P
(sorted per English alphabet)

surname (in Polish)   given name occupation (in Polish)   address 1937 Tax Paid (zł.) comments
surname transliterated to English occupation (in English) locality street house number
Padwa Padva Beniamin handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 117 20.-
Padwa Padva Eliasz kupiec merchant Brześć n.B. Steckiewicza 34 500.-
Padwa Padva Jakob handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 49 30.-
Padwa Padva Jona handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 23 20.-
Padwa Padva Wolf jubiler jeweler Brześć n.B. Dąbrowskiego 31 5.-
Padwa Padva Wolf kupiec merchant Brześć n.B. Dąbrowskiego 97 40.-
Pak Pak Leiba właśc. drukarni owner of printing works Brześć n.B. Sienkiewicza 32 30.-
Pak Pak Noach zecer typesetter Brześć n.B. Dąbrowskiego 52 10.-
Pakierman Pakerman Nota Szewc shoemaker Brześć n.B. Dąbrowskiego 144 100.-
Pachter Pakhter Abram stolarz joiner Brześć n.B. Batorego 68 5.-
Pakman Pakman Jankiel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Kościuszki 60 5.-
Pakman Pakman Moszko-Wolf właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Białostocka 50 40.-
Paler Paler Icko handl. trader Brześć n.B. Bazarna 21 10.-
Palewska Palevskiy Sura handl. trader Brześć n.B. Krótka 8 10.-
Palewski Palevskiy Chaim handl. trader Brześć n.B. Krótka 8 10.-
Palewski Palevskiy Josef handl. trader Brześć n.B. Krótka 8 30.-
Paniarska Panyarskiy Leja właśc. domu owner of restaurant Brześć n.B. Szpitalna 36 5.-
Paniarski Panyarskiy Szaja rolnik peasant Brześć n.B. Szpitalna 36 10.-
Pape Pape Morduch wólkanizator vulcanizer Brześć n.B. Pereca 73 10.-
Pappe Pappe Srul handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 41 40.-
Pasz Pash Mordko hafciarz   Brześć n.B. Dąbrowskiego 34 10.-
Paszkowski Pashkovskiy Moszko handl. trader gm.Wielkoryto wieś Husak 10.-
Paszkowski Pashkovskiy Nachmen handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 35 75.-
Paszucki Pashutskiy Abram-Szmul kupiec merchant Brześć n.B. Pierackiego 27 5.-
Paszucki Pashutskiy Fajwusz furman cabman, cab-driver Czernawczyce Brzeska 229 20.-
Paszucki Pashutskiy Pejsach kupiec merchant Brześć n.B. Dąbrowskiego 111 10.-
Pasterniak Pasternyak Mojsze krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Batorego 54 5.-
Pawin Pavin Mojżesz handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 61 15.-
Pecznik Pechnik Hersz krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Dąbrowskiego 73 5.-
Perel Perel Mejer-Dawid przemysłowiec industrialist Brześć n.B. Nadbrzeżna 4 5.-
Perel Perel Pinchos handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 148 10.-
Perelmuter Perelmuter Josel właśc. domu owner of restaurant Brześć n.B. Białostocka 7 50.-
Perelmuter Perelmuter Srul właśc. domu owner of restaurant Brześć n.B. Mickiewiczaa 25 20.-
Perelsztejn Perelshteyn Aron cukiernik confectioner, pastry-cook Brześć n.B. Batorego 107 5.-
Perelsztejn Perelshteyn Borys mechanik mechanic Brześć n.B. Białostocka 52 10.-
Perelsztejn Perelshteyn Josel fotograf photographer Brześć n.B. 3-go Maja 21 75.-
Perkowski Perkovskiy Dawid kowal   Małoryta Mościckiego 31 5.-
Perkowski Perkovskiy Josef kupiec merchant Małoryta Mościckiego 13 15.-
Perkowski Perkovskiy Mojzesz kowal   Małoryta Mościckiego 31 5.-
Perlis Perlis Gustawa właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Białostocka 12 40.-
Perlis Perlis Lew nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Białostocka 12 10.-
Perlman Perlman Leiba piekarz baker Małoryta Dąbrowskiego 12 10.-
Permut Permut Mowsza handl. trader Brześć n.B. Długa 83 10.-
Permut Permut Saul krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Jagiellońska 52 10.-
Pernik Pernik Abe handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 37 10.-
Pernik Pernik Chaim-Szloma kupiec merchant Brześć n.B. Dąbrowskiego 120 75.-
Pernik Pernik Mojsze handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 47 10.-
Pernik Pernik Sara-Rywka handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 37 60.-
Pernik Pernik Srul handl. trader Brześć n.B. Pereca 90 30.-
Pesecka Pesetskiy Gitla właśc. domu owner of restaurant Brześć n.B. Mickiewiczaa 44 5.-
Peszkies Peshkes Gitla gospod. domowe house economy Czernawczyce Rynek 19 15.-
Petluk Petlyuk Leiba młynarz miller Brześć n.B. Długa 117 30.-
Petluk Petlyuk Mowsza młynarz miller Brześć n.B. Długa 117 25.-
Pietruszka Petrushka Chaim kamasznik bricklayer Brześć n.B. Dąbrowskiego 150 50.-
Pietruszka Petrushka Jankiel-Ruwin właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pereca 33 10.-
Pik Pik Abram handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 51 30.-
Pik Pik Judel handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 107 20.-
Pillesdorf Pillesdorf Abraham nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Zygmuntowska 74 10.-
Pilmer Pilmer Dawid piekarz baker Brześć n.B. Batorego 133 5.-
Pińczuk Pinchuk Jankiel czapnik capmaker Brześć n.B. Długa 104 10.-
Pińczuk Pinchuk Leib kupiec merchant Brześć n.B. Listowskiego 31 10.-
Pińczuk Pinchuk Malkiel kupiec merchant Brześć n.B. Kościuszki 14 150.-
Pińczuk Pinchuk Mordko handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 62 5.-
Pińczuk Pinchuk Szymon kupiec merchant Brześć n.B. Zygmuntowska 57 150.-
Pines Pines Aron kupiec merchant Brześć n.B. Dąbrowskiego 115 150.-
Pines Pines Cypa właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 115 10.-
Pines Pines Meier właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pereca 49 5.-
Pinkusewicz Pinkusevich Pinchus szewc shoemaker Brześć n.B. 9-go Lutego 11 5.-
Pinkusewicz Pinkusevich Srul rolnik peasant Brześć n.B. Muchawiecka 20 5.-
Piołun Piolun Mendel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Małoryta Mickiewiczaa 8 5.-
Pisarewicz Pisarevich Abram handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 43 10.-
Pisarewicz Pisarevich Pinchos handl. trader Brześć n.B. Kowelska 29 5.-
Piszczalski Pishchalskiy Boruch właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 112 100.-
Pisocki Pisotskiy Izrael-Srul-Icko handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 18 40.-
Piterman Piterman Abram handl. trader Brześć n.B. Muchawiecka 41 5.-
Piterman Piterman Chawa handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 32 25.-
Piterman Piterman Menachem handl. trader Brześć n.B. Batorego 79 10.-
Pitlik Pitlik Ela kupiec merchant Brześć n.B. Batorego 146 50.-
Pitlik Pitlik Elka właśc. młynu owner of mill Czernawczyce Brzeska 2 30.-
Pitlik Pitlik Leib furman cabman, cab-driver Czernawczyce Rynek 11 10.-
Pitlik Pitlik Szmul właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 78 75.-
Pitlik Pitlik Zelik handl. trader Czernawczyce Rynek 14 20.-
Plecer Pletser Ela młynarz miller gm.Wielkoryto wieś Pożezyn 10.-
Poczynka Pochinka Jankiel handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 50 10.-
Poczter Pochter Lejba przemysłowiec industrialist Brześć n.B. Piłsudskiego 6 150.-
Podostrojec Podostroets Rywka gospod. domowe house economy Brześć n.B. Sobieskiego 75 5.-
Podrojski Podroyskiy Chaim piekarz baker Brześć n.B. Długa 24 10.-
Podrojski Podroyskiy Elia handl. trader Brześć n.B. Długa 24 15.-
Podrojski Podroyskiy Luba handl. trader Brześć n.B. Długa 24 10.-
Podrojski Podroyskiy Mordko piekarz baker Brześć n.B. Listowskiego 125 20.-
Pochaczewski Pokhachevskiy Dawid handl. trader Brześć n.B. Długa 84 50.-
Pochaczewski Pokhachevskiy Josel handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 74 30.-
Pochaczewski Pokhachevskiy Michel handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 70 20.-
Policzański Polichanskiy Abram adwokat barrister, lawyer, attorney Brześć n.B. Kościuszki 2 75.-
Policzański Polichanskiy Mojżesz lekarz medical doctor Brześć n.B. Zygmuntowska 82 20.-
Połoński Polonskiy Abram krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Kościuszki 62 15.-
Polak Polyak Boruch handl. trader Brześć n.B. Rynek 21 25.-
Polak Polyak Chaja-Brucha gospod. domowe house economy Brześć n.B. Batorego 80 5.-
Polak Polyak Fejga handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 73 10.-
Polak Polyak Józef właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Zygmuntowska 81 25.-
Polak Polyak Kusiel handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 39 50.-
Polak Polyak Menasze ogrodnik market gardener Brześć n.B. Listowskiego 48 10.-
Polak Polyak Newach handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 104 20.-
Polak Polyak Sara handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 50 75.-
Polak Polyak Zyskind właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pierackiego 34 300.-
Polakiewicz Polyakevich Nachman właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Batorego 44 20.-
Pomeranczyk Pomeranchik Awadia stolarz joiner Czernawczyce Brzeska 35 15.-
Pomeranczyk Pomeranchik Chana-Rywka gospod. domowe house economy Czernawczyce Brzeska 25 10.-
Pomeranczyk Pomeranchik Jankiel slusarz locksmith Brześć n.B. Żabia 4 5.-
Pomeranczyk Pomeranchik Josel furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Szpitalna 108 10.-
Pomeranczyk Pomeranchik Rajchla handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 38 5.-
Pomeranczyk Pomeranchik Szloma handl. trader Brześć n.B. Unii Lub. 12 50.-
Pomeranczuk Pomeranchuk Icko handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 43 10.-
Pomeranczuk Pomeranchuk Mowsza handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 80 50.-
Pomeraniec Pomeranets Cypa handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 24 500.-
Pomeraniec Pomeranets Hersz technik dent. dentistry technician Brześć n.B. Batorego 10 10.-
Pomeraniec Pomeranets Herszko szewc shoemaker Brześć n.B. Kościuszki 67 5.-
Pomeraniec Pomeranets Mordko-Pinchos handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 162 50.-
Pomeraniec Pomeranets Samuel handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 119 50.
Pomeraniec Pomeranets Wolf handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 35 10.-
Pomeranc Pomerants Eliasza handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 51 30.-
Pomerancbaum Pomerantsbaum Szmul handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 109 5.-
Popowski Popovskiy Mejer-Lejb handl. trader Brześć n.B. Krótka 2 75.-
Porecki Poretskiy Ajzyk handl. trader Brześć n.B. Długa 131 40.-
Portnoj Portnoy Jankiel handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 85 5.-
Portnoj Portnoy Mowsza właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Batorego 115 5.-
Pożeżyńska Pozhezhinskiy Chawa handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 33 20.-
Pożeżyński Pozhezhinskiy Chaim handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 46 15.-
Pożeżyński Pozhezhinskiy Chaja czapnik capmaker Brześć n.B. Długa 111 50.-
Pożeżyński Pozhezhinskiy Josel handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 136 5.-
Pożeżyński Pozhezhinskiy Mendel handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 136 20.-
Pożeżyński Pozhezhinskiy Noach handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 33 10.-
Pożeżyński Pozhezhinskiy Pinchos szewc shoemaker Brześć n.B. Batorego 144 10.-
Pożeżyński Pozhezhinskiy Srul-Mejer handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 136 20.-
Pożeżyński Pozhezhinskiy Zelman handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 33 10.-
Pregel Pregel Nachman handl. trader Brześć n.B. Sienkiewicza 15 50.-
Pregel Pregel Noach handl. trader Brześć n.B. Sienkiewicza 15 10.-
Pregel Pregel Ruwin urzędnik employee Brześć n.B. 3-go Maja 26 10.-
Preger Preger Chuma handl. trader Brześć n.B. Batorego 172 300.-
Preger Preger Mordko właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Unii Lub. 18 300.-
Preger Preger Moszko rzezak engraver Brześć n.B. Długa 44 20.-
Preger Preger Noach rzezak engraver Brześć n.B. Białostocka 22 20.-
Press Press Motel piekarz baker Małoryta Mościckiego 25 20.-
Prymer Primer Moszko malarz painter Brześć n.B. Dąbrowskiego 52 5.-
Prymost Primost Srul handl. trader Czernawczyce Brzeska 27 10.-
Prużan Pruzhan Tauba handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 35 30.-
Prużański Pruzhanskiy Dawid właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Kobryńska 20 5.-
Ptakowski Ptakovskiy Jankiel-Nechemia handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 75 125.-
Ptakowski Ptakovskiy Naftali biuralista clerk  (male) Brześć n.B. Pierackiego 74 5.-
Ptasznik Ptashnik Icko-Aron slusarz locksmith Brześć n.B. 3-go Maja 23 5.-
Pugaczewski Pugachevskiy Abram urzędnik employee Brześć n.B. Jagiellońska 51 10.-
Puchaczewski Pukhachevskiy Abram handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 46 200.-
Pużyc Puzhits Icko brakarz sorter Brześć n.B. Kobryńska 35 30.-
Pużyc Puzhits Lejb handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 48 400.-
Pianowski Pyanovskiy Icko handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 86 20.-
Piaseczny Pyasechnyy Samuel Szewc shoemaker Brześć n.B. Kobryńska 87 5.-Page Last Updated: 31-Jan-2010