F
(sorted per English alphabet)

id# surname (in Polish)   given name occupation (in Polish)   address 1937 Tax Paid (zł.) comments
surname transliterated to English occupation (in English) locality street house number
549 Fajersztejn Faershteyn Estera nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Dąbrowskiego 35 10.-
550 Fajersztejn Faershteyn Mejer-Wolf handl. trader Brześć n.B. Zygmuntowska 43 5.-
571 Falk[u]ński Falkunskiy Judel właśc. zakładu fryzjersk. owner of hairdresser's shop Brześć n.B. Długa 60 10.-
569 Falkuński Falkunskiy Abram fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Krótka 1 10.-
570 Falkuński Falkunskiy Berko fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Listowskiego 19 5.-
572 Fanaberia Fanaberiya Aron handl. trader Brześć n.B. Długa 85a 10.-
573 Fanaberia Fanaberiya Ita-Liba ekspedytorka forwarder Brześć n.B. Pierackiego 3 50.-
574 Farber Farber Abram-Henoch mosiężnik brassier Brześć n.B. Batorego 66 10.-
575 Farber Farber Nachman mosiężnik brassier Brześć n.B. Pierackiego 74 10.-
576 Farber Farber Szloma handl. trader Brześć n.B. Białostocka 52 50.-
577 Farbman Farbman Ela rymarz   Brześć n.B. Szpitalna 81 30.-
578 Farbman Farbman Josef rymarz   Brześć n.B. Kościuszki 25 200.-
579 Farbman Farbman Josel handl. trader Brześć n.B. Piłsudskiego 2 15.-
580 Farbman Farbman Mejer rymarz   Brześć n.B. Muchawiecka 42 20.-
581 Fasz Fash Zełda-Złata jubiler jeweler Brześć n.B. Długa 42 40.-
552 Fajkies Faykes Jankiel malarz painter Brześć n.B. Długa 166c 5.-
551 Fejkies Faykes Gersz fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Pereca 17 10.-
553 Fajler Fayler Szymon szewc shoemaker Brześć n.B. Dąbrowskiego 13 5.-
554 Fajn Fayn Mordko introligator bookbinder Brześć n.B. Długa 139 10.-
555 Fajn Fayn Mordko-Wolf przemysłowiec industrialist Brześć n.B. Szpitalna 5 75.-
556 Fajnberg Faynberg Abram piekarz baker Brześć n.B. Dąbrowskiego 18 40.-
557 Fajnberg Faynberg Icko właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pereca 11 30.-
558 Fajnberg Faynberg Lipa właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Steckiewicza 24 20.-
559 Fajnerman Faynerman Berko handl. trader Małoryto Mościckiego 2 50.-
560 Fajngold Fayngold Izaak-Hersz handl. trader Brześć n.B. Pereca 4  I 30.-
561 Fajngold Fayngold Marek buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Pl.Piłsudskiego 4 20.-
562 Fajngold Fayngold Zachar aplikant adwokacki barrister novice (apprentice) Brześć n.B. Pl.Piłsudskiego 4 10.-
563 Fajnmeser Faynmeser Abram-Mordko kupiec merchant Brześć n.B. Steckiewicza 53 5.-
564 Fajnsztejn Faynshteyn Chaja właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 113 10.-
565 Fajnsztejn Faynshteyn Dawid fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Kowelska 57 10.-
566 Fajnsztejn Faynshteyn Gerszon optyk optician Brześć n.B. Długa 141 10.-
567 Fajnsztejn Faynshteyn Sura-Rasla właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Sienkiewicza 19 10.-
568 Fajnsztuch Faynshtukh Kejła-Gołda właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 128 25.-
582 Feder Feder Abram-Dawid handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 12 10.-
583 Federbusz Federbush Brajndla handl. trader Brześć n.B. Batorego 5 5.-
584 Feferman Feferman Michla handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 58 5.-
586 Feldman Feldman Aria stolarz joiner Brześć n.B. Kościuszki 78 25.-
587 Feldman Feldman Chul-Mojsze handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 75 15.-
588 Feldman Feldman Gdala handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 68 30.-
589 Feldman Feldman Icko handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 115 15.-
590 Feldman Feldman Icko szewc shoemaker Brześć n.B. Kowelska 23a 5.-
591 Feldman Feldman Izak-Mejer krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Dąbrowskiego 50 5.-
592 Feldman Feldman Kalman stolarz joiner Brześć n.B. Sobieskiego 53 10.-
593 Feldman Feldman Leja właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Kościuszki 78 30.-
594 Feldman Feldman Mejer właśc. Skłepu aptecznego owner of chemist's shop warehouse Brześć n.B. 3-go Maja 21 10.-
595 Feldman Feldman Mendel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Kowelska 23a 5.-
596 Feldman Feldman Mojsze-Michel handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 34 150.-
597 Feldman Feldman Mordko zegarmistrz watch maker Brześć n.B. Długa 52 5.-
598 Feldman Feldman Szmul handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 39 40.-
599 Feldsztejn Feldshteyn Aron handl. trader Wielkoryto wieś Mokrany 15.-
600 Feldsztejn Feldshteyn Zawel-Jowel handl. trader Wielkoryto wieś Mokrany 10.-
601 Ferdman Ferdman Lejzor malarz painter Brześć n.B. Szpitalna 73/74 5.-
602 Festman Festman Josel handl. trader Brześć n.B. Krótka 16 5.-
585 Fejgin Feygin Calia buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Jagiellońska 42 10.-
603 Figielman Figelman Noach handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 37 10.-
604 Finkiel Finkel Abram farmaceuta pharmaceutics Brześć n.B. Pierackiego 23 40.-
605 Finkiel Finkel Ela handl. trader Brześć n.B. Pereca 77 10.-
606 Finkiel Finkel Józef handl. trader Brześć n.B. Białostocka 15 10.-
607 Finkiel Finkel Liba właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pierackiego 23 40.-
608 Finkiel Finkel Mowsza-Mozes buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Kościuszki 20 50.-
609 Finkielkraut Finkelkraut Moszek handl. trader Brześć n.B. Mickiewicza 24
610 Finkielsztejn Finkelshteyn Bejnysz handl. trader Brześć n.B. Białostocka 23 10.-
611 Finkielsztejn Finkelshteyn Dawid introligator bookbinder Brześć n.B. Dąbrowskiego 30 10.-
612 Finkielsztejn Finkelshteyn Izak handl. trader Brześć n.B. Krótka 2 5.-
613 Finkielsztejn Finkelshteyn Kalmen-Icko handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 154 10.-
614 Finkielsztejn Finkelshteyn Lejb urzędnik employee Brześć n.B. Pierackiego 82 40.-
615 Finkielsztejn Finkelshteyn Małka właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 37 40.-
616 Finkielsztejn Finkelshteyn Sara gospod. domowe house economy Brześć n.B. Białostocka 23 10.-
617 Finkielsztejn Finkelshteyn Szapsa urzędnik employee Brześć n.B. Batorego 126 10.-
618 Finkielsztejn Finkelshteyn Szyja krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Białostocka 8 5.-
619 Finkielsztejn Finkelshteyn Zelig elektromonter electrician Brześć n.B. Białostocka 23 10.-
620 Finkielsztejn Finkelshteyn Zelman krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Białostocka 21 10.-
621 Firer Firer Abram handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 4 10.-
622 Firsztman Firshtman Moszko-Aron handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 37 10.-
623 Fiszbejn Fishbeyn Aron szewc shoemaker Czernawczyce Brzeska 31 15.-
624 Fiszbejn Fishbeyn Chaim handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 4 15.-
625 Fiszbejn Fishbeyn Chaim handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 50 150.-
626 Fiszbejn Fishbeyn Jakub handl. trader Brześć n.B. Pereca 7 50.-
627 Fiszbejn Fishbeyn Jankiel handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 50 200.-
628 Fiszbejn Fishbeyn Mejer handl. trader Brześć n.B. Lotnicza 6 20.-
629 Fiszbejn Fishbeyn Pejsach handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 56 150.-
630 Fiszbejn Fishbeyn Szloma handl. trader Brześć n.B. Pereca 7 10.-
631 Fiszbejn Fishbeyn Szmul handl. trader Brześć n.B. Pereca 7 10.-
632 Fiszbejn Fishbeyn Wolf handl. trader Czernawczyce Brzeska 29 15.-
634 Fischer Fisher Otto nauczyciel/gmin./gimn.   Brześć n.B. Unii Lubelskiej 46 10.-
633 Fiszer Fisher Jakub mgr.formacji   Brześć n.B. Kościuszki 7 10.-
635 Fiszgop Fishgop Abram handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 37 15.-
636 Fiszman Fishman Beniamin handl. trader Brześć n.B. Długa 17 10.-
637 Fiszman Fishman Borys rybak fisherman Małoryto Sienkiewicza 2 5.-
638 Fiszman Fishman Dawid slusarz locksmith Brześć n.B. Hale Targowe 18 5.-
639 Fiszman Fishman Ela handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 57 30.-
640 Fiszman Fishman Jowel rolnik peasant gm.Wilelkoryto wieś Łukowe 5.-
641 Fiszman Fishman Lejb właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Jagiellońska 131 5.-
642 Fiszman Fishman Mejer handl. trader Małoryto Piłsudskiego 88 5.-
643 Fiszman Fishman Moszko robotnica (robotnik) worker Małoryto Mościckiego 39 15.-
644 Fiszman Fishman Pinkus handl. trader Małoryto Piłsudskiego 2 40.-
645 Fiszman Fishman Szewa-Ruchla właśc. nieruch. owner of property Biała-Podl. Pl.Wolności 1 100.-
646 Fiszman Fishman Szmul handl. trader Brześć n.B. Kobryńska 70 10.-
647 Fiszman Fishman Szulem rzeżnik butcher Małoryto Piłsudskiego 2 25.-
648 Flaksberg Flaksberg Hersz-Lejb właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Muchawiecka 59 10.-
649 Flaksberg Flaksberg Szmul-Mejer elektromonter electrician Brześć n.B. Batorego 128 10.-
650 Flancbaum Flantsbaum Beniamin stolarz joiner Małoryto Piłsudskiego 37 5.-
651 Flauszner Flaushner Michał kier. f-my "Bata" director of firm Brześć n.B. 3-go Maja 24 50.-
652 Flejszman Fleyshman Jojna handl. trader Małoryto Mościckiego 27 10.-
653 Flichtenrajch Flikhtenraykh Doncia-Don handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 16 300.-
654 Flom Flom Szmul elektrotechnik electrician Brześć n.B. Długa 96 5.-
655 Forusz Forush Beniamin handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 72 40.-
656 Fradkin Fradkin Łazarz handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 3 10.-
657 Frajndlich Frayndlikh Icko-Szloma handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 157a 5.-
660 Frenkiel Frenkel Mordko handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 25 20.-
658 Frejdlis Freydlis Gerc handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 107 200.-
659 Frejdlis Freydlis Icchok buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Krótka 3 20.-
662 Fryd Frid Mojsze tokarz turner Brześć n.B. Muchawiecka 36 5.-
663 Frydberg Fridberg Jakub handl. trader Brześć n.B. Sienkiewicza 50 10.-
664 Frydlender Fridlender Abram handl. trader Brześć n.B. Długa 15 40.-
665 Frydman Fridman Abram-Lejzor stolarz joiner Brześć n.B. Batorego 48 5.-
666 Frydman Fridman Abram-Mordko malarz painter Brześć n.B. Batorego 112 15.-
667 Frydman Fridman Fejga właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Kościuszki 2 10.-
668 Frydman Fridman Gersz subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Pierackiego 32 10.-
670 Frydman Fridman Hersz kupiec merchant Brześć n.B. Kościuszki 8 100.-
669 Frydman Fridman Hersz rolnik peasant Brześć n.B. 9-go Lutego 41 10.-
671 Frydman Fridman Herszko handl. trader Brześć n.B. Batorego 138 20.-
672 Frydman Fridman Icko krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Długa 57b 5.-
673 Frydman Fridman Izaak-Welwel-Icek handl. trader Brześć n.B. Batorego 48 5.-
674 Frydman Fridman Jakub handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 168 30.-
675 Frydman Fridman Jankiel handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 58 10.-
676 Frydman Fridman Josel robotnica (robotnik) worker gm.Wilelkoryto wieś Mesiewicze 5.-
677 Frydman Fridman Josel-Icko handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 61 50.-
678 Frydman Fridman Kusiel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Zygmuntowska 58 5.-
679 Frydman Fridman Mordko handl. trader Brześć n.B. XI.Listopada 16 50.-
680 Frydman Fridman Mordko krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Batorego 44 5.-
681 Frydman Fridman Rywka gospod. domowe house economy Brześć n.B. Pierackiego 81 10.-
682 Frydman Fridman Szloma handl. trader Brześć n.B. Sienkiewicza 35 100.-
683 Frydman Fridman Szolim buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Batorego 112 50.-
684 Frydman Fridman Szulim handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 49 5.-
685 Frydman Fridman Wolf właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Kościuszki 29a 5.-
687 Frydman Fridman Zalman handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 30 100.-
686 Frydman Fridman Zalman krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Pereca 36 10.-
688 Frydman Fridman Zyskiel handl. trader Brześć n.B. Przeskok 12 75.-
689 Frymerman Frimerman Pinkus handl. trader gm.Małoryto wieś Zamszany 10.-
690 Frymerman Frimerman Szulim robotnica (robotnik) worker Małoryto Piłsudskiego 7 15.-
691 Frymerman Frimerman Tewel szewc shoemaker Małoryto Piłsudskiego 5 5.-
692 Fryszberg Frishberg Mina handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 37 10.-
693 Fryzjer Frizer Nuta handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 106 5.-
661 Fruchtgarten Frukhtgarten Icko-Lejb handl. trader Brześć n.B. Pereca 8 10.-
694 Fuks Fuks Berko robotnica (robotnik) worker Małoryto Mościckiego 30 5.-
695 Fuks Fuks Boruch fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Długa 63 5.-
696 Fuks Fuks Chaim malarz painter Brześć n.B. Listowskiego 76 5.-
697 Fuks Fuks Mojszesz handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 7 10.-
698 Fuksman Fuksman Abram handl. trader Brześć n.B. Sienkiewicza 40 500.-
699 Fuksman Fuksman Abram handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 18 200.-
700 Fuksman Fuksman Aron handl. trader Brześć n.B. Białostocka 14 10.-
701 Fuksman Fuksman Cyla właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Sienkiewicza 40 200.-
702 Fuksman Fuksman Izaak subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Szpitalna 85 5.-
703 Fuksman Fuksman Jeruchim handl. trader Brześć n.B. Mięsny Zaułek 3 15.-
704 Fuksman Fuksman Jeruchim handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 27 100.-
705 Fuksman Fuksman Józef handl. trader Brześć n.B. Unii Lubelskiej 44 400.-
706 Fuksman Fuksman Perla handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 20 10.-
707 Furer Furer Kelman handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 20 60.-
708 Furman Furman Machla właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pereca 71a 30.-
709 Furmanowicz Furmanovich Mariem gospod. domowe house economy Brześć n.B. Listowskiego 79b 5.-Page Last Updated: 31-Jan-2010