M
(sorted per English alphabet)

id# surname (in Polish)   given name occupation (in Polish)   address 1937 Tax Paid (zł.)
surname transliterated to English occupation (in English) locality street house number
1616 Majes Maes Ajzyk handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 21 60.-
1617 Majes Maes Berko-Mordko technik technician Brześć n.B. Długa 58a 60.-
1618 Majes Maes Iser zegarmistrz watch maker Brześć n.B. Długa 133b 60.-
1619 Majes Maes Moszko handl. trader Brześć n.B. Długa 58a 5.-
1614 Magid Magid Bencjon zegarmistrz watch maker Brześć n.B. Dąbrowskiego 52 10.-
1615 Magid Magid Małka handl. trader Brześć n.B. Mieszczańska 30 5.-
1609 Machkind Makhkind Hersz handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 59 5.-
1610 Machles Makhles Brocha gospod. domowe house economy Brześć n.B. Dąbrowskiego 36 5.-
1611 Machles Makhles Noach handl. trader Brześć n.B. Szeptyckiego 18 5.-
1612 Machlis Makhlis Alter młynarz miller Brześć n.B. Szeptyckiego 18 10.-
1613 Machłowski Makhlovskiy Gdala krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Muchawiecka 45 10.-
1622 Malik Malik Dawid kowal   Brześć n.B. Szpitalna 55 10.-
1623 Malik Malik Mendel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Listowskiego 63 5.-
1624 Malin Malin Ester handl. trader Brześć n.B. 11.Listopada 17 5.-
1625 Malin Malin Gotel handl. trader Czernawczyce Rynek 10 40.-
1626 Malin Malin Icko szewc shoemaker Brześć n.B. Dąbrowskiego 142 10.-
1627 Malin Malin Joel właśc. nieruch. Długa 43 owner of property Żabinka 25.-
1628 Małkind Malkind Mowsza handl. trader Brześć n.B. Białostocka 30 50.-
1629 Małkind Malkind Srul handl. trader Brześć n.B. Białostocka 30 50.-
1630 Małmed Malmed Ajzyk piekarz baker Brześć n.B. Długa 122 10.-
1631 Małmed Malmed Beniamin-Lejzor handl. trader Czernawczyce Rynek 15 15.-
1632 Małmed Malmed Mordko rzeżnik butcher Czernawczyce Kamieniecka 6 10.-
1633 Małmed Malmed Rasza handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 34 40.-
1634 Małmed Malmed Srul krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Czernawczyce Brzeska 33 10.-
1635 Małmed Malmed Szloma handl. trader Brześć n.B. Batorego 83 5.-
1636 Małmed Malmed Szmerko biuralista clerk  (male) Brześć n.B. Długa 107 15.-
1638 Mandelbaum Mandelbaum Chaim szewc shoemaker Brześć n.B. Muchawiecka 8 5.-
1639 Mandelbaum Mandelbaum Szmul handl. trader Brześć n.B. Sienkiewicza 32 50.-
1640 Mandelblat Mandelblat Szymon grawer engraver Brześć n.B. Dąbrowskiego 51 5.-
1641 Mandelcwajg Mandeltsvayg Mojsze brakarz leśny forest sorter Brześć n.B. Listowskiego 77a 5.-
1642 Mander Mander Judes właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Szpitalna 46 10.-
1643 Mankier Manker Abram buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Listowskiego 85 10.-
1644 Mankier Manker Berko handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 104 20.-
1645 Mankier Manker Chuna handl. trader Brześć n.B. Mieszczańska 28 40.-
1646 Mankier Manker Herszel handl. trader Brześć n.B. Batorego 69 5.-
1647 Mankier Manker Jankiel-Icko handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 53 30.-
1648 Mankier Manker Lejb szewc shoemaker Brześć n.B. Długa 140 5.-
1649 Mankier Manker Sameul-Szmul rolnik peasant Brześć n.B. Grajewska 59 10.-
1650 Mankier Manker Srul furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Grajewska 39 10.-
1651 Mankier Manker Zysko brakarz sorter Brześć n.B. Pierackiego 85 5.-
1637 Manchel Mankhel Chaim-Hersz krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Sobieskiego 163 5.-
1652 Manzon Manzon Siemion lekarz medical doctor Brześć n.B. Steckiewicza 34 150.-
1653 Margolis Margolis Bejła handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 130 50.-
1654 Margolis Margolis Icko krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Kościuszki 39 5.-
1655 Margolis Margolis Mejer robotnica (robotnik) worker Brześć n.B. Rzeczna 2 10.-
1664 Marymonczyk Marimonchik Zysza-Joel handl. trader Brześć n.B. Długa 146 15.-
1656 Markier Marker Chaim piekarz baker Brześć n.B. Listowskiego 58a 5.-
1657 Markier Marker Gitla właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Listowskiego 58a 10.-
1658 Markier Marker Rywka stelmach   Brześć n.B. Listowskiego 58a 10.-
1659 Markiter Markiter Rywka właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Steckiewicza 61 5.-
1660 Markiter Markiter Sender urzędnik employee Brześć n.B. Steckiewicza 61 5.-
1661 Markowicz Markovich Berek-Wolf masażysta massager Brześć n.B. Szpitalna 52 5.-
1662 Markuza Markuza Motel handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 118 400.-
1663 Marmursztejn Marmurshteyn Rywon robotnica (robotnik) worker Brześć n.B. Sobieskiego 55 5.-
1666 Masz Mash Dawid-Josel robotnica (robotnik) worker Czernawczyce Szkolna 4 10.-
1667 Masz Mash Michel handl. trader Czernawczyce Brzeska 52 15.-
1668 Masz Mash Michel handl. trader Brześć n.B. Batorego 57 10.-
1669 Masz Mash Rejzel piekarnia bakery Brześć n.B. Batorego 57 10.-
1665 Mastbaum Mastbaum Hilary vice-prezydent miasta vice president of town Brześć n.B. Miła 9 50.-
1670 Matecki Matetskiy Lejzor handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 55 10.-
1607 Mackiewicz Matskevich Josel inżynier engineer Brześć n.B. Sienkiewicza 5 150.-
1608 Mackiewicz Matskevich Nadia drogista drysalter, druggist , perfumer Brześć n.B. Sienkiewicza 5 20.-
1620 Majs Mays Isor handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 13a 5.-
1677 Majtkies Maytkes Josef-Dawid handl. trader Brześć n.B. Batorego 108 5.-
1621 Majzner Mayzner Eliasz handl. trader Brześć n.B. Długa 152 15.-
1671 Mazur Mazur Chaja krawcowa   Brześć n.B. Sobieskiego 55 5.-
1672 Mazur Mazur Szaja robotnica (robotnik) worker Brześć n.B. Szpitalna 84 5.-
1673 Mebel Mebel Chaim handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 140 10.-
1674 Meczyk Mechik Abram aplikant adwokacki barrister novice (apprentice) Brześć n.B. Dąbrowskiego 118 100.-
1675 Meczyk Mechik Josel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Batorego 83 5.-
1676 Meczyk Mechik Mejer handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 19 40.-
1713 Mieczycki Mechitskiy Gerszom szewc shoemaker Brześć n.B. Listowskiego 84 5.-
1701 Mełamed Melamed Lejba szewc shoemaker Brześć n.B. Batorego 76 5.-
1702 Mełamed Melamed Lejzor robotnica (robotnik) worker Małoryto Policyjna 5 5.-
1704 Mełamed Melamed Szmul handl. trader Małoryto Poniatowskiego 9 100.-
1703 Mełamed Melamed Szmul właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Muchawiecka 46 5.-
1680 Meles Meles Beniamin stolarz joiner Brześć n.B. Listowskiego 45 5.-
1681 Meles Meles Chaja gospod. domowe house economy Brześć n.B. Długa 131b 5.-
1682 Meles Meles Moszko krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. 3-go Maja 54 40.-
1683 Meles Meles Szachna fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Sobieskiego 109 10.-
1684 Meliner Meliner Boruch szewc shoemaker Brześć n.B. Szpitalna 52 5.-
1685 Melkonowicki Melkonovitskiy Chaim-Pinchos fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Listowskiego 50 5.-
1691 Melnik Melnik Abram malarz painter Brześć n.B. Dąbrowskiego 91 20.-
1693 Melnik Melnik Fajwel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 91 30.-
1694 Melnik Melnik Jocha właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Listowskiego 24 5.-
1695 Melnik Melnik Menasze slusarz locksmith Brześć n.B. Dąbrowskiego 91 10.-
1696 Melnik Melnik Moszko handl. trader gm.Kamien.-Żyr. M-k Pełczyce 30.-
1692 Melnik-Aurbach Melnik-Aurbakh Estera handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 68 50.-
1697 Melnikier Melniker Bejła handl. trader Brześć n.B. Sadowa 19 10.-
1698 Melnikier Melniker Bejła rolnik peasant Brześć n.B. Zygmuntowska 95 5.-
1699 Melnikier Melniker Izaak stolarz joiner Brześć n.B. Zygmuntowska 95 5.-
1687 Melnicki Melnitskiy Hersz jubiler jeweler Brześć n.B. Pierackiego 44 10.-
1686 Melnicki Melnitskiy Hersz szewc shoemaker Brześć n.B. Sobieskiego 109 5.-
1688 Melnicki Melnitskiy Jakub-Icel handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 49 10.-
1689 Melnicki Melnitskiy Judel handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 28 70.-
1690 Melnicki Melnitskiy Szloma urzędnik employee Brześć n.B. Krótka 3 70.-
1679 Melc Melts Chaim handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 14 5.-
1678 Melachowicki Melyakhovitskiy Jakub handl. trader Brześć n.B. Długa 70 5.-
1700 Melzak Melzak Jakub rolnik peasant Małoryto Piłsudskiego 92 20.-
1705 Menes Menes Bencjom handl. trader Brześć n.B. Długa 78b 10.-
1706 Menes Menes Chaim handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 26a 30.-
1707 Menes Menes Mowsza handl. trader Brześć n.B. Pereca 10 5.-
1708 Messer Messer Chaim-Jankiel szewc shoemaker Brześć n.B. Szpitalna 24 20.-
1714 Migdał Migdal Beniamin blacharz zinc worker, tinman, tinsmith Brześć n.B. Pereca 33a 5.-
1715 Migdał Migdal Wolf-Berek handl. trader Brześć n.B. Sadowa 19 30.-
1711 Michelson Mikhelson Pejsach-Wolf przemysłowiec industrialist Brześć n.B. Sienkiewicza 20 500.-
1716 Milchikier Milkhiker Lejzer wojażer voyageur Brześć n.B. Pereca 17 5.-
1717 Milner Milner Berko stolarz joiner Brześć n.B. Chłodna 20 5.-
1718 Milner Milner Icko robotnica (robotnik) worker Małoryto Mościckiego 21 5.-
1719 Milner Milner Lejba brakarz sorter Brześć n.B. Muchawiecka 30 15.-
1720 Milner Milner Lejzor subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Jagiellońska 17 5.-
1721 Milner Milner Salomon urzędnik employee Brześć n.B. Pereca 33 5.-
1722 Milner Milner Szmul mechanik mechanic Brześć n.B. Długa 130a 10.-
1728 Minkowicz Minkovich Ela handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 59 400.-
1729 Minkowski Minkovskiy Zyskind buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Długa 101 15.-
1730 Minowicki Minovitskiy Izrael handl. trader Brześć n.B. Zygmuntowska 63 10.-
1731 Minowicki Minovitskiy Nochim brukarz paver, paviour Brześć n.B. Kowelska 57 25.-
1723 Minc Mints Abram handl. trader Brześć n.B. Długa 25 30.-
1724 Minc Mints Fajwel handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 20 200.-
1725 Minc Mints Icko kowal   Wielkoryto wieś Mokrany 5.-
1726 Minc Mints Rywka handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 42 10.-
1727 Minc Mints Szloma handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 12 200.-
1732 Miodownik Miodovnik Chaim-Pinkus handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 75 15.-
1733 Miodownik Miodovnik Dawid-Lejb handl. trader Brześć n.B. Długa 161 15.-
1734 Miodownik Miodovnik Hersz handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 75 15.-
1735 Mirtenbaum Mirtenbaum Abram pracownica (pracownik) worker Brześć n.B. Listowskiego 1 10.-
1736 Mirtenbaum Mirtenbaum Dawid rzeżnik butcher Brześć n.B. Koszarowa 6 20.-
1738 Miszelewicz Mishelevich Lejba handl. trader Brześć n.B. Bronzowa 21 5.-
1737 Miskin Miskin Bencjon handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 140 10.-
1739 Mitach Mitakh Natan fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Sobieskiego 73 30.-
1740 Mitelman Mitelman Mozes handl. trader Brześć n.B. Unii Lub. 98 50.-
1712 Micenmacher Mitsenmakher Icko-Ela handl. trader Brześć n.B. Długa 156 5.-
1741 Mleszkowicz Mleshkovich Moszek krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Szpitalna 87 30.-
1742 Mokron Mokron Ajzyk biuralista clerk  (male) Kamien.-Żyr. Ceg.Gerszony 5.-
1743 Mokron Mokron Dawid rzezak engraver Brześć n.B. Długa 126 20.-
1744 Mokron Mokron Izaak buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Jagiellońska 14 10.-
1745 Mokron Mokron Muszka handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 56 200.-
1746 Monczyk Monchik Dunia handl. trader Brześć n.B. Białostocka 18 50.-
1747 Monczyk Monchik Icko handl. trader Brześć n.B. Białostocka 18 5.-
1748 Monczyk Monchik Menachem handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 59 30.-
1749 Monheit Mongayt Mozes pracownica (pracownik) worker Brześć n.B. Steckiewicza 27 5.-
1750 Mordkowski Mordkovskiy Nowach handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 67 25.-
1751 Morgensztern Morgenshtern Burach szkolnik schoolboy Brześć n.B. Batorego 73 5.-
1752 Morgensztern Morgenshtern Jankiel handl. trader Brześć n.B. Kobryńska 95 10.-
1753 Morlender Morlender Abram stelmach   Brześć n.B. Listowskiego 60 5.-
1754 Morocznik Morochnik Nochim kowal   Brześć n.B. Pereca 85 5.-
1755 Morozowicz Morozovich Hersz subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Pereca 47 5.-
1756 Morozowicz Morozovich Szloma kołodziej   Brześć n.B. Pereca 50 50.-
1757 Mostowlański Mostovlyanskiy Aron buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Dąbrowskiego 27 150.-
1758 Mostowlański Mostovlyanskiy Izaak inzynier engineer Brześć n.B. Zygmuntowska 49 200.-
1759 Mostowlański Mostovlyanskiy Szmul handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 27 300.-
1760 Mostowski Mostovskiy Ela handl. trader Małoryto Mickiewicza 4 5.-
1761 Mostyczer Mostycher Abram handl. trader Brześć n.B. Batorego 105 10.-
1762 Mular Mulyar Abram furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Kobryńska 91 5.-
1763 Mular Mulyar Abram-Mowsza handl. trader Brześć n.B. Kobryńska 83 100.-
1764 Mular Mulyar Berko murarz bricklayer Brześć n.B. Kobryńska 83 5.-
1765 Mular Mulyar Gitla gospod. domowe house economy Brześć n.B. Kobryńska 87 5.-
1766 Mular Mulyar Hersz-Ber mularz bricklayer Brześć n.B. Batorego 123 5.-
1767 Mular Mulyar Lejzor urzędnik employee Brześć n.B. Długa 76 10.-
1768 Mular Mulyar Mordko handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 12 75.-
1769 Mular Mulyar Pinie murarz bricklayer Brześć n.B. Batorego 143 5.-
1770 Mular Mulyar Szaja mularz bricklayer Brześć n.B. Batorego 79 5.-
1771 Muszkies Mushkes Mozes handl. trader Brześć n.B. Batorego 142 30.-
1772 Muterperl Muterperl Meier stolarz joiner Brześć n.B. Hale-Targowe 194 5.-
1773 Muterperl Muterperl Noach handl. trader Brześć n.B. Batorego 44 10.-
1709 Mianowicki Myanovitskiy Jakub-Całko buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Zygmuntowska 63 20.-
1710 Mianowicki Myanovitskiy Lejb brakarz leśny forest sorter Brześć n.B. Kowelska 36 5.-
1774 Mydler Mydler Fajwel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Batorego 165 5.-
1775 Mydler Mydler Iser handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 26 5.-
1776 Mydler Mydler Jankiel handl. trader Brześć n.B. Batorego 165 5.-
1777 Mysiorek Mysiorek Abram-Dawid handl. trader Brześć n.B. Krótka 10 20.-Page Last Updated: 31-Jan-2010