R
(sorted per English alphabet)

id# surname (in Polish)   given name occupation (in Polish)   address 1937 Tax Paid (zł.) comments
surname transliterated to English occupation (in English) locality street house number
2017 Rabin Rabin Hersz-Lejb buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Dąbrowskiego 135 5.-
2018 Rabin Rabin Izaak handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 52 25.-
2019 Rabinerzon Rabinerzon Szejna-Jocha gospod. domowe house economy Brześć n.B. Długa 154 5.-
2020 Rabinowicz Rabinovich Chaja-Sura krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Białostocka 30 20.-
2021 Rabinowicz Rabinovich Chawa handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 27 10.-
2022 Rabinowicz Rabinovich Ester-Małka gospod. domowe house economy Brześć n.B. Jagiellońska 66 30.-
2023 Rabinowicz Rabinovich Frejdla handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 39 10.-
2024 Rabinowicz Rabinovich Gitla właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Steckiewicza 45 50.-
2025 Rabinowicz Rabinovich Gołda właśc. hotelu owner of hotel Brześć n.B. Sportowa 2 10.-
2026 Rabinowicz Rabinovich Jankiel handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 119 100.-
2027 Rabinowicz Rabinovich Lejba handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 20 20.-
2028 Rabinowicz Rabinovich Matys rolnik peasant Brześć n.B. Kowelska 61 10.-
2029 Rabinowicz Rabinovich Mowsza-Chaim handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 34 100.-
2030 Rabinowicz Rabinovich Nechemia handl. trader Brześć n.B. Długa 111 5.-
2031 Rabinowicz Rabinovich Sura gospod. domowe house economy Brześć n.B. Dąbrowskiego 113 5.-
2032 Rabinowicz Rabinovich Szloma biuralista clerk  (male) Brześć n.B. Dąbrowskiego 74 5.-
2033 Radewski Radevskiy Icko właśc. nieruch. owner of property Warszawa Nowolipki 17 50.-
2034 Radoban Radoban Beniamin handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 152 100.-
2035 Raf Raf Beniamin farbiarz painter Brześć n.B. Pierackiego 30 50.-
2036 Raff Raff Chaim cieśla carpenter, wood-worker Brześć n.B. Długa 152a 5.-
2037 Raff Raff Srul szewc shoemaker Brześć n.B. Mickiewicza 43 5.-
2049 Rakow Rakov Dawid aptekarz druggist, chemist, apothecary Brześć n.B. Dąbrowskiego 46 300.-
2050 Ram Ram Fiszel murarz bricklayer Brześć n.B. Kowelska 9 10.-
2051 Ram Ram Mojsze handl. trader Brześć n.B. Batorego 98 5.-
2052 Ramo Ramo Dawid handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 123 30.-
2053 Ramo Ramo Hilel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Sienkiewicza 28 5.-
2054 Ramo Ramo Icko szewc shoemaker Brześć n.B. Sienkiewicza 30 5.-
2055 Ramo Ramo Jakub handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 53 10.-
2056 Ramo Ramo Lejba właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 28 30.-
2057 Ramo Ramo Owsiej dyrektor banku bank director Brześć n.B. Piłsudskiego 10 50.-
2058 Ramo Ramo Szulim handl. trader Brześć n.B. Kowelska 61 10.-
2059 Ramo Ramo Wolf właśc. biura prośb owner of enquiry bureau Brześć n.B. Sienkiewicza 28 5.-
2060 Ramo Ramo Zelig buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Batorego 128 10.-
2063 Rapaport Rapaport Józef adwokat barrister, lawyer, attorney Brześć n.B. Piłsudskiego 3 300.-
2061 Rapoport Rapoport Aron-Lejb handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 29 100.-
2062 Rapoport Rapoport Herman referent magistratu magistrate speaker Brześć n.B. Sobieskiego 52 10.-
2064 Rapoport Rapoport Szyja-Hersz handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 33 20.-
2065 Raszap Rashap Icek-Dawid handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 33 5.-
2066 Raszberg Rashberg Matla właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pereca 17 10.-
2067 Raszberg Rashberg Mozes handl. trader Brześć n.B. Pereca 17 15.-
2068 Raszkies Rashkes Josel handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 30 100.-
2069 Ratner Ratner Mojsze handl. trader Brześć n.B. Długa 30 5.-
2041 Rajczuk Raychuk Cywia handl. trader Brześć n.B. Kowelska 51 5.-
2042 Rajczuk Raychuk Josel kamasznik bricklayer Brześć n.B. Dąbrowskiego 40 20.-
2043 Rajczuk Raychuk Mozes mosiężnik brassier Brześć n.B. Długa 111 5.-
2044 Rajczuk Raychuk Szmul-Lejb mosiężnik brassier Brześć n.B. Dąbrowskiego 81 30.-
2039 Rajchenbach Raykhenbakh Chaim handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 61 5.-
2040 Rajchman Raykhman Basza handl. trader Brześć n.B. Bazarna 1 5.-
2045 Rajnzylber Raynzilber Herszko handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 119 40.-
2047 Rajtman Raytman Srul rzeżnik butcher Brześć n.B. Jagiellońska 49 20.-
2038 Rajc Rayts Jakub-Mejer zecer typesetter Brześć n.B. Sobieskiego 121 10.-
2046 Rajz Rayz Abram szewc shoemaker Brześć n.B. 3-go Maja 27 5.-
2048 Rajz Rayz Mojżesz handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 140 5.-
2070 Razu Razu Jakub prawnik lawyer Brześć n.B. Piłsudskiego 7 10.-
2071 Rechtman Rekhtman Mejer inżynier engineer Brześć n.B. Pierackiego 5 20.-
2072 Rejf Reyf Mordko krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Kobryńska 108 5.-
2073 Rejf Reyf Necha gospod. domowe house economy Brześć n.B. Kobryńska 61 5.-
2074 Rejzelman Reyzelman Boruch handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 77 10.-
2187 Rychtwertig Rikhtvertig Jankiel kowal   Brześć n.B. Muchawiecka 53 10.-
2188 Rychtwertig Rikhtvertig Josel stelmach   Brześć n.B. Muchawiecka 53 10.-
2189 Ryman Riman Abram fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Zygmuntowska 68 50.-
2192 Rymand Rimand Abram-Josel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Długa 96 20.-
2191 Rymberg Rimberg Aron-Szmul nauczyciel (nauczycielka) teacher Małoryta Piłsudskiego 96 5.-
2193 Rymland Rimlyand Jakub szewc shoemaker Brześć n.B. Listowskiego 121 5.-
2194 Rymland Rimlyand Szyja fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Listowskiego 121 10.-
2195 Rymland Rimlyand Wigdor fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Listowskiego 121 15.-
2075 Rogaczer Rogacher Gabryel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Sobieskiego 75 5.-
2076 Rogak Rogak Aron handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 16 100.-
2077 Rogak Rogak Icko właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Białostocka 10 10.-
2078 Rogotner Rogotner Gerszon buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Listowskiego 30 10.-
2079 Rogozik Rogozhik Fisze-Abram przedsiębiorca budowl. magistrate speaker Brześć n.B. Zygmuntowska 43 10.-
2080 Rogozik Rogozhik Perla właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Zygmuntowska 43 5.-
2087 Rotbojm Rotboym Hersz-Aron rymarz   Małoryta Piłsudskiego 92 5.-
2088 Rotenberg Rotenberg Icko handl. trader Małoryta Piłsudskiego 1 30.-
2089 Rotenberg Rotenberg Maks urzędnik employee Brześć n.B. Jagiellońska 17 150.-
2090 Rotenberg Rotenberg Mendel malarz painter Brześć n.B. Muchawiecka 47 5.-
2091 Rotsztejn Rotshteyn Hersz handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 48 15.-
2092 Rotsztejn Rotshteyn Lejzor handl. trader Brześć n.B. Krótka 10 150.-
2093 Rotsztejn Rotshteyn Mozes handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 82 10.-
2094 Rotsztejn Rotshteyn Wolf stolarz joiner Brześć n.B. Sobieskiego 141b 5.-
2081 Rojzes Royzes Josel handl. trader gm.Kamien.-Żyr. wieś Radwanicze 50.-
2082 Rojzes Royzes Szmul przemysłowiec industrialist Małoryta Piłsudskiego 91 30.-
2083 Rojzman Royzman Fajwel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Kościuszki 60 20.-
2084 Rojzman Royzman Fiszel kamasznik bricklayer Brześć n.B. Pierackiego 22 5.-
2085 Rojzman Royzman Josef handl. trader Brześć n.B. Batorego 161 15.-
2086 Rojzman Royzman Mordko handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 83 50.-
2095 Rozen Rozen Josef kuśnierz furrier Brześć n.B. Pereca 15 15.-
2096 Rozen Rozen Moszko handl. trader Terespol Sienkiewicza 40.-
2097 Rozen Rozen Srul handl. trader Brześć n.B. Batorego 52 10.-
2098 Rozenbaum Rozenbaum Chawa gospod. domowe house economy Brześć n.B. Sobieskiego 97 5.-
2099 Rozenbaum Rozenbaum Ela rolnik peasant Czernawczyce Kobryńska 9 30.-
2100 Rozenbaum Rozenbaum Genach handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 74 5.-
2101 Rozenbaum Rozenbaum Gersz robotnica (robotnik) worker Małoryta Piłsudskiego 71 5.-
2102 Rozenbaum Rozenbaum Icko handl. trader Brześć n.B. Długa 34 5.-
2103 Rozenbaum Rozenbaum Joka buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Krótka 40 5.-
2104 Rozenbaum Rozenbaum Lejb handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 74 5.-
2105 Rozenbaum Rozenbaum Moszko-Josel handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 24 20.-
2106 Rozenbaum Rozenbaum Mowsza rolnik peasant Czernawczyce Kobryńska 3 25.-
2107 Rozenbaum Rozenbaum Nojach handl. trader Brześć n.B. Zbożowa 2 10.-
2108 Rozenbaum Rozenbaum Rubin handl. trader gm.Wielkoryto wieś Łukowo 10.-
2109 Rozenbaum Rozenbaum Szejna handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 37 15.-
2110 Rozenberg Rozenberg Anna akuszerka midwife Brześć n.B. Dąbrowskiego 128 10.-
2111 Rozenberg Rozenberg Aron właśc. fotografii owner of photographic studio Brześć n.B. Dąbrowskiego 46 15.-
2112 Rozenberg Rozenberg Gerszon buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Dąbrowskiego 91 10.-
2113 Rozenberg Rozenberg Hersz handl. trader Brześć n.B. Krótka 3 10.-
2114 Rozenberg Rozenberg Lejba piekarz baker Brześć n.B. Długa 156 20.-
2115 Rozenberg Rozenberg Szolem piekarz baker Brześć n.B. Batorego 73 5.-
2116 Rozenblum Rozenblyum Abram zegarmistrz watch maker Brześć n.B. Jagiellońska 21 10.-
2117 Rozenblum Rozenblyum Beniamin handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 119 200.-
2118 Rozenblum Rozenblyum Berko piekarz baker Brześć n.B. Kobryńska 39 10.-
2119 Rozenblum Rozenblyum Hersz piekarz baker Brześć n.B. Sobieskiego 53 10.-
2120 Rozenblum Rozenblyum Hinda handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 11 5.-
2121 Rozenblum Rozenblyum Icko handl. trader Brześć n.B. Bazarna 11 10.-
2122 Rozenblum Rozenblyum Izaak handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 22 5.-
2123 Rozenblum Rozenblyum Jankiel zegarmistrz watch maker Brześć n.B. Sienkiewicza 26 20.-
2124 Rozenblum Rozenblyum Josel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Jagiellońska 69 20.-
2125 Rozenblum Rozenblyum Mordko piekarz baker Brześć n.B. Kobryńska 39 30.-
2126 Rozenblum Rozenblyum Moszko handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 44 10.-
2127 Rozenblum Rozenblyum Naum lekarz medical doctor Brześć n.B. Dąbrowskiego 41 200.-
2128 Rozenblum Rozenblyum Perel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Listowskiego 48 10.-
2129 Rozenblum-Sztokman Rozenblyum-shtokman Chackiel slusarz locksmith Brześć n.B. Bazarna 11 10.-
2130 Rozenblum-Sztokman Rozenblyum-shtokman Fajwel handl. trader Brześć n.B. Bazarna 11 10.-
2131 Rozenblum-Sztokman Rozenblyum-shtokman Lejba handl. trader Brześć n.B. Bazarna 22 20.-
2139 Rozenfeld Rozenfeld Mordko-Zelman handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 59 5.-
2140 Rozenman Rozenman Abram stolarz joiner Małoryta Mościckiego 40 5.-
2141 Rozenman Rozenman Aron zegarmistrz watch maker Brześć n.B. Dąbrowskiego 109 5.-
2142 Rozenman Rozenman Gersz kowal   Małoryta Mościckiego 72 5.-
2143 Rozenman Rozenman Mowsza handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 37 20.-
2144 Rozenman Rozenman Szymszel handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 36 50.-
2145 Rozenman Rozenman Wolf krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Małoryta Mościckiego 42 10.-
2148 Rozenszajn Rozenshayn [R]ejza robotnica (robotnik) worker gm.Wielkoryto wieś Pożeżyn 10.-
2146 Rozenszajn Rozenshayn Moszko handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 66 5.-
2147 Rozenszajn Rozenshayn Noach rolnik peasant Brześć n.B. Kowelska 57 5.-
2149 Rozental Rozental Ada handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 119 50.-
2132 Rozencwajg Rozentsvayg Abram handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 86 10.-
2133 Rozencwajg Rozentsvayg Abram handl. trader Małoryta 5.-
2134 Rozencwajg Rozentsvayg Dwojra handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 37 40.-
2135 Rozencwajg Rozentsvayg Jankiel handl. trader Brześć n.B. Długa 42 20.-
2136 Rozencwajg Rozentsvayg Motel handl. trader gm.Kam.-Żyr. wieś Radwanicze Mała 15.-
2137 Rozencwajg Rozentsvayg Szymon właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Zygmuntowska 61 400.-
2138 Rozencwajg Rozentsvayg Wolf fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Jagiellońska 63 20.-
2150 Rozenwals Rozenvals Zelig jubiler jeweler Brześć n.B. 3-go Maja 20 200.-
2151 Rozes Rozes Josel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Białostocka 19 10.-
2152 Rozinaj Rozinay Mordko-Motel handl. trader Brześć n.B. Długa 43 10.-
2153 Rozmaryn Rozmarin Boruch-Josel handl. trader Czernawczyce Kamieniecka 3 10.-
2154 Rozmaryn Rozmarin Szoel handl. trader Małoryta Mościckiego 9 30.-
2155 Rozowski Rozovskiy Mowsza rzezak engraver Brześć n.B. Długa 35 10.-
2156 Rubacha Rubakha Mejer instruktor Ortu   Brześć n.B. Pierackiego 17 10.-
2157 Rubel Rubel Ichok-Icko handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 49 10.-
2158 Rubin Rubin Noach zegarmistrz watch maker Brześć n.B. Długa 148 5.-
2159 Rubin Rubin Nochum urzędnik employee Brześć n.B. Kościuszki 44 15.-
2160 Rubin Rubin Srul-Aron zegarmistrz watch maker Brześć n.B. Dąbrowskiego 42 5.-
2161 Rubinsztejn Rubinshteyn Berko krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Kościuszki 16 10.-
2162 Rubinsztejn Rubinshteyn Chaim slusarz locksmith Brześć n.B. Długa 135 10.-
2163 Rubinsztejn Rubinshteyn Fajwel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Listowskiego 34 150.-
2164 Rubinsztejn Rubinshteyn Jojne piekarz baker Brześć n.B. Długa 120 5.-
2165 Rubinsztejn Rubinshteyn Josek szewc shoemaker Małoryta Jerusalimska 4 5.-
2166 Rubinsztejn Rubinshteyn Josel handl. trader Małoryta Mościckiego 44 5.-
2167 Rubinsztejn Rubinshteyn Józef-Leib handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 52 50.-
2168 Rubinsztejn Rubinshteyn Menachem handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 11 30.-
2169 Rubinsztejn Rubinshteyn Mindla gospod. domowe house economy Brześć n.B. Batorego 67 5.-
2170 Rubinsztejn Rubinshteyn Mojsze krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Pereca 14 5.-
2171 Rubinsztejn Rubinshteyn Mordko handl. trader Brześć n.B. Białostocka 17b 15.-
2172 Rubinsztejn Rubinshteyn Naftal szewc shoemaker Brześć n.B. Listowskiego 58a 5.-
2173 Rubinsztejn Rubinshteyn Pinchus kamasznik bricklayer Brześć n.B. Długa 120 30.-
2174 Rubinsztejn Rubinshteyn Symcha handl. trader Brześć n.B. Un.lubelska 72 15.-
2175 Rubinsztejn Rubinshteyn Szmul-Josel stolarz joiner Brześć n.B. Pereca 10 10.-
2176 Rubinsztejn Rubinshteyn Tewja krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Dąbrowskiego 42 20.-
2177 Rubinsztejn Rubinshteyn Zelda handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 13 5.-
2178 Rubinzon Rubinzon Mojsze pachciarz   Wielkoryto wieś Mokrany 5.-
2179 Rudawska Rudavskiy Etla handl. trader Brześć n.B. Mięsny-Zaułek 6 10.-
2180 Rudnicki Rudnitskiy Gdala piekarz baker Brześć n.B. Kowelska 33 50.-
2181 Rudolf vel Bodian Rudolf vel Bodyan Adolf nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Krótka 3 10.-
2185 Ruszkin Rushkin Josel handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 113 150.-
2182 Rusin Rusin Chana handl. trader Brześć n.B. Sienkiewicza 19 10.-
2183 Rusman Rusman Mejer slusarz locksmith Brześć n.B. Pereca 21 5.-
2184 Rusman Rusman Riwen krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Dąbrowskiego 35 5.-
2186 Rybacka Rybatskiy Liba handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 60 5.-
2190 Rymarz Rymar Symcha czapnik capmaker Brześć n.B. Pereca 73 25.-
2196 Rynkiewicz Rynkevich Judel piekarz baker Brześć n.B. Długa 89 10.-
2197 Rynkiewicz Rynkevich Mowsza piekarz baker Brześć n.B. Sienkiewicza 23 10.-
2198 Ryp Ryp Szaja piekarz baker Brześć n.B. Sobieskiego 159 20.-
2199 Rys Rys Mejer piekarz baker Brześć n.B. Bema 13 5.-Page Last Updated: 31-Jan-2010