T
(sorted per English alphabet)

id# surname (in Polish)   given name occupation (in Polish)   address 1937 Tax Paid (zł.) comments
surname transliterated to English occupation (in English) locality street house number
2464 Taksin Taksin Berko subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Jagiellońska 106 10.-
2465 Taksin Taksin Chaim handl. trader Brześć n.B. Sienkiewicza 13 75.-
2466 Taksin Taksin Hersz-Judel właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Dąbrowskiego 33 300.-
2467 Taksin Taksin Leib handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 26 5.-
2468 Taksin Taksin Nachman handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 48 100.-
2469 Taksin Taksin Nechoma właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. 3-go Maja 30 10.-
2470 Taksin Taksin Pejsach handl. trader Brześć n.B. Steckiewicza 26 200.-
2471 Taksin Taksin Szloma handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 11 500.-
2472 Tamarkin Tamarkin Dawid handl. trader Brześć n.B. Kościuszki 30 5.-
2473 Tamarkin Tamarkin Szymon subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Listowskiego 23 5.-
2474 Tarmo Tarmo Icko handl. trader Brześć n.B. Sienkiewicza 18 200.-
2475 Tarmo Tarmo Nachman handl. trader Brześć n.B. Długa 144 100.-
2476 Taubenszlak Taubenshlyak Jankiel zecer typesetter Brześć n.B. Sobieskiego 53 5.-
2520 Teker Teker Fiszel rzeżnik butcher Brześć n.B. Szpitalna 88 5.-
2479 Temkin Temkin Reweka gospod. domowe house economy Brześć n.B. Listowskiego 47 5.-
2480 Tenenbaum Tenenbaum Abram kupiec merchant Małoryta Mościckiego 4 10.-
2481 Tenenbaum Tenenbaum Ajzyk krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Małoryta Mościckiego 17 10.-
2482 Tenenbaum Tenenbaum Aron handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 49 5.-
2483 Tenenbaum Tenenbaum Asna pracownica (pracownik) worker Brześć n.B. Kobryńska 129 10.-
2484 Tenenbaum Tenenbaum Ber nauczyciel (nauczycielka) teacher Brześć n.B. Zygmuntowska 79 25.-
2485 Tenenbaum Tenenbaum Bobel handl. trader Wielkoryta wieś Mokrany 10.-
2486 Tenenbaum Tenenbaum Boruch handl. trader Małoryta 5.-
2488 Tenenbaum Tenenbaum Fajwel handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 55 30.-
2487 Tenenbaum Tenenbaum Fajwel szewc shoemaker Brześć n.B. Szpitalna 76 10.-
2489 Tenenbaum Tenenbaum Fiszel subiekt (subjekt) subject Brześć n.B. Długa 117 10.-
2490 Tenenbaum Tenenbaum Itka gospod. domowe house economy Brześć n.B. Un.Lubelska 102 5.-
2491 Tenenbaum Tenenbaum Jona-Hersz właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Listowskiego 22 10.-
2492 Tenenbaum Tenenbaum Josef stolarz joiner Brześć n.B. Długa 33 15.-
2493 Tenenbaum Tenenbaum Mejer właśc. drukarni owner of printing works Brześć n.B. 3-go Maja 9 150.-
2494 Tenenbaum Tenenbaum Mnachem agent agent Brześć n.B. Sportowa 4 10.-
2495 Tenenbaum Tenenbaum Mordko-Josel brakarz-drzewny wood-sorter Brześć n.B. Listowskiego 59 20.-
2496 Tenenbaum Tenenbaum Moszko handl. trader Brześć n.B. Długa 84 10.-
2497 Tenenbaum Tenenbaum Moszko handl. trader Małoryta Poniatowskiego 24 5.-
2498 Tenenbaum Tenenbaum Mowsza administrator domu house steward, house manager Brześć n.B. Pereca 10 10.-
2499 Tenenbaum Tenenbaum Oszer handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 57 10.-
2500 Tenenbaum Tenenbaum Pinchos krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Małoryta Mościckiego 17 5.-
2501 Tenenbaum Tenenbaum Ruchama handl. trader gm.Wielkoryta wieś Mokrany 30.-
2502 Tenenbaum Tenenbaum Rywka-Leja właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Un.Lubelska 98 50.-
2503 Tenenbaum Tenenbaum Srul murarz bricklayer Brześć n.B. Pierackiego 72 5.-
2504 Tenenbaum Tenenbaum Szejna-Basia gospod. domowe house economy Brześć n.B. Kościuszki 67 10.-
2505 Tenenbaum Tenenbaum Szoel fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Długa 134b 10.-
2506 Tenenbaum Tenenbaum Szołom garbarz coffin maker Brześć n.B. Białostocka 47 5.-
2507 Tenenbaum Tenenbaum Szosza gospod. domowe house economy Brześć n.B. Dąbrowskiego 36 5.-
2508 Tenenbaum Tenenbaum Szyja stolarz joiner Brześć n.B. Kobryńska 121a 5.-
2509 Tenenbaum Tenenbaum Wiktor technik budowl. building technician Brześć n.B. Un.Lubelska 102 5.-
2510 Tenewicki Tenevitskiy Chaim handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 23 125.-
2511 Teper Teper Becjon fryzjer (fryzjerka) hair dresser Brześć n.B. Sobieskiego 87 5.-
2512 Teper Teper Icko-Hersz szewc shoemaker Brześć n.B. Batorego 166 10.-
2513 Terneblit Terneblit Iser murarz bricklayer Małoryta Dąbrowskiego 6 15.-
2514 Terner Terner Icko cieśla carpenter, wood-worker Brześć n.B. Dąbrowskiego 102 10.-
2515 Tetelbaum Tetelbaum Jankiel slusarz locksmith Małoryta Mościckiego 28 15.-
2516 Tewes Teves Nusko vel Nusen szewc shoemaker Brześć n.B. Dąbrowskiego 33 10.-
2477 Tejtelbaum Teytelbaum Ides handl. trader Małoryta Mościckiego 28 5.-
2478 Tejtelbaum Teytelbaum Pejsach piekarz baker Brześć n.B. Szpitalna 81a 50.-
2545 Tyles Tiles Chawa gospod. domowe house economy Brześć n.B. Długa 87 10.-
2518 Tobolicki Tobolitskiy Owsiej piekarz baker Brześć n.B. Kościuszki 39c 5.-
2519 Tobolicki Tobolitskiy Szmul szewc shoemaker Brześć n.B. Listowskiego 91 5.-
2517 Tobjasz Tobyash Moszek-Rubin krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Długa 104c 5.-
2521 Tokar Tokar Rubin rzeżnik butcher Brześć n.B. Szpitalna 88 5.-
2522 Tokar Tokar Zawel rzeżnik butcher Brześć n.B. Szpitalna 98 15.-
2524 Tokarz Tokar Moszko-[H]ersz rzeżnik butcher Brześć n.B. Chłodna 20 5.-
2525 Tokarz Tokar Srul krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. 3-go Maja 11 50.-
2526 Tokarz Tokar Szymon rzeżnik butcher Brześć n.B. Batorego 163 10.-
2523 Tokarski Tokarskiy Szloma-Rubin blacharz zinc worker, tinman, tinsmith Brześć n.B. Kobryńska 123 5.-
2527 Tokier Toker Mejer rzeżnik butcher Brześć n.B. Długa 174 10.-
2528 Topol Topol Abram krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Długa 68 5.-
2529 Topol Topol Nachman krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Białostocka 9 125.-
2530 Topol Topol Ruwin piekarz baker Brześć n.B. Sobieskiego 114 15.-
2531 Trajstman Traystman Pejsach przemysłowiec industrialist Warszawa Pańska 60 150.-
2533 Treger Treger Josel stolarz joiner Brześć n.B. Listowskiego 97 5.-
2532 Trejger Treyger Icko-Leib piekarz baker Brześć n.B. Listowskiego 97 40.-
2534 Trejger Treyger Motel piekarz baker Brześć n.B. Listowskiego 97 10.-
2536 Trus Trus Josel kupiec merchant Brześć n.B. 3-go Maja 16 200.-
2537 Truszyn Trushin Judel urzędnik employee Brześć n.B. Mickiewicza 38 5.-
2538 Truszyński Trushinskiy Aron robotnica (robotnik) worker Brześć n.B. Grajewka 33 10.-
2539 Truszyński Trushinskiy Josel rolnik peasant Brześć n.B. Grajewka 33 10.-
2535 Truss Truss Berel kupiec merchant Brześć n.B. Jagiellońska 39 250.-
324 Cajlingold Tsaylingold Aron handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 31 10.-
329 Ciechanowski Tsekhanovskiy Aron-Jojna dostawca wojskowy military deliverer Brześć n.B. Koszarowa 6 5.-
327 Cemach Tsemakh Brajna handl. trader Brześć n.B. 3-go Maja 16 20.-
328 Cesler Tsesler Nechoma właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Sobieskiego 27 5.-
325 Cejtlis Tseytlis Mowsza-Wolf krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Długa 74 5.-
326 Cejtlis Tseytlis Nuta-Lejb dorożkarz cabman, cab-driver Brześć n.B. Batorego 104c 10.-
330 Cukier Tsuker Genach dekatyzator man who stream (shrink) of cloth Brześć n.B. Długa 44 5.-
331 Cukier Tsuker Szloma robotnica (robotnik) worker Brześć n.B. Jagiellońska 5.-
339 Cukie[t]man Tsukerman Ela handl. trader Brześć n.B. Dąbrowskiego 99 400-
332 Cukierman Tsukerman Abram-Josel właśc. Skłepu drzwa budowlan. owner of building word warehouse Brześć n.B. Krótka 10 30.-
333 Cukierman Tsukerman Aron fotograf photographer Brześć n.B. Białostocka 16 5.-
334 Cukierman Tsukerman Beniamin czapnik capmaker Brześć n.B. Pereca 4 5.-
335 Cukierman Tsukerman Berko handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 34 15.-
336 Cukierman Tsukerman Boruch stolarz joiner Brześć n.B. Długa 130 5.-
337 Cukierman Tsukerman Chaim rolnik peasant Brześć n.B. Czernawczycka 5 10.-
338 Cukierman Tsukerman Chana właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Pereca 15 15.-
340 Cukierman Tsukerman Icko furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Koszarowa 8 5.-
341 Cukierman Tsukerman Merkiel handl. trader Brześć n.B. Muchawiecka 13 5.-
342 Cukierman Tsukerman Nachman slusarz locksmith Brześć n.B. Batorego 132 10.-
343 Cukierman Tsukerman Oszer furman cabman, cab-driver Brześć n.B. Koszarowa 8 5.-
344 Cukierman Tsukerman Szulim rolnik peasant Brześć n.B. Koszarowa 8 5.-
345 Cwajgenbaum Tsvaygenbaum Dawid furman cabman, cab-driver Małoryto Kakowskiego 3 5.-
346 Cybulkin Tsybulkin Boruch-Dawid handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 43 40.-
347 Cyman Tsyman Dawid handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 81 100.-
348 Cyn Tsyn Sura obiady domowe house dinners Brześć n.B. Pierackiego 49 10.-
349 Cypryk Tsyprik Judko szewc shoemaker Motykały wieś Szerokowica Mała 10.-
350 Cysin Tsysin Icek wojażer voyageur Brześć n.B. Dąbrowskiego 22 50 50.-
351 Cytryn Tsytrin Aron piekarz baker Małoryto Dąbrowskiego 12 10.-
352 Cytryn Tsytrin Chaim krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Sobieskiego 75 5.-
353 Cytryn Tsytrin Szejna właśc. nieruch. owner of property Brześć n.B. Sobieskiego 84a 5.-
354 Cytryn Tsytrin Szmul krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Sobieskiego 75b 5.-
355 Cytryn Tsytrin Szolim krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. 3-go Maja 36 10.-
2540 Tupak Tupak Icchok kamasznik bricklayer Brześć n.B. Krótka 3 10.-
2541 Tupak Tupak Jakub kamasznik bricklayer Brześć n.B. Batorego 123 10.-
2542 Tupak Tupak Judel handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 42 20.-
2543 Tupak Tupak Mozes handl. trader Brześć n.B. Batorego 74 30.-
2544 Tut Tut Uszer-Kalman handl. trader Brześć n.B. Sobieskiego 153 10.-
2546 Tymiankier Tymyanker Leja-Perla handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 111 10.-
2547 Tyniewicki Tynevitskiy Szepsel handl. trader Brześć n.B. Kowelska 57 10.-
2548 Tyszler Tyshler Chackiel-Bejnysz stolarz joiner Brześć n.B. Długa 78 30.-
2549 Tyszman Tyshman Nison handl. trader Brześć n.B. Batorego 79 10.-
Page Last Updated: 31-Jan-2010