V
(sorted per English alphabet)

id# surname (in Polish)   given name occupation (in Polish)   address 1937 Tax Paid (zł.) comments
surname transliterated to English occupation (in English) locality street house number
2554 Wabnik Vabnik Cemach blacharz zinc worker, tinman, tinsmith Brześć n.B. Sobieskiego 91 5.-
2555 Wabnik Vabnik Lejzor blacharz zinc worker, tinman, tinsmith Brześć n.B. 3-go Maja 58 5.-
2556 Wabnik Vabnik Maks blacharz zinc worker, tinman, tinsmith Brześć n.B. Dąbrowskiego 59 5.-
2557 Wabnik Vabnik Mordko slusarz locksmith Brześć n.B. Długa 39 5.-
2558 Wabnik Vabnik Wolf-Ber szklarz glazier Brześć n.B. Długa 39 15.-
2600 Waks Vaks Bluma gospod. domowe house economy Brześć n.B. Dąbrowskiego 70 10.-
2601 Waksin Vaksin Cela-Calel buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Dąbrowskiego 82 5.-
2602 Waksin Vaksin Mosjze-Mojsze komisjoner agent, broker Brześć n.B. Długa 128 5.-
2603 Waksman Vaksman Józef handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 50 350.-
2604 Wander Vander Dawid malarz painter Brześć n.B. Pereca 13 5.-
2605 Wander Vander Jakub tapicer   Brześć n.B. Długa 114 5.-
2606 Wander Vander Josef tapicer   Brześć n.B. Dąbrowskiego 101 25.-
2607 Wander Vander Mojżesz handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 67 20.-
2608 Wander Vander Rubin-Berko stolarz joiner Brześć n.B. Pereca 19 5.-
2609 Wander Vander Szepsel stolarz joiner Brześć n.B. Pierackiego 66b 5.-
2610 Wander Vander Szyja tapicer   Brześć n.B. Batorego 104a 5.-
2611 Wapniarski Vapnyarskiy Abram krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Sobieskiego 81 5.-
2612 Wapniarski Vapnyarskiy Abram stolarz joiner Brześć n.B. Batorego 85 5.-
2613 Wapniarski Vapnyarskiy Berko krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Sobieskiego 81 5.-
2614 Wapniarski Vapnyarskiy Dawid bednarz cooper Brześć n.B. Szpitalna 81b 10.-
2615 Wapniarski Vapnyarskiy Ester bednarz cooper Brześć n.B. Listowskiego 78a 5.-
2616 Wapniarski Vapnyarskiy Jankiel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Sobieskiego 81 5.-
2617 Wapniarski Vapnyarskiy Jankiel stolarz joiner Brześć n.B. Batorego 85 5.-
2618 Wapniarski Vapnyarskiy Srul stolarz joiner Brześć n.B. Batorego 85 5.-
2619 Wargaftig Vargaftig Aron urzędnik employee Brześć n.B. Jagiellońska 7 10.-
2620 Warhaftig Vargaftig Elia handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 19 20.-
2621 Waserman Vaserman Aron kuśnierz furrier Brześć n.B. Srednia 8 10.-
2622 Waserman Vaserman Dawid zegarmistrz watch maker Małoryta Mościckiego 20 5.-
2624 Waserman Vaserman Lejba handl. trader Małoryta Mościckiego 5 100.-
2623 Waserman-Preger Vaserman-Preger Dina właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Długa 170 300.-
2626 Wasersztrom Vasershtrom Chackiel komisjoner agent, broker Brześć n.B. Pereca 10 10.-
2627 Wasersztrom Vasershtrom Chaim handl. trader Brześć n.B. Długa 154 5.-
2628 Wasertrug Vasertrug Berel handl. trader Brześć n.B. Długa 76 20.-
2625 Wasserman Vasserman Sara gospod. domowe house economy Brześć n.B. Sienkiewicza 31 10.-
2561 Wajnbaum Vaynbaum Icko handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 30 10.-
2562 Wajnberg Vaynberg Aron cieśla carpenter, wood-worker Brześć n.B. Batorego 123 15.-
2563 Wajnberg Vaynberg Beniamin-Ber cieśla carpenter, wood-worker Brześć n.B. Pierackiego 74 15.-
2564 Wajnberg Vaynberg Maksymilian właśc. biura prośb owner of enquiry bureau Brześć n.B. Teatralna 4 15.-
2565 Wajnberg Vaynberg Mojsze cieśla carpenter, wood-worker Brześć n.B. Kościuszki 21 30.-
2566 Wajnberg Vaynberg Mordko piekarz baker Brześć n.B. Białostocka 36 10.-
2567 Wajnberg Vaynberg Mowsza piekarz baker Brześć n.B. Szpitalna 48 10.-
2568 Wajnberg Vaynberg Pinchos handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 24 125.-
2569 Wajner Vayner Chaja-Dina handl. trader Brześć n.B. Zbożowa 3 5.-
2570 Wajner Vayner Chana-Leja handl. trader Brześć n.B. Szlachtuzowa 4 5.-
2571 Wajner Vayner Leon lekarz-dent. dentist Brześć n.B. Dąbrowskiego 30 50.-
2572 Wajner Vayner Sara handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 13 5.-
2573 Wajner Vayner Srul rzeżnik butcher Brześć n.B. Batorego 162a 5.-
2574 Wajngarten Vayngarten Abram handl. trader Czernawczyce Rynek 18 10.-
2575 Wajngarten Vayngarten Dawid kamasznik bricklayer Brześć n.B. Bazarna 21a 5.-
2576 Wajngarten Vayngarten Ela handl. trader Małoryta Poniatowskiego 14 100.-
2577 Wajngarten Vayngarten Wolf handl. trader Brześć n.B. Zygmuntowska 68 10.-
2578 Wajnman Vaynman Mechel handl. trader Małoryta Poniatowskiego 9 5.-
2579 Wajnsbrot Vaynsbrot Dwojra fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Listowskiego 36 5.-
2580 Wajnszelbaum Vaynshelbaum Sura handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 89 10.-
2581 Wajnsztejn Vaynshteyn Menachem handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 36 30.-
2582 Wajnsztejn Vaynshteyn Menucha gospod. domowe house economy Brześć n.B. Białostocka 20 5.-
2583 Wajnsztejn Vaynshteyn Mowsza handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 38 5.-
2584 Wajnsztejn Vaynshteyn Oszer ekspedytor forwarder Brześć n.B. Pereca 14 30.-
2585 Wajnsztejn Vaynshteyn Symcha biuralista clerk  (male) Brześć n.B. Batorego 37 5.-
2586 Wajnsztejn Vaynshteyn Szmul robotnica (robotnik) worker Brześć n.B. Kościuszki 47 5.-
2587 Wajnsztok Vaynshtok Bejła-Rywka handl. trader Brześć n.B. Sadowa 49 20.-
2588 Wajnsztok Vaynshtok Hejnach nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Długa 130 5.-
2589 Wajnsztok Vaynshtok Hersz handl. trader Brześć n.B. Unii Lub. 20 5.-
2590 Wajnsztok Vaynshtok Jankiel handl. trader Brześć n.B. Mieszczańska 30 20.-
2591 Wajnsztok Vaynshtok Mordko handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 46 30.-
2592 Wajnsztok Vaynshtok Szaja właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Grajewska 5 15.-
2593 Wajnsztok Vaynshtok Szmul handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 70 30.-
2594 Wajnsztok Vaynshtok Szołem handl. trader Brześć n.B. Grajewska 59 10.-
2595 Wajntraub Vayntraub Josel wojażer voyageur Brześć n.B. Kościuszki 7 5.-
2596 Wajntraub Vayntraub Mejer handl. trader Brześć n.B. Pereca 73 10.-
2597 Wajsenblum Vaysenblyum Szmul-Lejb handl. trader Brześć n.B. Szpitalna 58a 10.-
2598 Wajsman Vaysman Małka właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Białostocka 15 30.-
2599 Wajsman Vaysman Naftal-Gerc felczer medical assistant Brześć n.B. Długa 78 10.-
2559 Wajcman Vaytsman Srul-Josel furman cabman, cab-driver Małoryta Jeruzalimska 3 10.-
2560 Wajcman Vaytsman Szulem handl. trader Małoryta Jeruzalimska 3 5.-
2630 Weliczańska Velichanskiy Tojba gospod. domowe house economy Brześć n.B. Pereca 10 50.-
2629 Weliczański Velichanskiy Henoch nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Muchawiecka 25 50.-
2631 Welmowicki Velmovitskiy Mendel piekarz baker Brześć n.B. Długa 50 40.-
2632 Welmowicki Velmovitskiy Nojach nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Pereca 10 10.-
2641 Wienikowski Venikovskiy Josel handl. trader gm.Wielkoryto wieś Masiewicza 5.-
2642 Wienikowski Venikovskiy Mojsze piekarz baker Czernawczyce Brzeska 21 40.-
2633 Werbin Verbin Mordko krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Dąbrowskiego 61 10.-
2634 Werbla Verblya Chuna handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 131 10.-
2635 Werner Verner Bencjon malarz painter Brześć n.B. Pierackiego 94 5.-
2636 Wernik Vernik Chaim-Lew robotnica (robotnik) worker Brześć n.B. Rzeczna 2 5.-
2637 Wernik Vernik Dawid handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 119 50.-
2638 Wertheim Vertgeym Berko garbarz coffin maker Małoryta Mościckiego 25 15.-
2640 Widerman Viderman Mojsze stolarz joiner Brześć n.B. Steckiewicza 44 5.-
2643 Wigutow Vigutov Szejna-Matla gospod. domowe house economy Brześć n.B. Sobieskiego 75 5.-
2639 Wichalewski Vikhalevskiy Icko krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Pereca 22 10.-
2644 Wileński Vilenskiy Szaja kowal   gm.Wielkoryto Borki-wieś 10.-
2645 Wilner Vilner Masza lekarz-dent. dentist Brześć n.B. 3-go Maja 4 5.-
2646 Winer Viner Ajzyk rymarz   Małoryta Mościckiego 10 5.-
2647 Winer Viner Mordko handl. trader Małoryta Poniatowskiego 20 50.-
2648 Winer Viner Moszko handl. trader Małoryta Poniatowskiego 18 100.-
2649 Winig Vinig Symcha handl. trader Brześć n.B. Krótka 6 30.-
2652 Winik Vinik Rasza gospod. domowe house economy Brześć n.B. Pierackiego 63a 5.-
2653 Winikow Vinikov Fruma gospod. domowe house economy Brześć n.B. Unii Lub. 96 20.-
2654 Winikow Vinikov Symcha-Lejzor rzeżnik butcher Brześć n.B. Mieszczańska 50 10.-
2650 Winnik Vinnik Aron handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 108 75.-
2651 Winnik Vinnik Ela-Menachem handl. trader Brześć n.B. Białostocka 49 125.-
2655 Winograd Vinograd Henryk lekarz-dent. dentist Brześć n.B. Steckiewicza 24 10.-
2656 Winograd Vinograd Jankiel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Miuchawiecka 9 25.-
2657 Winograd Vinograd Mordko handl. trader Brześć n.B. Mieszczańska 54 30.-
2658 Winograd Vinograd Moszek szewc shoemaker Brześć n.B. Hale Targowe 10 10.-
2659 Winograd Vinograd Srul-Joel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Muchawiecka 9 25.-
2660 Winograd Vinograd Szaja krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Czernawczyce Rynek 13 20.-
2661 Winograd Vinograd Szmul handl. trader Brześć n.B. Mieszczańska 50 20.-
2662 Winograd Vinograd Tewia handl. trader Czernawczyce Rynek 23 15.-
2663 Winograd Vinograd Welwel handl. trader Brześć n.B. Grajewska 73 20.-
2665 Wiszengrad Vishengrad Abram-Hersz handl. trader Czernawczyce Kamieniecka 1 40.-
2666 Wiszengrad Vishengrad Bencjon handl. trader Czernawczyce Kamieniecka 4 15.-
2667 Wiszengrad Vishengrad Bobel robotnica (robotnik) worker Małoryta ro Mickiewicza 9 5.-
2668 Wiszengrad Vishengrad Boruch furman cabman, cab-driver Czernawczyce Kobryńska 7 20.-
2669 Wiszengrad Vishengrad Chaim handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 135 10.-
2670 Wiszengrad Vishengrad Ela slusarz locksmith Brześć n.B. Żabia 4 10.-
2671 Wiszengrad Vishengrad Hersz handl. trader Czernawczyce Rynek 19 25.-
2672 Wiszengrad Vishengrad Lejzor rolnik peasant Czernawczyce Kobryńska 5 20.-
2673 Wiszengrad Vishengrad Michel handl. trader Czernawczyce Rynek 19 10.-
2674 Wiszengrad Vishengrad Mordko handl. trader Czernawczyce Kamieniecka 2 50.-
2675 Wiszengrad Vishengrad Moszko furman cabman, cab-driver Czernawczyce Szkolna 4 20.-
2676 Wiszengrad Vishengrad Srul handl. trader Czernawczyce Rynek 6 15.-
2677 Wisznia Vishnya Ela-Wigdor krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Kościuszki 34 10.-
2678 Wisznia Vishnya Pejsach robotnica (robotnik) worker Brześć n.B. Dąbrowskiego 67 5.-
2664 Wismiański Vismyanskiy Jozef farmaceuta pharmaceutics Brześć n.B. Zygmuntowska 43 25.-
2679 Włodawska Vlodavskiy Fejga-Bejła handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 32 50.-
2680 Włodawski Vlodavskiy Icko handl. trader Brześć n.B. Unii Lub. 80 5.-
2691 Wołczański Volchanskiy Nojach rzezak engraver Czernawczyce Kobryńska 3 10.-
2692 Wołczański Volchanskiy Zusman krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Długa 45 10.-
2683 Wolfstahl Volfstal Oskar nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Krótka 3 10.-
2693 Wołkin Volkin Abram subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Dąbrowskiego 44 10.-
2694 Wołkomirski Volkomirskiy Szloma kamasznik bricklayer Brześć n.B. Dąbrowskiego 73 15.-
2695 Wołowelski Volovelskiy Jankiel handl. trader Brześć n.B. Kobryńska 163 30.-
2596 Wołowelski Volovelskiy Nucham kotlarz   Brześć n.B. Pierackiego 83 20.-
2684 Wolper Volper Jankiel piekarz baker Brześć n.B. Steckiewicza 4 10.-
2685 Wolper Volper Josel piekarz baker Brześć n.B. Szpitalna 83a 10.-
2686 Wolper Volper Wolf piekarz baker Brześć n.B. Szpitalna 83a 100.-
2687 Wolpin Volpin Aron kowal   Brześć n.B. Muchawiecka 30 5.-
2688 Wolski Volskiy Chaim-Zelman właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Mickiewicza 4 50.-
2689 Wolski Volskiy Szepsel handl. trader Brześć n.B. Sienkiewicza 50 40.-
2690 Wolski Volskiy Szmul stolarz joiner Brześć n.B. Szpitalna 83 10.-
2697 Wołyniec Volynets Abram-Hersz handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 35 10.-
2698 Wołyniec Volynets Berko rolnik peasant Brześć n.B. Szpitalna 21 150.-
2699 Wołyniec Volynets Chaim-Wolf handl. trader Brześć n.B. Kowelska 28 5.-
2700 Wołyniec Volynets Dwojra handl. trader Małoryta Piłsudskiego 1 100.-
2701 Wołyniec Volynets Ilia cukiernik confectioner, pastry-cook Brześć n.B. Dąbrowskiego 22a 50.-
2702 Wołyniec Volynets Izaak rolnik peasant Brześć n.B. Długa 170 30.-
2703 Wołyniec Volynets Josel handl. trader Brześć n.B. Długa 91 10.-
2704 Wołyniec Volynets Lejba rolnik peasant Brześć n.B. Szpitalna 23 10.-
2705 Wołyniec Volynets Lipa rolnik peasant Brześć n.B. Długa 91 30.-
2706 Wołyniec Volynets Litman rolnik peasant Brześć n.B. Szpitalna 21 30.-
2707 Wołyniec Volynets Michel rolnik peasant Brześć n.B. Kowelska 26a 5.-
2708 Wołyniec Volynets Mojsze właśc. taksówek owner of taxi Brześć n.B. Pierackiego 64 20.-
2709 Wołyniec Volynets Welwel rolnik peasant Brześć n.B. Szpitalna 85 30.-
2710 Wołyński Volynskiy Mordko właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. 3-go Maja 86 30.-
2711 Worotnicki Vorotnitskiy Moszko krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Małoryta Mościckiego 34 10.-
2712 Wosk Vosk Genia piekarnia bakery Brześć n.B. Pierackiego 14 10.-
2713 Wosk Vosk Hersz piekarz baker Brześć n.B. Pierackiego 14 5.-
2714 Wosk Vosk Jakub krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Kościuszki 55 5.-
2715 Wosk Vosk Tanchel krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Sienkiewicza 17 5.-
2681 Wojskowski Voyskovskiy Nochum handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 32 10.-
2682 Wojskowski Voyskovskiy Szmul handl. trader Brześć n.B. Batorego 56 10.-
2716 Wull Vull Josel blacharz zinc worker, tinman, tinsmith Brześć n.B. Dąbrowskiego 72 10.-
2717 Wurman Vurman Chil vel Chil urzędnik employee Brześć n.B. Browarowa 14 30.-
2720 Wysok Vysok Lejba handl. trader Brześć n.B. 9-go Lutego 49 20.-
2718 Wysocki Vysotskiy Nechemia handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 13 10.-
2719 Wysocki Vysotskiy Szmul handl. trader Brześć n.B. 9-go Lutego 17 40.-Page Last Updated: 31-Jan-2010