C
(sorted per English alphabet)

id# surname (in Polish)   given name occupation (in Polish)   address 1937 Tax Paid (zł.) comments
surname transliterated to English occupation (in English) locality street house number
407 Czaban Chaban Aron csapnik (czapnik) hat maker Małoryto Piłsudskiego 8 5.-
408 Czapnik Chapnik Mojżesz krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Zygmuntowska 14 5.-
409 Czemerowski Chemerovskiy Kiwa slusarz locksmith Brześć n.B. Jagiellońska 56 10.-
410 Czerczewski Cherchevskiy Josel tapicer   Brześć n.B. Długa 109a 10.-
411 Czerkies Cherkes Lejzor agent ekspedycyjny forwarding agent, shipping agent Brześć n.B. Białostocka 24 20.-
412 Czernawczycki Chernavchitskiy Chaim krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Kobryńska 55a 10.-
413 Czerniak Chernyak Jakub buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Długa 25 50.-
414 Czerniak Chernyak Josel handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 75b 30.-
415 Czerniak Chernyak Lejzor kupiec merchant Brześć n.B. Listowskiego 77b 10.-
416 Czerniak Chernyak Mojsza rzeżnik butcher Brześć n.B. Chmielna 4 5.-
417 Czerniawski Chernyavskiy Mowsza elektromonter electrician Brześć n.B. Pereca 9 5.-
418 Czeszkies Cheshkes Kopel rolnik peasant Brześć n.B. Dąbrowskiego 93 5.-
419 Czeszkies Cheshkes Mates krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Dąbrowskiego 31 10.-
420 Czeszkies Cheshkes Salomon kupiec merchant Brześć n.B. Pereca 51 75.-
421 Czeszkies Cheshkes Szloma stolarz joiner Brześć n.B. Batorego 52 5.-
422 Czesnik Chesnik Josef handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 68 50.-
423 Czesnik Chesnik Lejb krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Sobieskiego 87 10.-
424 Czop Chop Rachil handl. trader Brześć n.B. Szeptyckiego 28 10.-
425 Czwiechowski Chvekhovskiy Gitman-Szolim kupiec merchant Brześć n.B. Dąbrowskiego 114 400.-Page Last Updated: 31-Jan-2010