B
(sorted per English alphabet)

id# surname (in Polish)   given name occupation (in Polish)   address 1937 Tax Paid (zł.) comments
surname transliterated to English occupation (in English) locality street house number
97 Baczykowski Bachikovskiy Hersz handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 92 10.-
98 Baczykowski Bachikovskiy Szulim furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Sobieskiego 109 5.-
95 Baczkowska Bachkovskiy Małka handl. trader Wielkoryto wieś Masiewicze 20.-
96 Baczkowski Bachkovskiy Szmul handl. trader Wielkoryto wieś Pożeżyn 5.-
102 Bakalarz Bakalyar Chiam-Gerszon rolnik peasant Brześć n.B. Muchawiecka 42 10.-
103 Bałglej Balgley Boruch właśc. zakładu fotograf. owner of photographic studio Brześć n.B. Pierackiego 55 40.-
104 Bałglej Balgley Chaim kamasznik bricklayer Brześć n.B. Pierackiego 55 10.-
106 Bałglej Balgley Josel kamieniarz bricklayer Brześć n.B. Zygmuntowska 63 15.-
105 Bałglej Balgley Josel stolarz joiner Brześć n.B. Batorego 142 30.-
107 Bałglej Balgley Rywka właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Białostocka 56a 10.-
108 Bańkowski Bankovskiy Mordko rzreżnik butcher Brześć n.B. Szpitalna 99 5.-
109 Baraks Baraks Emanuel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Białostocka 45 100.-
110 Baran Baran Całko właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Długa 67a 20.-
112 Bardon Bardon Jankiel rymarz   Brześć n.B. Sadowa 37 10.-
113 Bardon Bardon Szepsel rymarz   Brześć n.B. Batorego 120 15.-
114 Barenbaum Barenbaum Abram-Wolf szewc shoemaker Czarnawczyce Kamieniecka 8 20.-
115 Barenbaum Barenbaum Estera handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 50 10.-
116 Barenbaum Barenbaum Icek handl. trader Brześć n.B. Długa 67 200.-
117 Barenbaum Barenbaum Jakub subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Batorego 143 15.-
118 Barenbaum Barenbaum Judel kupiec merchant Brześć n.B. Długa 67 100.-
119 Barenbaum Barenbaum Lejb zecer typesetter Brześć n.B. Kobryńska 41 10.-
120 Barenbaum Barenbaum Newach /Noach/ drukarz printer Brześć n.B. Dąbrowskiego 44 10.-
121 Barenbaum Barenbaum Srul-Jankiel kupiec merchant Brześć n.B. Długa 67 400.-
122 Barenbaum Barenbaum Szoel handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego [20] 100.-
123 Barenbaum Barenbaum Tane handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 31 10.-
124 Barenholc Barengolts Abram przemysłowiec industrialist Małoryto Mościckiego 105 75.-
125 Barenholc Barengolts Szyja kupiec merchant Małoryto Mościckiego 9 5.-
126 Barg Barg Lejba handl. trader Brześć n.B. Długa 101 50.-
127 Barg Barg Szejna-Sura handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 22 15.-
128 Barkin Barkin Jakub właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Batorego 37 10.-
129 Barkin Barkin Jocha właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Batorego 43 10.-
130 Barkin Barkin Joel pośrednik mediator Brześć n.B. Batorego 37 5.-
131 Barkin Barkin Josel handl. trader Brześć n.B. Batorego 37 10.-
132 Barłas Barlas Herszko robotnica (robotnik) worker Małoryto Piłsudskiego 94 5.-
133 Barłas Barlas Mowsza handl. trader Brześć n.B. Pereca 52 20.-
134 Barłas Barlas Noach nauczyciel (nauczycielka) teacher Małoryto Składkowskiego 5 5.-
137 Barnasz Barnash Mowsza buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Białostocka 10 50.-
135 Barnacki Barnatskiy Abram technik dent. dentistry technician Brześć n.B. Dąbrowskiego 56a 10.-
136 Barnacki Barnatskiy Lejb malarz painter Brześć n.B. Dąbrowskiego 56a 10.-
138 Bartnowski Bartnovskiy Nachman właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Długa 68 20.-
139 Basz Bash Bejnysz buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Długa 84 5.-
140 Basz Bash Estera handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 75 10.-
142 Basz Bash Tyla handl. trader Brześć n.B. Długa 135 25.-
141 Basz-Frydman Bash-Fridman Sura handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 33 15.-
143 Bauman Bauman Szaja biuralista clerk  (male) Brześć n.B. Długa 48 10.-
144 Bawnik Bavnik Josef-Boruch kupiec merchant Brześć n.B. 3-go Maja 27 5.-
99 Bajuk Bayuk Abram-Joel stolarz joiner Brześć n.B. Pierackiego 58 75.-
100 Bajuk Bayuk Chaim stolarz joiner Brześć n.B. Pierackiego 58 20.-
101 Bajuk Bayuk Icko stolarz joiner Brześć n.B. Mieszczańska 22 20.-
190 Biegun Begun Aria-Lejb lekarz medical doctor Brześć n.B. Piłsudskiego 18 200.-
191 Biegun Begun Mordko blacharz zinc worker, tinman, tinsmith Brześć n.B. Jagiellońska 69 10.-
146 Beker Beker Oszer handl. trader Brześć n.B. Pereca 12 5.-
147 Beker Beker Szoel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Batorego 161 10.-
148 Bekerknut Bekerknut Abram rolnik peasant Brześć n.B. Mickiewicza 51 10.-
149 Bekerman Bekerman Ela-Szloma stolarz joiner Małoryto Mościeckiego 38 10.-
150 Bekerman Bekerman Srul-Zelman stolarz joiner Małoryto Piłsudskiego 21 25.-
151 Belfer Belfer Jona rolnik peasant Brześć n.B. Kowelska 49a 50.-
152 Belfus Belfus Srul handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 29 10.-
153 Belkïes Belkes Samuel przemysłowiec industrialist Brześć n.B. Szpitalna 15 150.-
154 Belloch Bellokh Isaj aplikant adwokacki barrister novice (apprentice) Brześć n.B. Dąbrowskiego 113 50.-
155 Bełłoch Bellokh Nison technik dent. dentistry technician Brześć n.B. Dąbrowskiego 55 40.-
157 Benadas Benadas Ber handl. trader Brześć n.B. Zygmuntowska 57a 20.-
156 Benach Benakh Pinchos krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Długa 78a 5.-
111 Beran Beran Chaim pośrednik mediator Brześć n.B. Dąbrowskiego 33 20.-
158 Berdyczewski Berdichevskiy Abram handl. trader Brześć n.B. 9-go Lutego 13 50.-
159 Berenblum Berenblyum Nachum właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 85 25.-
160 Berezowski Berezovskiy Lejba młynarz miller Małoryta Mościckiego 66 15.-
161 Berezowski Berezovskiy Michel handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 69 50.-
162 Bergier Berger Lejzor robotnica (robotnik) worker Małoryta Dąbrowskiego 6 15.-
163 Berkowicz Berkovich Fania gospod. domowe house economy Brześć n.B. Długa 44 5.-
165 Berlin Berlin Motia-Lejb stolarz joiner Brześć n.B. Kościuszki 30 5.-
166 Berlin Berlin Nechemia właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pierackiego 17 10.-
167 Berliner Berliner Nachman właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Kościuszki 30 10.-
164 Berland Berlyand Abram adwokat barrister, lawyer, attorney Brześć n.B. Białostocka 47 100.-
168 Berman Berman Beniamin handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 22 30.-
169 Berman Berman Mojsze rzeżnik butcher Brześć n.B. Kościuszki 64a 10.-
170 Berman Berman Nechemia farmaceuta pharmaceutics Brześć n.B. Un.Lubelskiej 48 10.-
171 Berman Berman Szymon przedsiębiorca industrialist Brześć n.B. Zygmuntowska 79 40.-
172 Berzon Berzon Icchok wojażer voyageur Brześć n.B. Zygmuntowska 35 5.-
173 Better Better Basia handl. trader Brześć n.B. Długa 72 5.-
145 Bejlis Beylis Naftal handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 95 10.-
188 Biber Biber Nusyn handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 37 20.-
189 Biderman Biderman Basia handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 47 10.-
192 Bigman Bigman Jankiel rolnik peasant Małoryto Piłsudskiego 50 10.-
193 Birfas Birfas Josel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Długa 86 30.-
194 Birman Birman Berko handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 69 10.-
195 Birman Birman Boruch handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 48 30.-
196 Birman Birman Fejga handl. trader Brześć n.B. Długa 96 30.-
197 Birman Birman Lajzor handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 96 10.-
198 Birman Birman Szyja rzezak engraver Małoryto Policyjna 3 5.-
199 Birnbaum Birnbaum Moszko handl. trader Brześć n.B. 9-go Lutego 102 10.-
200 Birsztejn Birshteyn Dawid właśc. domu owner of house Warszawa Wspólna 26 500.-
201 Birsztejn Birshteyn Josif stolarz joiner Brześć n.B. Dąbrowskiego 48 5.-
202 Birsztejn Birshteyn Szloma tapicer   Brześć n.B. Steckiewicza 59 10.-
207 Blankleder Blankleder Srul-Abram krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Pierackiego 99a 5.-
208 Blankstejn Blankshteyn Gerc właśc. nieruch. i handl. owner of property Brześć n.B. Soborny Zaułek 7 100.-
209 Blat Blat Abram czapnik capmaker Małoryto Mościckiego 18 10.-
206 Blajgus Blaygus Fejga-Mindla handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 6 5.-
210 Blecherman Blekherman Menachem blacharz zinc worker, tinman, tinsmith Brześć n.B. Gródek 17a 10.-
211 Blecherman Blekherman Szmul blacharz zinc worker, tinman, tinsmith Brześć n.B. Jagiellońska 62 10.-
212 Blinder Blinder Henia gospod. domowe house economy Brześć n.B. Dąbrowskiego 83 5.-
214 Blinder Blinder Mordko handl. trader Brześć n.B. Sienkiewicza 16 10.-
213 Blinder Blinder Szloma handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 83 50.-
223 Bluwsztejn Bluvshteyn Icko rzezak engraver Brześć n.B. Długa 126 30.-
224 Bluwsztejn Bluvshteyn Lejb subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Długa 79 5.-
204 Blacher Blyakher Abram kamasznik bricklayer Brześć n.B. Długa 131b 40.-
203 Blacher Blyakher Abram-Szloma kamasznik bricklayer Brześć n.B. Długa 137 5.-
205 Blacher Blyakher Mojsze szewc shoemaker Brześć n.B. Długa 137 5.-
215 Blum Blyum Judel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Listowskiego 19 10.-
216 Blumenkranc Blyumenkrants Berko handl. trader Małoryto Piłsudskiego 57 100.-
217 Blumenkranc Blyumenkrants Boruch-Dawid rzeżnik butcher Brześć n.B. Długa 131 5.-
218 Blumenkranc Blyumenkrants Chaim rzeżnik butcher Brześć n.B. Jagiellońska 69 15.-
219 Blumenkranc Blyumenkrants Symcha handl. trader Brześć n.B. Sadowa 43 50.-
220 Blumenkranc Blyumenkrants Szmul handl. trader Brześć n.B. Białostostocka 18 15.-
221 Blumer Blyumer Chaim-Mojsze tkacz weaver Brześć n.B. Batorego 165a 5.-
222 Blumer Blyumer Zelig drogista drysalter, druggist , perfumer Brześć n.B. 3-go Maja 18 10.-
225 Bobkies Bobkes Mordko handl. trader Brześć n.B. Kobryńska 51 5.-
226 Bobkies Bobkes Moszko handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 78 10.-
228 Bobrowska Bobrovskiy Ester-Małka handl. trader Brześć n.B. Kowelska 43 5.-
227 Bobrowski Bobrovskiy Abram furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Batorego 134a 5.-
229 Bobrowski Bobrovskiy Wolf-Lejb furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Żabia 8 10.-
230 Bobrowski Bobrovskiy Zyskind furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Żabia 10a 5.-
231 Boczan Bochan Symcha stolarz joiner Brześć n.B. Batorego 61 5.-
232 Bodański Bodanskiy Michał handl. trader Brześć n.B. Pereca 8 20.-
235 Boksenbaum Boksenbaum Dawid szewc shoemaker Małoryto Piłsudskiego 74 5.-
236 Bomblat Bomblat Icko-Ber handl. trader Brześć n.B. Krótka 8 5.-
237 Bomchel Bomkhel Frejda handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 66 5.-
238 Bonder Bonder Berko subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Białostostocka 11 5.-
239 Bonder Bonder Gerszon krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Pierackiego 95 5.-
240 Bonder Bonder Mojsze kamasznik bricklayer Brześć n.B. Batorego 34 50.-
246 Bordowski Bordovskiy Józef pracownica (pracownik) worker Brześć n.B. Batorego 74a 5.-
242 Borensztejn Borenshteyn Don handl. trader Brześć n.B. Długa 28 50.-
243 Borensztejn Borenshteyn Josel handl. trader Brześć n.B. Pereca 22 5.-
244 Borensztejn Borenshteyn Lejb handl. trader Kamien.-Żyr. wieś Arkadia 15.-
245 Borensztejn Borenshteyn Szoel dorożkarz cabman, cab-driver Brześć n.B. Kościuszki 79 5.-
249 Borysowski Borisovskiy Abram handl. trader Małoryto Mościckiego 17 5.-
250 Borysowski Borisovskiy Dawid handl. trader Małoryto Mościckiego 6 10.-
251 Borysowski Borisovskiy Hersz malarz painter Małoryto Składkowskiego 2 5.-
252 Borysowski Borisovskiy Icko rzeżnik butcher Małoryto Dąbrowskiego 11 5.-
253 Borysowski Borisovskiy Manes handl. trader Małoryto Kakowskiego 4 5.-
254 Borysowski Borisovskiy Szaja rolnik peasant Małoryto Mościckiego 17 5.-
241 Borchowski Borkhovskiy Abram brakarz leśny forest sorter Brześć n.B. Unii Lub. 58 5.-
247 Borszczewer Borshchever Całko slusarz locksmith Brześć n.B. Pereca 4 10.-
248 Bortner Bortner Rubin zecer typesetter Brześć n.B. Batorego 38 20.-
255 Boszwic Boshvits Dawid zegarmistrz watch maker Brześć n.B. Batorego 49 5.-
256 Boszwic Boshvits Michel zegarmistrz watch maker Brześć n.B. Długa 25 10.-
233 Bojarski Boyarskiy Jankiel-Szaja handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 25 10.-
234 Bojm Boym Josef-Ber szewc shoemaker Brześć n.B. Kowelska 42 10.-
262 Bralbasz Bralbash Lejzor krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. 3-go Maja 33 I 20.-
263 Brandt Brandt Wolf stolarz joiner Brześć n.B. Batorego 133b 10.-
264 Brandwajner Brandvayner Josef furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Listowskiego 12 5.-
265 Brandwajner Brandvayner Michel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Listowskiego 12 10.-
269 Branzel Branzel Jankiel-Icek buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Unii Lub. 70 10.-
270 Braszewicki Brashevitskiy Josel szewc shoemaker Brześć n.B. Sobieskiego 89 5.-
271 Braudo Braudo Anna nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Pl.Piłsudsk. 11 10.-
272 Braun Braun Jakub-Dawid handl. trader Brześć n.B. Pereca 40 10.-
273 Brawerman Braverman Fania-Fejga właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 36 500.-
274 Brawerman Braverman Jakub właśc. Skłepu drzwa budowlan. owner of building word warehouse Brześć n.B. Dąbrowskiego 142 100.-
275 Brawerman Braverman Symcha handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 72 10.-
258 Brajhendler Braygendler Beniamin handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 46 10.-
257 Brajnhendler Brayngendler Abram handl. trader Czernawczyce Kamieniecka 12 10.-
259 Brajnhendler Brayngendler Judel handl. trader Brześć n.B. Długa 144 30.-
260 Brajnhendler Brayngendler Lejzor handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 48 10.-
261 Brajnhendler Brayngendler Wolf handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 174 I 40.-
276 Bregman Bregman Aron handl. trader Małoryto Poniatowskiego 5 15.-
277 Bremer Bremer Abram krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Batorego 133 5.-
292 Brzeski Breskiy Henach handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 66 200.-
278 Breslin Breslin Szaja handl. trader Brześć n.B. Pereca 59 30.-
279 Brezniak Breznyak Chaim handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 89 20.-
280 Brezniak Breznyak Uziel powróżnik mediator Brześć n.B. Pierackiego 37 50.-
289 Brykman Brikman Fajwel piekarz baker Brześć n.B. Szpitalna 89 40.-
290 Brykman Brikman Szolem piekarz baker Brześć n.B. Szpitalna 89 10.-
291 Bryski Briskiy Mowsza-Jankiel handl. trader Brześć n.B. Długa 134 5.-
282 Bromberg Bromberg Dora modystka milliner Brześć n.B. Długa 40 10.-
283 Bromberg Bromberg Hersz nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Steckiewicza 33 5.-
284 Bronsztejn Bronshteyn Beniamin szewc shoemaker Czernawczyce Kobryńska 6 10.-
285 Bronsztejn Bronshteyn Szaja kowal   Czernawczyce Kamieniecka 7 10.-
281 Brojda Broyda Dawid brakarz leśny forest sorter Brześć n.B. Dąbrowskiego 32 50.-
286 Bruk Bruk Chaja gospod. domowe house economy Brześć n.B. Dąbrowskiego 40 5.-
287 Bruk Bruk Zelig handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 40 25.-
288 Brukman Brukman Herszko szewc shoemaker Brześć n.B. Szpitalna 86a 5.-
266 Brański Bryanskiy Szepsel-Mojsze handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 43 20.-
267 Brański Bryanskiy Szmul handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 43 500.-
268 Brański Bryanskiy Wigdor handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 20  I 500.-
293 Buchbinder Bukhbinder Hersz introligator bookbinder Brześć n.B. Kościuszki 7 10.-
294 Buchbinder Bukhbinder Mowsza handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 82 20.-
295 Buchbinder Bukhbinder Szewach handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 7 150.-
296 Buchman Bukhman Oszer właśc. wytwórni świec owner of candle factory Brześć n.B. 3-go Maja 70 150.-
297 Buchman Bukhman Symcha handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 70 50.-
298 Buchne Bukhne Ajzyk piekarz baker Brześć n.B. Brześć n.B.Szpit. 42 10.-
299 Buchne Bukhne Joel piekarz baker Brześć n.B. Listowskiego 12 20.-
300 Buchne Bukhne Masza robotnica (robotnik) worker Brześć n.B. Listowskiego 69 10.-
301 Buchne Bukhne Szyfra właśc. cukierni owner of confectionary shop Brześć n.B. Długa 134 10.-
302 Buchne Bukhne Tane cukiernik confectioner, pastry-cook Brześć n.B. Dąbrowskiego 150 10.-
304 Buchszpan Bukhshpan Ajzyk handl. trader Brześć n.B. Mieszczańska 30 5.-
303 Buchwald Bukhvald Izrael-Hirsz dostawca deliverer, tradesman, contractor Brześć n.B. Dąbrowskiego 23 30.-
305 Bulkowsztejn Bulkovshteyn Lejzor zegarmistrz watch maker Brześć n.B. Pereca 57a 10.-
306 Bulkowsztejn Bulkovshteyn Rojza-Chana właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Bracka 4 10.-
307 Buls Buls Mordko handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 51 50.-
308 Burkowsztejn Burkovshteyn Jakub handl. trader Brześć n.B. Pereca 73 50.-
317 Bursztenmacher Burshtenmakher Chaim stolarz joiner Brześć n.B. Sienkiewicza 43 5.-
318 Bursztenmacher Burshtenmakher Hilel stolarz joiner Brześć n.B. Jagiellońska 114 5.-
319 Bursztenmacher Burshtenmakher Szloma urzędnik employee Brześć n.B. Długa 52 5.-
320 Bursztenmacher Burshtenmakher Szyja-Nison handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 67 300.-
309 Bursztejn Burshteyn Abram handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 81 20.-
310 Bursztejn Burshteyn Herszko handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 102 25.-
311 Bursztejn Burshteyn Icko cieśla carpenter, wood-worker Brześć n.B. Sobieskiego 102 5.-
312 Bursztejn Burshteyn Jankiel handl. trader Brześć n.B. Batorego 129a 10.-
313 Bursztejn Burshteyn Mojsze subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Batorego 126 5.-
314 Bursztejn Burshteyn Syma właśc. nieruch. owner of property Hajnówka pow. Bielsk-Podl. 50.-
315 Bursztejn Burshteyn Szmul handl. trader Brześć n.B. Pereca 25 100.-
316 Bursztejn Burshteyn Zurach handl. trader Brześć n.B. Zygmuntowska 87 40.-
321 Buszmic Bushmits Hinda właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 27 20.-
322 Buszmic Bushmits Mowsza handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 27 50.-
177 Białek Byalek Chaim handl. trader Brześć n.B. Kowelska 1 5.-
174 Bialecki Byaletskiy Dawid handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 30 25.-
175 Bialecki Byaletskiy Icko malarz painter Brześć n.B. Listowskiego 62 5.-
176 Bialecki Byaletskiy Moszko handl. trader Brześć n.B. Pereca 47 75.-
178 Białkin Byalkin Izrael handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 22 200.-
179 Białkin Byalkin Pejsach handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 68 15.-
180 Białogórski Byalogurskiy Ela blacharz zinc worker, tinman, tinsmith Brześć n.B. Dąbrowskiego 93 15.-
181 Białogórski Byalogurskiy Fajwel elektromonter electrician Brześć n.B. Dąbrowskiego 93 5.-
182 Białopolski Byalopolskiy Zelig handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 119 10.-
183 Białoskórnik Byaloskurnik Berko szewc shoemaker Brześć n.B. Długa 80 5.-
184 Białoskórnik Byaloskurnik Boruch szewc shoemaker Brześć n.B. Długa 132 5.-
185 Białoskórnik Byaloskurnik Ela krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Długa 80 5.-
186 Białoskórnik Byaloskurnik Ela szewc shoemaker Brześć n.B. Bazarna 27 10.-
187 Białoskórnik Byaloskurnik Nuta szewc shoemaker Brześć n.B. Muchawiecka 49 5.-
323 Byszkowicz Byshkovich Szepsel handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 37 20.-Page Last Updated: 31-Jan-2010