I
(sorted per English alphabet)

id# surname (in Polish)   given name occupation (in Polish)   address 1937 Tax Paid (zł.) comments
surname transliterated to English occupation (in English) locality street house number
1056 Inberg Inberg Irma handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 69 10.-
1057 Ingberg Ingberg Moszko właśc. hotelu owner of hotel Brześć n.B. Steckiewicza 24 400.-
1106 Joelson Ioelson Szyja handl. trader Brześć n.B. Jagiellońska 70 20.-
1107 Joffe Ioffe Srul lekarz medical doctor Brześć n.B. Pierackiego 42 300.-
1108 Josem Iosem Abram lekarz medical doctor Bielsk-Podl. 100.-
1058 Iseruk Iseruk Moszko handl. trader Brześć n.B. Pierackiego 31 10.-
1059 Isseruk Isseruk Szejna handl. trader Brześć n.B. Batorego 85 20.-
1060 Izaak Izaak Symcha krawczyni (krawiec) tailor (dressmaker) Brześć n.B. Dąbrowskiego 83a 10.-
1062 Iżbicer Izbitser Chaim-Lejb buchalter bookkeeper, accountant Brześć n.B. Kościuszki 46 10.-
1063 Iżbicer Izbitser Szyja biuralista clerk  (male) Brześć n.B. Długa 44 10.-
1061 Izrael Izrael Małka właśc. jadłodalni   Brześć n.B. Dąbrowskiego 50 20.-Page Last Updated: 31-Jan-2010