G
(sorted per English alphabet)

id# surname (in Polish)   given name occupation (in Polish)   address 1937 Tax Paid (zł.) comments
surname transliterated to English occupation (in English) locality street house number
710 Gadekorn Gadekorn Towia-Hersz czapnik capmaker Brześć n.B. 3-go Maja 26 5.-
712 Galotti Galotti Zofia nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Pierackiego 25 20.-
1022 Halpern Galpern Berko szewc shoemaker Brześć n.B. Batorego 56 10.-
1024 Halpern Galpern Moszko kamasznik bricklayer Brześć n.B. Jagiellońska 46 20.-
1023 Halpern Galpern Moszko szewc shoemaker Brześć n.B. Batorego 132 5.-
1025 Halpern Galpern Natan handl. trader Brześć n.B. Białostocka 33 75.-
713 Gałuz Galuz Mendel rybak fisherman Brześć n.B. Dąbrowskiego 81 10.-
714 Gałuz Galuz Naftul handl. trader Brześć n.B. Krótka 14 10.-
715 Gam Gam Moszko malarz painter Brześć n.B. Długa 83a 10.-
716 Gam Gam Srul kirownik robót bud. director of building works Brześć n.B. Batorego 127 25.-
1029 Hamerszlak Gamershlak Moszko-Gdal handl. trader Brześć n.B. Długa 168 10.-
1026 Hammer Gammer Izrael-Mojsze fabrykant manufacturer Małoryto Mościckiego 66 300.-
1027 Hammer Gammer Mordko właśc. tartaku owner of sawmill Małoryto Mościckiego 66 500.-
1028 Hammer Gammer Szmul-Chening handl. trader Brześć n.B. Sadowa 31 500.-
717 Gandz Gandz Natan fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Dąbrowskiego 37 50.-
718 Ganes Ganes Abram-Herzs handl. trader Brześć n.B. Bazarna 25 10.-
719 Ganes-Łokszyńska Ganes-Lokshinskiy Cyla-Cyla handl. trader Brześć n.B. Zygmuntowska 66 10.-
1030 Hański Ganskiy Judko-Hersz blacharz zinc worker, tinman, tinsmith Brześć n.B. Pierackiego 105 15.-
720 Garbarz Garbar Fajwel Dawid urzędnik employee Brześć n.B. Długa 46 30.-
912 Garbaty Garbatyy Szachna fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Dąbrowskiego 74 10.-
721 Garber Garber Abram mularz bricklayer Brześć n.B. Długa 49 10.-
722 Gart Gart Izrael Srul buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Długa 127 10.-
723 Gart Gart Szejna właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Listowskiego 62 10.-
724 Gartin Gartin Hinda krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Sienkiewicza 17 5.-
725 Gass-Glejzer Gass-Gleyzer Zofia handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 30 30.-
711 Gajdukowski Gaydukovskiy Ajzyk handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 91a 5.-
726 Gdanski Gdanskiy Aron handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 15 20.-
727 Gdański Gdanskiy Chaim handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 37 20.-
737 Gebert Gebert Oszer-Zelig woziwoda water carrier Brześć n.B. Długa 135 30.-
732 Gefen Gefen Jakub biuralista clerk  (male) Brześć n.B. Dąbrowskiego 119 50.-
730 Gecht Gekht Lejzer brukarz paver, paviour Brześć n.B. Batorego 71 10.-
731 Gechtkopf Gekhtkopf Tema gospod. domowe house economy Brześć n.B. Pierackiego 15 30.-
735 Gelbert Gelbert Berko tapicer   Brześć n.B. Batorego 129a 10.-
736 Gelbert Gelbert Mojsze handl. trader Brześć n.B. Długa 15 10.-
738 Gelbert Gelbert Rejzla handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 83 10.-
739 Gelbert Gelbert Szymon handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 83 30.-
740 Gelbgiser Gelbgiser Abram-Dawid krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Kościuszki 61 10.-
741 Gelbgiser Gelbgiser Icko stolarz joiner Brześć n.B. Kościuszki 61 20.-
742 Geldburt Geldburt Chuna krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Południowa 8 5.-
743 Geler Geler Szejna właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 87 5.-
744 Gelernter Gelernter Herszko nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Białostocka 7 20.-
745 Gelersztejn Gelershteyn Abram-Mojsze handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 108 200.-
746 Gelersztejn Gelershteyn Chławne handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 45 50.-
747 Gelersztejn Gelershteyn Ruchla handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 35 150.-
748 Gelfand Gelfand Abram handl. trader Brześć n.B. Kobryńska 74 5.-
749 Gelfand Gelfand Fajwel handl. trader Brześć n.B. Kobryńska 74 10.-
750 Gelfand Gelfand Josel handl. trader Brześć n.B. Długa 15 5.-
751 Gelfand Gelfand Mates handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 170 10.-
753 Gelfand Gelfand Nochim handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 30 20.-
752 Gelfand Gelfand Nuchim krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Pereca 85 10.-
754 Gelfenbejn Gelfenbeyn Dawid murarz bricklayer Brześć n.B. Pereca 24 20.-
755 Gelfenbejn Gelfenbeyn Josel malarz painter Brześć n.B. Szpitalna 81a 10.-
756 Gelfenbejn Gelfenbeyn Szmul-Abram handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 37 10.-
1032 Helfgot Gelfgot Srul handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 40 10.-
757 Gelfman Gelfman Izaak szewc shoemaker Brześć n.B. Kościuszki 39a 5.-
758 Gelgor Gelgor Chana handl. trader Brześć n.B. Sadowa 27 15.-
759 Gelman Gelman Abram tapicer   Brześć n.B. Długa 148 10.-
760 Gelman Gelman Chaim drukarz printer Brześć n.B. Pierackiego 22 10.-
761 Gelman Gelman Froim stolarz joiner Brześć n.B. Długa 104 15.-
762 Gelman Gelman Icko stolarz joiner Brześć n.B. Długa 104 15.-
763 Gelman Gelman Josel rybak fisherman Brześć n.B. Jagiellońska 51 200.-
764 Gelman Gelman Motel handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 31 15.-
765 Gelman Gelman Mowsza stolarz joiner Brześć n.B. Długa 104 25.-
1031 Heltman Geltman Srul szewc shoemaker Brześć n.B. Pierackiego 56 5.-
766 Gendler Gendler Izaak właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Listowskiego 27 20.-
767 Gendler Gendler Mowsza właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Listowskiego 27 20.-
768 Gendler Gendler Szmul drukarz printer Brześć n.B. Listowskiego 27 20.-
1033 Hendler Gendler Szachna buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Dąbrowskiego 81 10.-
769 Ger Ger Izaak zegarmistrz watch maker Brześć n.B. Dąbrowskiego 47 30.-
770 Gerbst Gerbst Herszko handl. trader Brześć n.B. Długa 24 10.-
775 Gerenrajch Gerenraykh Jona urzędnik emeryt. retired employee Brześć n.B. Białostocka 31 5.-
1034 Herlich Gerlikh Brajna właśc. młynu owner of mill Małoryto Poniatowskiego 11 50.-
1035 Herman German Moszek krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Sobieskiego 63 5.-
1036 Herman German Mowsza elektromonter. electrician Brześć n.B. Szpitalna 47 10.-
777 Gerszberg Gershberg Matys cieśla carpenter, wood-worker Brześć n.B. Kowelska 35 5.-
1037 Herszberg Gershberg Moszko kupiec merchant Brześć n.B. Sobieskiego 142 10.-
776 Gerszbejn Gershbeyn Berko rzeżnik butcher Brześć n.B. Batorego 151 30.-
1038 Herszbojm Gershboym Szulim handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 72 10.-
779 Gerszenzon Gershenzon Abram ogrodnik market gardener Brześć n.B. Listowskiego 30 30.-
778 Gerszenzon Gershenzon Abram robotnica (robotnik) worker Brześć n.B. Batorego 131a 5.-
780 Gerszenzon Gershenzon Boruch rzeżnik butcher Brześć n.B. Batorego 47 10.-
781 Gersznabel Gershnabel Gecel szewc shoemaker Brześć n.B. Szpitalna 90 5.-
782 Gersztejn Gershteyn Lejba robotnica (robotnik) worker Wielkoryto wieś Husak 10.-
783 Gersztejn Gershteyn Nuta szewc shoemaker Małoryto Piłsudskiego 121 25.-
771 Gercman Gertsman Aron rolnik peasant Małoryto Piłsudskiego 57 40.-
772 Gercman Gertsman Benia handl. trader Małoryto 40.-
773 Gercman Gertsman Jakub handl. trader Brześć n.B. Zamojskiego 4 150.-
774 Gercman Gertsman Leja gospod. domowe house economy Małoryto Piłsudskiego 57 40.-
728 Gecel Getsel Gołda właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Zygmuntowska 75 25.-
729 Gecel Getsel Wolf malarz painter Brześć n.B. Jagiellońska 23 25.-
734 Gejer Geyer Welwel rolnik peasant Małoryto wieś Mielniki 5.-
733 Geisler Geysler Josef lekarz medical doctor Brześć n.B. 3-go Maja 38 20.-
784 Giliński Gilinskiy Oszer-Lemel handl. trader Brześć n.B. Pereca 29 5.-
785 Gilman Gilman Froim stolarz joiner Brześć n.B. Długa 104 5.-
786 Gilman Gilman Gabryel ekspedytor forwarder Brześć n.B. Długa 84 5.-
787 Gilman Gilman Mowsza czapnik capmaker Brześć n.B. Dąbrowskiego 27 10.-
1039 Himelbaum Gimelbaum Chaim kuśnierz furrier Brześć n.B. Dąbrowskiego 78 50.-
1040 Himelbaum Gimelbaum Moszko czapnik capmaker Brześć n.B. Dąbrowskiego 78 10.-
788 Gimpel Gimpel Fajwel fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Pereca 12 10.-
791 Gingold Gingold Berko handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 17 200.-
792 Gingold Gingold Frejda właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. 3-go Maja 37 50.-
793 Gingold Gingold Josel handl. trader Brześć n.B. Batorego 25 20.-
795 Gingold Gingold Lejba handl. trader Brześć n.B. Sienkiewicza 31 50.-
794 Gingold Gingold Lejba slusarz locksmith Brześć n.B. 3-go Maja 17 10.-
796 Gingold Gingold Mojsze handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 123 50.-
789 Gincberg Gintsberg Lejb handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 44 20.-
790 Gincburg Gintsburg Bencjon handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 22 400.-
797 Ginzberg Ginzberg Motel handl. trader Brześć n.B. Długa 40 30.-
798 Ginzburg Ginzburg Aron pośrednik mediator Brześć n.B. Zygmuntowska 68 10.-
799 Ginzburg Ginzburg Bencjon-Srul właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Jagiellońska 5 10.-
800 Ginzburg Ginzburg Beniamin właśc. drukarni owner of printing works Brześć n.B. Dąbrowskiego 48 10.-
801 Ginzburg Ginzburg Motel handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 51 10.-
802 Ginzburg Ginzburg Pinchos handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 5 10.-
803 Gipszman Gipshman Szepsel handl. trader Brześć n.B. Długa 83 5.-
804 Gitelman Gitelman Dawid-Lejb technik dent. dentistry technician Brześć n.B. Sienkiewicza 22 15.-
805 Gitelman Gitelman Icek czapnik capmaker Małoryto Poniatowskiego 6 5.-
806 Gitelman Gitelman Michał handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 108 200.-
807 Giwercer Givertser Jankiel-Lejb handl. trader Brześć n.B. Batorego 131b 15.-
808 Glater Glater Icko stolarz joiner Brześć n.B. Sienkiewicza 23 5.-
809 Glauberman Glauberman Abram właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pereca 13 15.-
818 Glaz Glaz Hersz malarz painter Brześć n.B. Białostocka 38 5.-
819 Głaz Glaz Jankiel handl. trader Brześć n.B. Muchawiecka 50a 10.-
810 Glazendler Glazendler Zelman handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 26 250.-
811 Glejzer Gleyzer Abram rzeżnik butcher Brześć n.B. Sobieskiego 27 250.-
812 Glejzer Gleyzer Judel-Lejb rzeżnik butcher Brześć n.B. Steckiewicza 48 5.-
813 Glejzer Gleyzer Rachmil handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 67 30.-
814 Glejzer Gleyzer Szepsel robotnica (robotnik) worker Brześć n.B. Jagiellońska 101 5.-
815 Glejzer Gleyzer Szloma handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 67 20.-
816 Glejzer Gleyzer Szolim introligator bookbinder Brześć n.B. Białostocka 19 5.-
817 Glejzer Gleyzer Wolf lekarz medical doctor Brześć n.B. Batorego 42 100.-
820 Głowiński Glovinskiy Nahman-Nachman adwokat barrister, lawyer, attorney Brześć n.B. Piłsudskiego 10 200.-
822 Gluzbaum Gluzbaum Abram-Mordko szewc shoemaker Brześć n.B. Kościuszki 80 5.-
823 Gluzman Gluzman Chaim-Gersz piekarz baker Brześć n.B. Białostocka 4 50.-
824 Gluzman Gluzman Chil właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pierackiego 17 10.-
825 Gluzman Gluzman Hersz malarz painter Brześć n.B. Sienkiewicza 43 10.-
826 Gluzman Gluzman Lejba malarz painter Brześć n.B. Sienkiewicza 43 10.-
827 Gluzman Gluzman Nuchim stolarz joiner Brześć n.B. Sobieskiego 34 5.-
828 Gluzman Gluzman Szejna właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Sienkiewicza 42 10.-
821 Głuzman Gluzman Abram ogrodnik market gardener Brześć n.B. Kobryńska 33 75.-
862 Godfrajnd Godfraynd Szyja-Lejb handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 33 5.-
1044 Hofman Gofman Lejzer rzeżnik butcher Brześć n.B. Długa 156a 10.-
1045 Hofman Gofman Michel rzeżnik butcher Brześć n.B. Batorego 168 20.-
1046 Hofman Gofman Srul rzeżnik butcher Brześć n.B. Długa 139 20.-
1043 Hochman Gokhman Abram kupiec merchant Brześć n.B. Długa 156 10.-
1041 Hochman Gokhman Abram subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Sadowa 31 10.-
1042 Hochman Gokhman Jankiel przedsięb.pudowl. entrepreneur Brześć n.B. Kościuszki 39 50.-
830 Goland Goland Mowsza handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 63 20.-
831 Goland Goland Zyndel handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 122 10.-
832 Gold Gold Izaak właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pereca 8 20.-
833 Gold Gold Rykla handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 53 50.-
834 Gold Gold Szyja-Josel handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 53 500.-
835 Goldberg Goldberg Aria handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 33 200.-
838 Goldberg Goldberg Chaim właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Jagiellońska 132 15.-
839 Goldberg Goldberg Dawid rolnik peasant Brześć n.B. Białostocka 32 50.-
840 Goldberg Goldberg Dawid rymarz   Małoryto Jeruzalimska 5 5.-
841 Goldberg Goldberg Fajwel elektrotechnik electrician Brześć n.B. 3-go Maja 37 10.-
842 Goldberg Goldberg Hejnach stolarz joiner Brześć n.B. Grajewska 78 5.-
843 Goldberg Goldberg Icko piekarz baker Brześć n.B. Długa 78b 5.-
844 Goldberg Goldberg Izrael handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 120 10.-
845 Goldberg Goldberg Jankiel czapnik capmaker Brześć n.B. Pereca 24 20.-
846 Goldberg Goldberg Josel szewc shoemaker Brześć n.B. Sobieskiego 156 5.-
848 Goldberg Goldberg Manes handl. trader Małoryto Piłsudskiego 48 5.-
849 Goldberg Goldberg Mowsza stolarz joiner Brześć n.B. Bronzowa 16 5.-
850 Goldberg Goldberg Nisen handl. trader Małoryto Mickiewicza 8 40.-
851 Goldberg Goldberg Szloma-Fajwel rolnik peasant Czernawczyce Brzeska 4 10.-
836 Goldberg Goldberg Szmul robotnica (robotnik) worker Brześć n.B. Kowelska 15 5.-
847 Goldberg Goldberg Szmul-Josel handl. trader Brześć n.B. Krótka 10 30.-
852 Goldberg Goldberg Zelig handl. trader Brześć n.B. Długa 26 10.-
853 Goldberg Goldberg Zelig handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 12 I 10.-
854 Goldberg Goldberg Zysla handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 120 10.-
837 Goldberg Goldberg Chaim handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 70 20.-
855 Goldblat Goldblat Gerszon handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 16 5.-
856 Goldfarb Goldfarb Abram handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 53 15.-
857 Goldfarb Goldfarb Fajwel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Długa 63b 5.-
858 Goldfarb Goldfarb Icko handl. trader Wielkoryto wieś Mokrany 10.-
859 Goldfarb Goldfarb Jankiel fryzjer (fryzjerka) hair dresser Małoryto Mościckiego 72 10.-
860 Goldfarb Goldfarb Judel robotnica (robotnik) worker Małoryto Mickiewicza 5 10.-
861 Goldfarb Goldfarb Lejzor brakarz leśny forest sorter Brześć n.B. Kościuszki 71 30.-
863 Goldhuber Goldguber Gdal-Pinkus handl. trader Małoryto Piłsudskiego 105 15.-
864 Goldin Goldin Josef-Mejer duchowny priest, clergyman, confessor Brześć n.B. Batorego 44 10.-
865 Goldman Goldman Berko handl. trader Małoryto Poniatowskiego 2 15.-
866 Goldman Goldman Joel stelmach   Brześć n.B. Kowelska 16 5.-
867 Goldman Goldman Moszko szewc shoemaker Brześć n.B. Długa 133 5.-
868 Goldman Goldman Mowsza-Nachman garbarz coffin maker Brześć n.B. Gródek 23 10.-
869 Goldman Goldman Szmul handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 63 200.-
870 Goldrajch Goldraykh Mendel handl. trader Brześć n.B. Kowelska 19 10.-
871 Goldrajch Goldraykh Szloma-Dawid handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 73 50.-
872 Goldrej Goldrey Symcha-Szolim handl. trader Brześć n.B. Długa 30 30.-
873 Goldring Goldring Chaja-Rywka handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 51 20.-
893 Goldsztern Goldshtern Dawid czapnik capmaker Brześć n.B. Batorego 80b 5.-
894 Goldsztern Goldshtern Józef rzeżnik butcher Brześć n.B. Jagiellońska 47 5.-
874 Goldsztejn Goldshteyn Ajzyk handl. trader Małoryto Policyjna 3 5.-
875 Goldsztejn Goldshteyn Aron rolnik peasant Brześć n.B. Sobieskiego 147 10.-
876 Goldsztejn Goldshteyn Chaim robotnica (robotnik) worker gm.Wielkoryto wieś Mokrany 10.-
877 Goldsztejn Goldshteyn Hersz kowal   Małoryto Warszawska 2 5.-
878 Goldsztejn Goldshteyn Icek-Hersz handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 51 10.-
879 Goldsztejn Goldshteyn Icko handl. trader gm.Wielkoryto wieś Mokrany 15.-
881 Goldsztejn Goldshteyn Jakub handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 107 5.-
880 Goldsztejn Goldshteyn Jakub subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Pierackiego 82 200.-
882 Goldsztejn Goldshteyn Lejzor handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 24 10.-
883 Goldsztejn Goldshteyn Mendel robotnica (robotnik) worker Małoryto Policyjna 5 5.-
884 Goldsztejn Goldshteyn Mordko stolarz joiner Brześć n.B. Kościuszki 56 10.-
885 Goldsztejn Goldshteyn Morduch brakarz leśny forest sorter Brześć n.B. Dąbrowskiego 107 10.-
886 Goldsztejn Goldshteyn Moszko handl. trader Małoryto Piłsudskiego 100 5.-
887 Goldsztejn Goldshteyn Mowsza subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Batorego 63 200.-
888 Goldsztejn Goldshteyn Noach kamasznik bricklayer Brześć n.B. Batorego 81 10.-
889 Goldsztejn Goldshteyn Szloma szklarz glazier Małoryto Mościckiego 24 5.-
891 Goldsztejn Goldshteyn Szmul szklarz glazier Małoryto Policyjna 5 5.-
890 Goldsztejn Goldshteyn Szmul właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Batorego 150 20.-
892 Goldsztejn Goldshteyn Tewia blacharz zinc worker, tinman, tinsmith Brześć n.B. Steckiewicza 64 10.-
895 Goldwaser Goldvaser Jankiel-Dawid handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 135 100.-
896 Goldwaser Goldvaser Szaja czapnik capmaker Brześć n.B. Mieszczeańska 22 5.-
897 Goldzand Goldzand Dawid handl. trader Brześć n.B. Długa 66 10.-
898 Golender Golender Fejga-Mirko akuszerka midwife Brześć n.B. Pierackiego 9 10.-
899 Golenderek Golenderek Jankiel rzeżnik butcher Brześć n.B. Sienkiewicza 16 25.-
900 Golenderek Golenderek Josel rzeżnik butcher Brześć n.B. Długa 126 20.-
901 Golenderek Golenderek Szloma rzeżnik butcher Brześć n.B. Długa 72a 5.-
902 Golenderek Golenderek Wigdor rzeżnik butcher Brześć n.B. Długa 51 20.-
903 Golodec Golodets Borys handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 34 5.-
1052 Hołodec Golodets Anna właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 31 100.-
1047 Holc Golts Jude-Lejb urzędnik-państw. state employee Brześć n.B. Dąbrowskiego 23 20.-
1051 Holcakier Goltsaker Jankiel szewc shoemaker Brześć n.B. Batorego 129 10.-
1048 Holcblat Goltsblat Boruch furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Sobieskiego 109 5.-
1049 Holcblat Goltsblat Judel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Sobieskiego 109 5.-
1050 Holcblat Goltsblat Lejzer furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Sobieskiego 109 5.-
904 Gołubczyk Golubchik Boruch malarz painter Brześć n.B. Batorego 52a 5.-
905 Gołubczyk Golubchik Josel malarz painter Brześć n.B. Batorego 52a 5.-
906 Gołubowicz Golubovich Beniamin właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 107 10.-
907 Gołubowicz Golubovich Tewia handl. trader Brześć n.B. Długa 132a 5.-
908 Golyński Golynskiy Mowsza handl. trader Brześć n.B. Pereca 25 10.-
909 Gomberg Gomberg Gersz handl. trader Brześć n.B. Piłsudskiego 7 10.-
910 Gomułko Gomulko Gdala-Ruwin brakarz sorter Brześć n.B. Szpitalna 22 20.-
911 Gonczar Gonchar Joan właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Sienkiewicza 32 300.-
913 Gordin Gordin Menachem właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Jagiellońska 45 10.-
914 Gordon Gordon Jankiel handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 35 10.-
915 Gordon Gordon Samson handl. trader Warszawa Hoża 48 500.-
916 Goren Goren Chaim-Hersz właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Kościuszki 62 10.-
917 Gorfinkiel Gorfinkel Abel kowal   Małoryto Dąbrowskiego 14 5.-
1053 Horowitz Gorovits Izrael urzędnik employee Brześć n.B. Pierackiego 82 20.-
918 Gotbeter Gotbeter Berek-Jankiel dorożkarz cabman, cab-driver Brześć n.B. Listowskiego 68 5.-
919 Gotbeter Gotbeter Hersz lekarz medical doctor Brześć n.B. Dąbrowskiego 114 10.-
920 Gotbeter Gotbeter Herszko krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Listowskiego 55 10.-
921 Gotbeter Gotbeter Icko dorożkarz cabman, cab-driver Brześć n.B. Sobieskiego 84a 5.-
922 Gotbeter Gotbeter Mojsze dorożkarz cabman, cab-driver Brześć n.B. Sobieskiego 84a 5.-
923 Gotbeter Gotbeter Szmul nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Batorego 58 5.-
924 Gotbid Gotbid Dawid furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Sobieskiego 141b 5.-
925 Gotesdiner Gotesdiner Dawid rzezak engraver Małoryto Poniatowskiego 15 5.-
926 Gotlib Gotlib Dawid lekarz medical doctor Brześć n.B. Listowskiego 33 250.-
829 Gojzen Goyzen Józef handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 39 10.-
1054 Hozenfiter Gozenfiter Jakub handl. trader Brześć n.B. Kraszewskiego 36 50.-
927 Greber Greber Ruwin szewc shoemaker Brześć n.B. Listowskiego 24 10.-
928 Greber Greber Szolem stolarz joiner Brześć n.B. 11 Listopada 28 5.-
947 Grynberg Grinberg Abram cieśla carpenter, wood-worker Brześć n.B. Batorego 152a 5.-
948 Grynberg Grinberg Borach kowal   Brześć n.B. Muchawiecka 36 5.-
949 Grynberg Grinberg Chaja handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 62 10.-
950 Grynberg Grinberg Chaja właśc. nieruch. owner of property Czernawczyce Rynek 21 50.-
951 Grynberg Grinberg Chana właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pereca 15 5.-
952 Grynberg Grinberg Chawa gospod. domowe house economy Brześć n.B. Mickiewicza 36 5.-
953 Grynberg Grinberg Chil właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Steckiewicza 32 50.-
954 Grynberg Grinberg Gitla handl. trader Brześć n.B. Białostocka 12 5.-
955 Grynberg Grinberg Hersz-Jankiel malarz painter Brześć n.B. Dąbrowskiego 37a 20.-
956 Grynberg Grinberg Jankiel handl. trader Brześć n.B. Unii Lub. 54 15.-
957 Grynberg Grinberg Jankiel-Moszko handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 51 15.-
958 Grynberg Grinberg Lemcze handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 25 75.-
959 Grynberg Grinberg Mendel handl. trader Brześć n.B. Mała 1 20.-
960 Grynberg Grinberg Mirel handl. trader Brześć n.B. Zielna 15 10.-
961 Grynberg Grinberg Mordko właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Białostocka 49 40.-
962 Grynberg Grinberg Moszko krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Sobieskiego 86 5.-
963 Grynberg Grinberg Mowsza handl. trader Brześć n.B. Unii Lub. 16a 30.-
964 Grynberg Grinberg Mowsza lekarz-dent. dentist Brześć n.B. Pierackiego 42 150.-
965 Grynberg Grinberg Nosen handl. trader Brześć n.B. Pereca 77 100.-
966 Grynberg Grinberg Salomon właśc. apteki owner of chemist's shop Brześć n.B. Dąbrowskiego 113 300.-
967 Grynberg Grinberg Srul-Chaim szewc shoemaker Brześć n.B. Batorego 160 5.-
968 Grynberg Grinberg Szloma handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 32 5.-
969 Grynberg Grinberg Szmul handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 72 100.-
970 Grynberg Grinberg Zelig handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 32 20.-
971 Grynblat Grinblat Abram-Mojsze właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Jagiellońska 53 10.-
972 Grynblat Grinblat Chaim handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 12 10.-
973 Grynblat Grinblat Chawa-Leja właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Baz. 9 25.-
974 Grynblat Grinblat Lejb handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 76 20.-
975 Grynblat Grinblat Mejer bednarz cooper Brześć n.B. Listowskiego 84 5.-
976 Grynblat Grinblat Mojsze blacharz zinc worker, tinman, tinsmith Brześć n.B. Kobryńska 155 20.-
977 Grynblat z d. Sapir Grinblat, née Sapir Szejna gospod. domowe house economy Brześć n.B. Zygmuntowska 42 10.-
978 Grynfeld Grinfeld Całko krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Pierackiego 48 10.-
979 Grynszpan Grinshpan Chaim tragarz porter Brześć n.B. Pierackiego 97 5.-
980 Grynszpan Grinshpan Icko-Mejer handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 52 10.-
981 Grynszpan Grinshpan Matys rzeżnik butcher Brześć n.B. Sobieskiego 143b 5.-
982 Grynsztejn Grinshteyn Chaim handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 26 400.-
983 Grynsztejn Grinshteyn Jakub-Mojsze handl. trader Brześć n.B. Batorego 150 5.-
984 Grynwald Grinvald Icko-Hersz rolnik peasant Brześć n.B. Szpitalna 82 10.-
985 Grynwald Grinvald Joel rolnik peasant Brześć n.B. Pierackiego 29 5.-
929 Grosbaum Grosbaum Maryn farmaceuta pharmaceutics Brześć n.B. Długa 66 10.-
930 Grosbaum Grosbaum Moszko handl. trader Brześć n.B. Pereca 47 10.-
931 Grosbaum Grosbaum Motel kamasznik bricklayer Małoryto Mościckiego 38 10.-
932 Grosbaum Grosbaum Nusan handl. trader Brześć n.B. Bazarna 5 10.-
933 Grosbaum Grosbaum Szmul handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 144a 20.-
934 Grosfeld Grosfeld Dawid krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Długa 42 10.-
935 Grosman Grosman Abram szklarz glazier Brześć n.B. Sienkiewicza 39 5.-
936 Grosmark Grosmark Zysla handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 84 5.-
937 Grubman Grubman Moszek stelmach   Brześć n.B. Muchawiecka 32 10.-
938 Grubsztejn Grubshteyn Nusen właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Steckiewicza 5 20.-
939 Grunes Grunes Mejer kamasznik bricklayer Brześć n.B. Pierackiego 16 5.-
940 Grunt Grunt Edla handl. trader Brześć n.B. Batorego 80a 5.-
941 Gruszewski Grushevskiy Chaim cieśla carpenter, wood-worker Brześć n.B. Długa 130 40.-
942 Gruszewski Grushevskiy Lejba rolnik peasant Wielkoryto wieś Husak 20.-
943 Gruszewski Grushevskiy Nejko szewc shoemaker Wielkoryto wieś Husak 5.-
944 Gruszewski Grushevskiy Nojach właśc. autobus. owner of bus Brześć n.B. Jagiellońska 66 10.-
945 Gruszewski Grushevskiy Pejsach właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Sadowa 35 5.-
946 Gruszewski Grushevskiy Szymon szofer driver Brześć n.B. Długa 141 20.-
986 Gubkin Gubkin Józef stolarz joiner Brześć n.B. Kościuszki 51 5.-
987 Gubkin Gubkin Lejb stolarz joiner Brześć n.B. Kowelska 47 5.-
988 Gukowicka Gukovitskiy Jocha handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 42 20.-
989 Gumpel Gumpel Berko szewc shoemaker Brześć n.B. Batorego 101 10.-
990 Guralnik Guralnik Zelman stolarz joiner Brześć n.B. Kościuszki 16 5.-
991 Gurfinkiel Gurfinkel Elia handl. trader Brześć n.B. Bazarna 11 15.-
1002 Guryn Gurin Złata handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 59 20.-
992 Górko Gurko Szymon właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Steckiewicza 31 20.-
993 Górna Gurnyy Chaja handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 76 15.-
999 Gurwicz Gurvich Mowsza handl. trader Brześć n.B. Listowskiego 100 10.-
1000 Gurwicz Gurvich Nechuma właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Białostocka 51 10.-
1001 Gurwicz Gurvich Oszer stolarz joiner Brześć n.B. Muchawiecka 40 5.-
994 Gurwic Gurvits Abram handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 123a 20.-
995 Gurwic Gurvits Jankiel handl. trader Wielkoryto wieś Pożeżyn 10.-
996 Gurwic Gurvits Lejba dorożkarz cabman, cab-driver Brześć n.B. Kowelska 47 5.-
997 Gurwic Gurvits Mowsza handl. trader Wielkoryto wieś Pożeżyn 5.-
998 Gurwic Gurvits Wolf handl. trader Brześć n.B. Kowelska 45 20.-
1055 Hurwic Gurvits Abram handl. trader Brześć n.B. Batorego 116 15.-
1003 Gutmacher Gutmakher Jenta handl. trader Brześć n.B. Białostocka 36 50.-
1004 Gutman Gutman Gersz stolarz joiner Brześć n.B. Sportowa 4 5.-
1005 Gutman Gutman Gerszon czapnik capmaker Brześć n.B. Sobieskiego 198 5.-
1006 Gutman Gutman Hersz rolnik peasant Brześć n.B. Sportowa 10 5.-
1007 Gutman Gutman Jankiel szewc shoemaker Brześć n.B. Jagiellońska 66 15.-
1008 Gutman Gutman Szulim rolnik peasant Brześć n.B. Sportowa 10 5.-
1009 Gutman Gutman Szulim rolnik peasant Brześć n.B. Kowelska 15 5.-
1010 Guzowski Guzovskiy Mejer rzeżnik butcher Brześć n.B. Sobieskiego 75 30.-
1011 Gwirc Gvirts Edida handl. trader Brześć n.B. Pereca 33 20.-
1012 Gwirc Gvirts Gdal rolnik peasant gm.Turna wieś Turna Duża 20.-
1013 Gwirc Gvirts Gdale właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Długa 76 10.-
1014 Gwircman Gvirtsman Abram handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 85 20.-
1015 Gwircman Gvirtsman Chaim właśc. olejarni owner of creamery Brześć n.B. Długa 56a 20.-
1016 Gwircman Gvirtsman Hersz handl. trader Brześć n.B. Długa 56 5.-
1017 Gwircman Gvirtsman Jakub zegarmistrz watch maker Brześć n.B. Długa 56 5.-
1018 Gwircman Gvirtsman Lejb właśc. nieruch. owner of property Warszawa Grochowka 114 30.-
1019 Gwircman Gvirtsman Mojsze-Chaim krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Długa 111 5.-
1020 Gwircman Gvirtsman Pinchos współwłaśc. biura próśb co-owner of inquiry bureau Brześć n.B. Zygmuntowska 45 10.-
1021 Gwircman Gvirtsman Wolf stolarz joiner Brześć n.B. Długa 57 5.-Page Last Updated: 31-Jan-2010