Z
(sorted per English alphabet)

surname (in Polish)   given name occupation (in Polish)   address 1937 Tax Paid (zł.) comments
surname transliterated to English occupation (in English) locality street house number
Zabłud Zablud Matys fotograf photographer Brześć n.B. Kościuszki 33 25.-
Zagiel Zagel Kejła handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 37 150.-
Zakhejm Zakgeym Czernia handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 19 10.-
Zakuskin Zakuskin Józef slusarz locksmith Brześć n.B. Szpitalna 3 15.-
Zakuski Zakuskiy Chaim krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Batorego 80 5.-
Zakuski Zakuskiy Mowsza czapnik capmaker Brześć n.B. Bazarna 21a 5.-
Zalenc Zalents Rywka gospod. domowe house economy Brześć n.B. Un.Lubelska 12 5.-
Zalcman Zaltsman Berko szewc shoemaker Brześć n.B. Szpitalna 50a 15.-
Zalcman Zaltsman Icek-Hersz handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 81 15.-
Zalcman Zaltsman Izaak handl. trader Brześć n.B. Długa 25 5.-
Załuski Zaluskiy Szloma handl. trader Czernawczyce Rynek 2 15.-
Załuski Zaluskiy Szymel handl. trader Czernawczyce Rynek 2 10.-
Zamuchowski Zamukhovskiy Srul handl. trader Brześć n.B. Un.Lubelska 90 150.-
Zapolska Zapolskiy Krusa gospod. domowe house economy Brześć n.B. Batorego 110 5.-
Zask Zask Bencjon handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 70 15.-
Zass Zass Szymon właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Długa 70 5.-
Zajdengor Zaydengor Chaim krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Jagiellońska 75 5.-
Zajdengor Zaydengor Hersz szewc shoemaker Brześć n.B. Długa 122 5.-
Zajdengor Zaydengor Mojsze malarz painter Brześć n.B. Sobieskiego 196 5.-
Zajdengor Zaydengor Mordko furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Dąbrowskiego 74 5.-
Zajdengor Zaydengor Szmul slusarz locksmith Brześć n.B. Pereca 75 5.-
Zajdengorn Zaydengorn Jakub handl. trader Brześć n.B. Długa 35 20.-
Zajdencajg Zaydentsayg Abram-Mordko nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Dąbrowskiego 109 10.-
Zajdman Zaydman Dawid buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Długa 52 50.-
Zajdman Zaydman Fajwel pośrednik mediator Brześć n.B. Listowskiego 64a 10.-
Zajdman Zaydman Hersz handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 64 10.-
Zajdman Zaydman Jankiel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Zygmuntowska 72 20.-
Zajdman Zaydman Josef stolarz joiner Brześć n.B. Długa 52 5.-
Zajdman Zaydman Leib handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 64a 10.-
Zajdman Zaydman Mozes robotnica (robotnik) worker Brześć n.B. Kościuszki 39 10.-
Zajdman Zaydman Necha handl. trader Brześć n.B. Długa 158 10.-
Zajdman-Chirkies Zaydman-Khirkes Fejga-Fania handl. trader Brześć n.B. Bazarna 27 15.-
Zając Zayonts Aron krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Kościuszki 39 20.-
Zając Zayonts Dawid dorożkarz cabman, cab-driver Brześć n.B. Listowskiego 66 5.-
Zając Zayonts Dawid handl. trader Brześć n.B. Długa 157 5.-
Zając Zayonts Fajwel stolarz joiner Brześć n.B. Kobryńska 70 10.-
Zając Zayonts Gotel stolarz joiner Brześć n.B. Kobryńska 70 10.-
Zając Zayonts Izaak dorożkarz cabman, cab-driver Brześć n.B. Kościuszki 74 10.-
Zając Zayonts Jakub-Hersz wojażer voyageur Brześć n.B. Pereca 10 20.-
Zając Zayonts Josel-Dawid stolarz joiner Brześć n.B. Listowskiego 80 10.-
Zając Zayonts Nochem handl. trader Brześć n.B. Batorego 112 10.-
Zając Zayonts Rubin malarz painter Brześć n.B. Długa 170a 10.-
Zając Zayonts Sura handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 51 40.-
Zając Zayonts Szloma-Zelman stolarz joiner Brześć n.B. Dąbrowskiego 31 5.-
Zając Zayonts Szmul-Szaja handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 35 10.-
Zając Zayonts Szoel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pierackiego 31 5.-
Zbar Zbar Fisza właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Jagiellońska 44 20.-
Zbar Zbar Symcha handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 36 50.-
Zbar Zbar Szmerel handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 26 150.-
Zejerman Zeerman Ejnoch handl. trader Brześć n.B. Długa 156 5.-
Zekelman Zekelman Szloma handl. trader Małoryta Mościckiego 3 20.-
Zelikson Zelikson Zalmen-Icek lekarz medical doctor Brześć n.B. Dąbrowskiego 69 300.-
Zelkin Zelkin Godia właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Krótka 2 10.-
Zelkin Zelkin Jankiel stolarz joiner Brześć n.B. Kowelska 30 5.-
Zelkind Zelkind Aron stelmach   Brześć n.B. Muchawiecka 31 15.-
Zeller Zeller Bernard urzędnik employee Brześć n.B. Krótka/Brzozowsk. 6 10.-
Zelcer Zeltser Abram handl. trader Czernawczyce Rynek 22 15.-
Zelcer Zeltser Boruch rolnik peasant Czernawczyce Rynek 22 10.-
Zelcer Zeltser Chaim-Dawid rolnik peasant Czernawczyce Rynek 22 15.-
Zelcer Zeltser Kisiel szklarz glazier Czernawczyce Szkolna 1 10.-
Zelcer Zeltser Szmul rolnik peasant Czernawczyce Rynek 19 10.-
Zejf Zeyf Szmul-Lejzor blacharz zinc worker, tinman, tinsmith Brześć n.B. Jagiellońska 107 10.-
Zejfzyder Zeyfzider Mejer drukarz printer Brześć n.B. Kościuszki 7 10.-
Zejfzyder-Szejnfogiel Zeyfzider-Sheynfogel Szejndla modystka milliner Brześć n.B. Kościuszki 37 20.-
Żelechowski Zhelekhovskiy Chil-Mejer handl. trader Czernawczyce Piłsudskiego 48 5.-
Żelichowski Zhelikhovskiy Ałter handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 196 10.-
Żelazo Zhelyazo Towia fryzjer (fryzjerka) hair dresser Czernawczyce Rynek 6 20.-
Żyto Zhito Srul-Jankiel handl. trader Brześć n.B. Białostocka 19a 30.-
Żułtek Zholtek Abram handl. trader Brześć n.B. Długa 82 5.-
Żułtek Zholtek Mejer mydlarz soap worker Brześć n.B. Dąbrowskiego 160a 5.-
Żuchowicz Zhukhovich Fajwel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Batorego 87 5.-
Zygman Zigman Bejrach stelmach   Brześć n.B. Szpitalna 26 75.-
Zygman Zigman Jankiel stelmach   Brześć n.B. Pierackiego 22 10.-
Zygman Zigman Judel handl. trader Brześć n.B. Kobryńska 33 10.-
Zygman Zigman Moszko stelmach   Brześć n.B. Pereca 83 30.-
Zylber Zilber Abram slusarz locksmith Brześć n.B. Jagiellońska 101 5.-
Zylberberg Zilberberg Abram właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 41 50.-
Zylberberg Zilberberg Leiba fotograf. photographer Brześć n.B. Dąbrowskiego 39 5.-
Zylberberg Zilberberg Szyja handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 17 100.-
Zylberfarb Zilberfarb Estera właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 119 75.-
Zylberglejt Zilbergleyt Abram handl. trader Małoryta Mościckiego 32 20.-
Zylberglejt Zilbergleyt Liba właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pereca 9 5.-
Zylberman Zilberman Estera właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Listowskiego 55 10.-
Zylbersztejn Zilbershteyn Chaja gospod. domowe house economy Brześć n.B. Steckiewicza 50 20.-
Zylbersztejn Zilbershteyn Froim robotnica (robotnik) worker Małoryta Poniatowskiego 7 15.-
Zylbersztejn Zilbershteyn Hersz drogista drysalter, druggist , perfumer Brześć n.B. 3-go Maja 21 20.-
Zylbersztejn Zilbershteyn Jakub urzędnik employee Brześć n.B. Białostocka 50 5.-
Zylbersztejn Zilbershteyn Judel stelmach   Brześć n.B. Pereca 73 10.-
Zylbersztejn Zilbershteyn Lejbko murarz bricklayer Brześć n.B. Długa 83d 5.-
Zylbersztejn Zilbershteyn Mojzesz lekarz medical doctor Brześć n.B. 3-go Maja 21 50.-
Zylbersztejn Zilbershteyn Mordko właśc. autobus. owner of bus Małoryta Mościckiego 6 5.-
Zylbersztejn Zilbershteyn Pinkus handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 15 150.-
Zylbersztejn Zilbershteyn Szejna handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 18 15.-
Zylbersztejn Zilbershteyn Szloma malarz painter Brześć n.B. Pierackiego 98 10.-
Zylbersztejn Zilbershteyn Szmul-Hersz handl. trader Brześć n.B. Bazarna 5 300.-
Zylbersztrom Zilbershtrom Estera właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Krótka 10 10.-
Zylberwaser Zilbervaser Chaim nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Długa 29 10.-
Zyngier Zinger Abe urzędnik employee Brześć n.B. Długa 117 10.-
Zyngier Zinger Icko krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Pereca 9 5.-
Zyngier Zinger Szejna krawcowa   Brześć n.B. Steckiewicza 13 5.-
Zyngier Zinger Szepsel stolarz joiner Małoryta Mickiewicza 6 5.-
Zyngier Zinger Wigdor handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 108 5.-
Zyskind Ziskind Abram handl. trader Brześć n.B. Piłsudskiego 3 50.-
Zyskind Ziskind Mojzesz-Aron dyrigent   Brześć n.B. Dąbrowskiego 83a 5.-
Zysman Zisman Abram-Mojsze handl. trader Brześć n.B. Zygmuntowska 76 100.-
Zysman Zisman Dawid dyrektor banku bank director Brześć n.B. Zygmuntowska 76 30.-
Zysman Zisman Oszer handl. trader Brześć n.B. Zygmuntowska 76 20.-
Złotnik Zlotnik Jankiel kuśnierz furrier Brześć n.B. Listowskiego 33 50.-
Zonenberg Zonenberg Basza handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 30 10.-
Zonenberg Zonenberg Dawid-Szloma handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 11 50.-
Zonenberg Zonenberg Elchonon rzeżnik butcher Brześć n.B. Listowskiego 61 30.-
Zonenberg Zonenberg Isak biuralista clerk  (male) Brześć n.B. Listowskiego 99 5.-
Zonszajn Zonshayn Chaia właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Długa 59 20.-
Zonszajn Zonshayn Dawid piekarz baker Brześć n.B. Kościuszki 62 5.-
Zonszajn Zonshayn Mendel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Batorego 71b 5.-
Zunszajn Zunshayn Szloma handl. trader Brześć n.B. Krótka 6 200.-
Zupper Zupper Berl-Bronisław właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Sobieskiego 55 10.-
Zusman Zusman Szmul handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 38 10.-Page Last Updated: 31-Jan-2010