Ayzenberg Szloma handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 37 250.-
28 Ajzenkremer Ayzenkremer Henach rymarz   Brześć n.B. Sobieskiego 138 5.-
29 Ajzenman Ayzenman Gdale kamasznik bricklayer Brześć n.B. Dąbrowskiego 60 5.-
30 Ajzensztadt Ayzenshtadt Adela gospod. domowe house economy Brześć n.B. Sobieskiego 55 5.-
31 Ajzensztadt Ayzenshtadt Józef handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 57 5.-
32 Ajzensztadt Ayzenshtadt Szolim krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Długa 67 5.-
33 Ajzerner Ayzerner Józef hafciarz   Brześć n.B. Dąbrowskiego 42 15.-Page Last Updated: 19-Oct-2016